light box
امتیاز 2.58 ایمنی و کارایی واکسن ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222)">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 19
تعداد کلمات : 9000
مجله : Lancet Infectious Diseases,
انتشار : 2021
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:ایمنی و کارایی واکسن ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) در برابر SARS-CoV-2: تجزیه و تحلیل موقت چهار آزمایش کنترل شده تصادفی در برزیل ، آفریقای جنوبی و انگلیس

 چکیده

 سابقه و هدف: یک واکسن ایمن و کارآمد در برابر سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس ۲ (SARS-CoV-2)، اگر با پوشش بالا به کار گرفته شود، می‌تواند به کنترل بیماری همه گیر COVID-19 کمک کند. ما ایمنی و کارایی واکسن ChAdOx1 nCoV-19 را در یک تجزیه و تحلیل موقت متشکل از چهار آزمایش ارزیابی کردیم.

روش‌ها: این تجزیه و تحلیل شامل داده‌های چهار آزمایش مداوم کور، تصادفی و کنترل شده در سراسر انگلیس، برزیل و آفریقای جنوبی است. شرکت کنندگان ۱۸ ساله و بالاتر به طور تصادفی (۱: ۱) به واکسن یا کنترل ChAdOx1 nCoV-19 (واکسن یا نمک مزدوج گروه مننگوکوک A، C، W و Y) تقسیم شدند. شرکت کنندگان در گروه ChAdOx1 nCoV-19 دو دوز حاوی ۵ × ۱۰-۰ ذرات ویروسی (دوز استاندارد، گروه SD / SD) دریافت کردند. یک زیرمجموعه در کارازمایی انگلستان، دوز نیم به عنوان اولین دوز (دوز کم) و یک دوز استاندارد به عنوان دوز دوم (گروه LD / SD) دریافت کرد. تجزیه و تحلیل کارآیی اولیه شامل COVID-19 علامت دار در شرکت کنندگان سرم منفی با یک سواب آزمایش مثبت تقویت اسید نوکلئیک بیش از ۱۴ روز پس از دوز دوم واکسن بود. شرکت کنندگان با توجه به درمان دریافت شده، با قطع داده‌ها در ۴ نوامبر سال ۲۰۲۰، تجزیه و تحلیل شدند. اثر واکسن به عنوان ۱ – خطر نسبی حاصل از یک مدل رگرسیون پواسون قوی تنظیم شده برای سن محاسبه شد. مطالعات در ISRCTN89951424 و ClinicalTrials.gov، NCT04324606، NCT04400838 و NCT04444674 ثبت شده است(ایمنی و کارایی واکسن nCoV-19 (AZD1222)).

 یافته‌ها: بین ۲۳ آوریل و ۴ نوامبر سال ۲۰۲۰، ۲۳ ۸۴۸ شرکت کننده ثبت نام کردند و ۱۱ ۶۳۶ شرکت کننده (۷۵۴۸ در انگلستان، ۴۰۸۸ در برزیل) در تجزیه و تحلیل اولیه اثر بخشی اولیه قرار گرفتند. در شرکت کنندگانی که دو دوز استاندارد دریافت کرده‌اند، اثر واکسن ۶۲ • ۱٪ (۹۵٪ CI 41 • ۰–۷۵ • ۷؛ ۲۷ [۰ • ۶٪] از ۴۴۴۰ در گروه ChAdOx1 nCoV-19 در مقابل ۷۱ [۱ • ۶٪ بوده است.] از ۴۴۵۵ در گروه کنترل) و در شرکت کنندگان که دوز کم و به دنبال آن یک دوز استاندارد دریافت کرده‌اند، اثربخشی ۹۰ • ۰٪ (۶۷ • ۴–۹۷ • ۰؛ سه [۰ • ۲٪] از ۱۳۶۷ در مقابل ۳۰ [۲ • ۲٪] از سال ۱۳۷۴؛ = ۰ • ۰۱۰). اثر کلی واکسن در هر دو گروه ۷۰ • ۴٪ (۹۵ • ۸٪ CI 54 • ۸–۸۰ • ۶؛ ۳۰ [۰ • ۵٪] از ۵۸۰۷ در مقابل ۱۰۱ [۱ • ۷٪ از ۵۸۲۹) بود. از ۲۱ روز پس از اولین دوز، ده مورد برای COVID-19 در بیمارستان بستری شدند، همه در بازوی کنترل. دو نفر به عنوان COVID-19 شدید طبقه بندی شدند، از جمله یک مرگ. ماهانه ۷۴ ۳۴۱ نفر در ماه پیگیری ایمنی داشته‌اند (متوسط ​​۳ • ۴ ماه، IQR 1 • ۳–۴ • ۸): ۱۷۵ واقعه جانبی شدید در ۱۶۸ شرکت کننده رخ داده است، ۸۴ مورد در گروه ChAdOx1 nCoV-19 و ۹۱ نفر در گروه کنترل سه واقعه به عنوان احتمالاً مربوط به واکسن طبقه بندی شده‌اند: یکی در گروه ChAdOx1 nCoV-19، یکی در گروه کنترل و دیگری در مشارکت کننده‌ای که به تخصیص گروهی نقاب مانده است.

Title: Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK

Abstract

 Background A safe and efficacious vaccine against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), if deployed with high coverage, could contribute to the control of the COVID-19 pandemic. We evaluated the safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine in a pooled interim analysis of four trials. Methods This analysis includes data from four ongoing blinded, randomised, controlled trials done across the UK, Brazil, and South Africa. Participants aged 18 years and older were randomly assigned (1:1) to ChAdOx1 nCoV-19 vaccine or control (meningococcal group A, C, W, and Y conjugate vaccine or saline). Participants in the ChAdOx1 nCoV-19 group received two doses containing 5×10¹⁰ viral particles (standard dose; SD/SD cohort); a subset in the UK trial received a half dose as their first dose (low dose) and a standard dose as their second dose (LD/SD cohort). The primary efficacy analysis included symptomatic COVID-19 in seronegative participants with a nucleic acid amplification test-positive swab more than 14 days after a second dose of vaccine. Participants were analysed according to treatment received, with data cutoff on Nov 4, 2020. Vaccine efficacy was calculated as 1−relative risk derived from a robust Poisson regression model adjusted for age. Studies are registered at ISRCTN89951424 and ClinicalTrials.gov, NCT04324606, NCT04400838, and NCT04444674. Findings Between April 23 and Nov 4, 2020, 23 848 participants were enrolled and 11636 participants (7548 in the UK, 4088 in Brazil) were included in the interim primary efficacy analysis. In participants who received two standard doses, vaccine efficacy was 62·1% (95% CI 41·0–75·7; 27 [0·6%] of 4440 in the ChAdOx1 nCoV-19 group vs 71 [1·6%] of 4455 in the control group) and in participants who received a low dose followed by a standard dose, efficacy was 90·0% (67·4–97·0; three [0·2%] of 1367 vs 30 [2·2%] of 1374; pinteraction=0·010). Overall vaccine efficacy across both groups was 70·4% (95·8% CI 54·8–80·6; 30 [0·5%] of 5807 vs 101 [1·7%] of 5829). From 21 days after the first dose, there were ten cases hospitalised for COVID-19, all in the control arm; two were classified as severe COVID-19, including one death. There were 74341 person-months of safety follow-up (median 3·4 months, IQR 1·3–4·8): 175 severe adverse events occurred in 168 participants, 84 events in the ChAdOx1 nCoV-19 group and 91 in the control group. Three events were classified as possibly related to a vaccine: one in the ChAdOx1 nCoV-19 group, one in the control group, and one in a participant who remains masked to group allocation. Interpretation ChAdOx1 nCoV-19 has an acceptable safety profile and has been found to be efficacious against symptomatic COVID-19 in this interim analysis of ongoing clinical trials. Funding UK Research and Innovation, National Institutes for Health Research (NIHR), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Bill & Melinda Gates Foundation, Lemann Foundation, Rede D’Or, Brava and Telles Foundation, NIHR Oxford Biomedical Research Centre, Thames Valley and South Midland’s NIHR Clinical Research Network, and AstraZeneca.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
تاثیر سیستم ردیابی مواد غذایی بر ارزش درک شده مصرف کننده و قصد خرید در چین
خـریـد محـصـول
سرمایه اجتماعی از طریق رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی تأثیر می گذارد
خـریـد محـصـول
تأثیر آموزش ایمنی بر روی شیوه های بهداشت و ایمنی شغلی در شرکتهای استخراج کوچک
خـریـد محـصـول
مطالعه موردی یک شرکت بین المللی خودرو مستقر در تایوان
خـریـد محـصـول
قدرت توانمندسازی کارکنان در تأثیرگذاری بر موفقیت سازمان: مرور منابع
خـریـد محـصـول
تأثیر میانجیگری سیاست دولتی زنجیره ارزش بیکسا
خـریـد محـصـول
اثربخشی برنامه های آموزشی کارآفرینی کنیا
خـریـد محـصـول
اندازه گیری ایندومتاسین با استفاده از یک حسگر مدرن
خـریـد محـصـول
بررسی ویژگی‌های متعدد اینترلوکین-۶ و اهمیت IL-6 در درمان بیماری‌های التهابی
خـریـد محـصـول
بررسی درمان بیماران التهاب روده کرون با استفاده از داروی آدالیموماب
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا