light box
امتیاز 2.58 تامین مالی مبتنی بر استقراض و اثربخشی مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس کنیا">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 28
تعداد کلمات : 10000
مجله : International Journal of Business and Management;
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تامین مالی مبتنی بر استقراض و اثربخشی مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس کنیا

 چکیده

  هدف اصلی این مطالعه تعیین رابطه اهرم مالی بر اثربخشی مالی شرکت های تولیدکننده کنیا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نایروبی در مدت هفت (۷) سال (۲۰۱۱ – ۲۰۱۷) بود. به طور خاص ، این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی بدهی بر اثربخشی مالی شرکتهای تولیدی فهرست شده در کنیا و بررسی تأثیر اندازه شرکت به عنوان یک متغیر تعدیل کننده بر رابطه بین اهرم مالی و اثربخشی مالی شرکتهای تولیدی در کنیا بود. این مطالعه بر اساس پیشنهاد مودیلیانی و میلر I و II ، نظریه مبادله ، نظریه نظم  ، نظریه و نمایندگی ، انجام شد. روش تحقیق توصیفی است. جامعه هدف این مطالعه ، کارکنان شرکتهای تولیدی ذکر شده در کنیا بود. هدف شامل پاسخ دهندگان ، گروه حسابداری ، بخش مالی ، بخش حسابرسی و اطمینان و بخش نظارت و ارزیابی شرکتهای تولیدی فهرست شده در بورس اوراق بهادار نایروبی در کنیا بود. نمونه ای از ۱۰۶ نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ساختار یافته جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. ارائه اطلاعات با استفاده از نمودارها و جداول برای سهولت درک و تفسیر انجام شد. از داده های اولیه و ثانویه استفاده شد. مطالعه آزمایشی توسط محقق انجام شد و برخی پرسشنامه ها را به دفاتر اصلی شرکتهای تولیدی ذکر شده در کنیا برد. در این مطالعه آزمایشی ، محقق توانست سوالاتی را که نیاز به ویرایش دارند و مبهم هستند ، تشخیص دهد. در این مطالعه از مدل کرونباخ (آلفا – α) برای آزمایش سازگاری داخلی استفاده شد و ضریب آلفای بالای ۰٫۷ قابل اعتماد در نظر گرفته شد. برای اثبات اعتبار تحقیق ، ابزار تحقیق نظرات متخصصان در نظرسنجی مطالعه به ویژه سرپرستان محقق را دنبال کرد. داده های کمی و کیفی که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و پرسشنامه ها قبل از صدور به پاسخ دهندگان از نظر خطا و شکاف بررسی شده اند. یافته ها نشان داد که تامین مالی بدهی ، تأمین سرمایه خالص و حفظ سود مثبت و به طور قابل توجهی بر کارآیی مالی شرکتهای تولیدی ذکر شده تأثیر می گذارد. همچنین ، اندازه شرکت رابطه بین اهرم مالی (تامین مالی بدهی ، تأمین سرمایه خالص و سودهای انباشته) و اثربخشی مالی شرکتهای تولید کننده را تعدیل کرد. این مطالعه به شرکت ها توصیه می کند تا روش هایی را برای تعیین و ارزیابی منابع بهینه تامین مالی مشاغل تعیین کنند. پس از انجام این کار ، هدف از استقراض وجوه در ابتدا باید مشخص شود و یک سیستم نمره گذاری برای ارزیابی میزان ماندگاری منابع بدهی برای شرکت ها ایجاد شود. همچنین ، تأکید بر این است که تأمین مالی حقوق صاحبان سهام با اهداف شرکت مطابقت دارد. سرانجام ، نیاز است که شرکت ها فقط در مواقعی که پروژه های سرمایه گذاری وجود دارد که می توانند کارایی مالی را افزایش دهند ، درآمد خود را حفظ کنند.

Title: Debt Financing and Financial Efficacy of Listed Manufacturing Companies in Kenya

Abstract

 The main objective of this study was to determine the relationship of financial leverage on financial efficacy of the Kenya manufacturing companies listed in Nairobi securities exchange over a period of seven (7) years (2011 – 2017). Specifically, the study sought to examine the effect of debt financing on financial efficacy of listed manufacturing companies in Kenya and to investigate the effect of firm’s size as a moderating variable on the relationship between financial leverage and Financial efficacy of manufacturing firms in Kenya. The study was based on Modigliani and Miller Proposition I and II, the trade-off theory, pecking order theory and the agency theory. The research adopted a descriptive research design. The target population for the study was staff members of the listed manufacturing firms in Kenya. The target constituted respondents from, accounting department, finance department, Auditing and Assurance Department and Monitoring and Evaluation Department of listed manufacturing firms in Nairobi securities exchange in Kenya. A sample of 106 respondents was selected by use of stratified random sampling. Data was collected through a structured questionnaire. Both descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Data presentation was done by the use of charts and tables for ease of understanding and interpretation. Both primary and secondary data were used. Pilot study was conducted by the researcher taking some questionnaires to the listed manufacturing firms head offices in Kenya. From this pilot study, the researcher was able to detect questions that need editing and those that will be ambiguous. The study used Cronbach (Alpha – α) model to test the internal consistency with the alpha coefficient of above 0.7 being considered reliable. To establish the validity of the research, instrument the research pursued the opinions of experts in the survey of study especially the researcher’s supervisors. Quantitative and qualitative data that were collected using questionnaires and the questionnaires were inspected for errors and gaps before issuing to the respondents. The findings revealed that debt financing, equity financing and retained earning positively and significantly influenced financial efficiency among the listed manufacturing firms. As well, firm size positively moderated the relationship between financial leverage (debt financing, equity financing and retained earnings) and financial efficacy of the manufacturing firms. The study recommended for firms to put in place modalities for determining and evaluating the optimal sources of business finance. Once this is done, the purpose of borrowing funds needs to be defined at the onset and a scoring system should be in place for evaluating the viability of the sources of debt for firms. Also, emphasis needs to be on ensuring that equity financing is in line with the objectives of the firm. Finally, there is need for firms to only retain earning on occasions when there are investment projects that are likely to enhance financial efficacy.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  عملکرد زیست محیطی شرکت و ارزش شرکت – با استفاده از معیارهای انتشار آلودگی
  خـریـد محـصـول
  اندازه گیری کمی عدم قطعیت بارندگی و تبخیر و تعرق در مدل‌سازی بارش-رواناب
  خـریـد محـصـول
  فیزیولوژی تنش غرقابی در جو
  خـریـد محـصـول
  ارزش مصرف، نوآوری مصرف کننده و پذیرش محصول جدید: شواهد تجربی از ویتنام
  خـریـد محـصـول
  کیفیت پایین خواب و خواب آلودگی در روز در متخصصان بهداشت: شیوع و عوامل مرتبط
  خـریـد محـصـول
  پریکاردیت حاد پس از مداخله عروق کرونر از راه پوست: کیس ریپورت
  خـریـد محـصـول
  آگاهی موقعیتی: تکنیک ها، چالش ها و چشم اندازها
  خـریـد محـصـول
  چگونه از مشکلات رایج اجرای فناوری اطلاعات سلامت جلوگیری کنیم
  خـریـد محـصـول
  ارزیابی هوشیاری و توجه پایدار در بزرگسالان مبتلا به ADHD
  خـریـد محـصـول
  کمبود(نقص) توجه و علائم ADHD در بزرگسالان مبتلا به بیماری فابری – یک مطالعه آزمایشی
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. سامانه جستجوگر مالکیت فکری دارکوب به تازگی از پایگاه جستجو علائم تجاری خود نیز رونمایی کرده است که دارای امکانات تخصصی فراوانی می باشد.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا