light box
امتیاز 2.58 تاب آوری کارکنان، القای اطلاعات و ارائه خدمات بین ارائه دهندگان بیمه خدمات درمانی">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 18
تعداد کلمات : 4900
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2018
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تاب آوری کارکنان، القای اطلاعات و ارائه خدمات بین ارائه دهندگان بیمه خدمات درمانی خصوصی در اوگاندا

 چکیده

این مقاله رابطه بین تاب آوری کارکنان، القای اطلاعات و ارائه خدمات را ارزیابی می‌کند. تاب آوری کارکنان با ابعاد مختلف اندازه گیری شد. اتکا به خود، هدف شخصی، پشتکار، آرامش، انعطاف پذیری/ سازگاری، تنهایی وجودی و حل مسئله؛ در حالی که، القای اطلاعات از مواردزیر تشکیل شده است؛ هموارسازی، سوگیری، تمرکز، فیلتر کردن و اقدامات غیرقانونی. برای انجام این مطالعه، یک طرح تحقیق توصیفی مقطعی و توصیفی در برابر جمعیت ۵۳۳ نفر و اندازه نمونه ۴۹۱ مخاطب که با استفاده از فرمول نمونه گیری اسلوون (۱۹۶۰) تعیین شد، مورد استفاده قرار گرفت. روش‌های نمونه گیری تصادفی هدفمند و ساده برای جمع آوری داده‌ها از پاسخ دهندگان ابداع شد. مدل سازی داده‌ها به صورت میانگین، درصد، همبستگی و تحلیل رگرسیون بود که با استفاده از برنامه بسته آماری برای دانشمندان علوم اجتماعی (SPSS) انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین تاب آوری کارکنان، استقراء اطلاعات و ارائه خدمات (r value =.491 **، p <.01؛ r value =.385 **، p <.01) به ترتیب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این کار، محققان به این نتیجه رسیدند که تاب آوری کارکنان و استقراء اطلاعات با ارائه خدمات ارتباط مثبت دارند. هر زمان که انعطاف پذیری کارکنان و یا القای اطلاعات مطلوب باشد، ارائه خدمات در بین ارائه دهندگان بیمه درمانی خصوصی بهبود می‌یابد و عکس آن صادق است. بنابراین، در این زمینه، افراد فروش بیمه سلامت نیازی به ارائه اطلاعات القایی برای افزایش بی مورد انتظارات مشتریان ندارند، بلکه در صورت تحقق رضایت از خدمات، واقع بین هستند.

Title: Employee Resilience, Information Inductance and Service Delivery among Private Health Insurance Providers in Uganda

Abstract

This paper assesses the relationship between employee resilience, information inductance and service delivery. Employee resilience was dimensioned by; self-reliance, personal purpose, perseverance, equanimity, flexibility/ adaptability, existential aloneness and problem solving; whereas, information inductance constituted; smoothing, biasing, focusing, filtering and gaming illegal acts. To conduct the study, a cross-sectional and descriptive research design was used against a population of 533andsample size of 491respondents determined using the Sloven (1960) sampling formula. Purposive and simple random sampling techniques were devised to collect data from respondents. Data modeling was in form of means, percentages, correlations and regression analysis, which was conducted using the Statistical Package for Social Scientist (SPSS) programme. Findings indicated a significant and positive relationship between employee resilience, information inductance and service delivery (r value = .491**, p<.01; r value = .385**, p<.01) portrayed respectively. With this, the researchers concluded that employee resilience and information inductance positively relate with service delivery. Whenever, employee resilience and or information inductance are favorable, service delivery among private health insurance providers will improve and the reverse is true. In this regard therefore, sales persons of health insurance need not to provide induced information to unnecessarily raise customer expectations, but rather be realistic if service satisfaction is to be actualized.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
بررسی فناوری بلاک چین در تجارت بین المللی.مهندسی مجدد فرایند کسب و کار برای اعتبارنامه
خـریـد محـصـول
قرارداد ببندیم یا نبندیم: نگرش از طریق روایت مالیات و هزینه
خـریـد محـصـول
هوش اعتباری: نوآوری در مدیریت برند از طریق داده های رسانه های اجتماعی
خـریـد محـصـول
تجویز آستاکسانتین به عنوان یک داروی نوروپروتکتیو مناسب برای درمان امراض نورولوژیک
خـریـد محـصـول
مقایسه بانک‌های محلی، ملی و بین المللی از نظر ارزیابی اثر منابع ارتباطی
خـریـد محـصـول
یکپارچگی لاینفک روح و جسم: نظریه و چشم انداز مکتب سایکوسوماتیک پاریس
خـریـد محـصـول
تجزیه و تحلیل ریسک بدهی شرکت های غیر مالی با استفاده از شبکه های دو لایه ای
خـریـد محـصـول
دسته بندی اطلاعات و داده‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
خـریـد محـصـول
استفاده از روش های نوین برای پیاده سازی روان درمانی اینترنتی
خـریـد محـصـول
استفاده از آزمون‌های برشی برای سنجش مقاومت و استحکام خاک
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا