light box
امتیاز 2.58 تأثیر استفاده از آرتروسپیرا پلاتنسیس (اسپیرولینا) بر خواص رئولوژیکی">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 27
تعداد کلمات : 10600
مجله : Algal Research
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : بالا
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر استفاده از آرتروسپیرا پلاتنسیس (اسپیرولینا) بر خواص رئولوژیکی و زیست فعال پاستای تازه بدون گلوتن

چکیده

غذاهای عاری از گلوتن عموماً از نظر عناصرمغذی فقیر هستند و منبع محدودیت‌های تکنولوژیکی جدی می‌باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد تکنولوژیکی افزایش دو بیومس اسپیرولینا: آرتروسپیرا پلاتنسیس F&M-C256 و OX Nature (حاصل روش‌های مختلف خشک کردن) به پاستاهای بدون گلوتن، از حیث خواص مکانیکی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، هضم پذیری درون تنی (آزمایشگاهی) و تحلیل حسی انجام شد.

با افزودن بیوماس A. platensis خواص بافت پاستای GF به طور معنی داری (P <0.05) تغییر نکرد. روش‌های مختلف خشک کردن مورد استفاده در بیوماس های A. platensis بر ترکیبات زیست فعال و هضم پذیری درون تنی پاستاهای بدون گلوتن تأثیر داشت. هر دو بیوماس A. platensis مکمل مهم (p<0.05) از ترکیبات فنلی، کلروفیل ها و کاروتنوئیدها به پاستاهای بدون گلوتن اضافه کردند که باعث افزایش معنی دار فعالیت آنتی اکسیدانی (p < 0.05) در مقایسه با شاهد (بدون A. platensis) و پاستای گندم شد. مصرف‌کنندگان درمیان پاستاهای جدید تولید شده بدون گلوتن، پاستایی را ترجیح می‌دهند که با ۲% بیوماس A. platensis F&M-C256 مکمل دهی شده باشد. درک اهمیت بیوماس A. platensis در خواص پاستا به منظورافزایش استفاده از این سیانوباکتری برای توسعه غذاهای جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. این نتایج حاکی از آن است که بیوماس A. platensis یک ترکیب مناسب برای بهبود کیفیت غذایی پاستا بدون تاثیرمنفی بر خواص کیفیت بافت و پخت آن با ارزیابی حسی مطلوب می‌باشد.

Title: Effect of Arthrospira platensis (spirulina) incorporation on the rheological and bioactive properties of gluten-free fresh pasta

Abstract

 Gluten-free foods are generally nutritionally deficient and are the source of serious technological constraints. This work aimed to evaluate the technological performance of addition of two spirulina biomasses: Arthrospira platensis F&M-C256 and Ox Nature (resulting from different drying procedures) to gluten-free pastas, in terms of mechanical properties, antioxidant capacity, in vitro digestibility and sensory analysis. Texture properties of GF pasta was not significantly (p < 0.05) altered by the incorporation of A. platensis biomass. The different drying methods applied to A. platensis biomasses had an impact on the bioactive compounds and the in vitro digestibility of the gluten-free pastas. Both A. platensis biomasses provided a significant (p < 0.05) supplementation of phenolic compounds, chlorophylls and carotenoids to the gluten-free pastas, that resulted in significantly (p < 0.05) higher antioxidant activity when compared to control (without A. platensis) and wheat pasta. Between the new gluten-free developed pastas, consumers preferred the one supplemented with 2% A. platensis F&M-C256 biomass. Knowing the contribution of A. platensis biomass addition on pasta properties is fundamental to extend the utilization of this cyanobacterium for novel foods development. These results indicate that A. platensis biomass is a suitable ingredient to enhance the nutritional quality of pasta, without affecting its cooking and texture quality properties, with a favourable sensory evaluation.

 

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
عملکرد دانه، راندمان مصرف آب و ویژگی های فیزیولوژیکی ارقام برنج تحت آبیاری قطره ای
خـریـد محـصـول
جمع سپاری مکانی در مدیریت درآمد منابع طبیعی
خـریـد محـصـول
جامعه شناسی شهری معاصر
خـریـد محـصـول
موکوزیت شدید دهان در کودکان مبتلا به سرطان: تجزیه و تحلیل بقا و عوامل پیش بینی کننده
خـریـد محـصـول
سندرم نقص پاداش (RDS): یک ویژگی نوروبیولوژیکی سلولی تمام اعتیادها
خـریـد محـصـول
سیر تکاملی پتنت کاوی: بکارگیری تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و تحلیل شبکه کلمات کلیدی
خـریـد محـصـول
گزارش سالانه ۲۰۲۱ شاخص آسیب پذیری کشورها:بحران کوید-۱۹
خـریـد محـصـول
توالی ژنوم کامل یک قارچ خوراکی و دارویی هریسیوم، Hericium erinaceus ،بازیدیومایکوتا
خـریـد محـصـول
رویکردی برای برنامه ریزی چابک جداسازی و بازیافت محصولات پیچیده
خـریـد محـصـول
ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان ها: مطالعه موردی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا