light box
امتیاز 2.58 اثربخشی تکنیک ابزار کمک کننده برای برطرف کردن گرفتگی بافت نرم (تکنیک ارگون)">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 19
تعداد کلمات : 5700
مجله : Journal of Novel Physiotherapies
انتشار : 2018
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:اثربخشی تکنیک ابزار کمک کننده برای برطرف کردن گرفتگی بافت نرم (تکنیک ارگون) ،تکنیک های بادکش و فشارهای ایسکمیک در درمان نقاط ماشه ای میوفاسیال ورزشکاران آماتور

چکیده

هدف: مقایسه اثربخشی یک روش جدید ابزار کمک کننده برای برطرف کردن گرفتگی بافت نرم (تکنیک Ergon ) ، بادکش درمانی و روش فشار ایسکمیک در درمان نقاط محرک یا ماشه ای میوفاسیال فعال (MTrPs) در منطقه کمر بازیکنان آماتور فوتبال

طرح: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی.

روش ها: هفتاد (۷۰) بازیکن آماتور فوتبال (سن = ۲۴٫۷۶ ۳۹ ۴٫۳۹ ؛ قد = ۱۷۴٫۹۸ ± ۸٫۳۱ سانتی متر ؛ وزن = ۷۳٫۲۶ ۷۳ ۱۱٫۲۱ کیلوگرم) از نظر وجود MTrP های فعال در ناحیه کمر مورد ارزیابی قرار گرفتند و به طور تصادفی به سه زیرگروه تقسیم شدند.   گروه اول (N = 20) با استفاده از تکنیک Ergon-IASTM © ، گروه دوم (N = 20) با استفاده از بادکش درمانی و گروه سوم (N = 20) تحت فشار ایسکمیک تحت درمان قرار گرفتند. ده (۱۰) بازیکن هیچ درمانی دریافت نکردند و به عنوان گروه کنترل یا شاهد در نظر گرفتند. همه ورزشکاران هر هفته یک (۱) مداخله درمانی به مدت سه (۳) هفته دریافت کردند. سنجه های پیامد MTrPs آستانه فشار درد (PPT) و حساسیت به درد (VAS) بود.

یافته ها: هر سه مداخله درمانی منجر به کاهش معنی داری (p<0.05) در حساسیت به درد MTrPs و افزایش PPT در پایان درمان در مقایسه با گروه شاهد شد. تکنیک Ergon © -IASTM در مقایسه با روش بادکش و فشار ایسکمی اثر معنی دار بزرگتری  p<0.05 در کاهش درد و PPT در هنگام فشرده سازی MtrP ها ایجاد کرد. این سازگاری های درمانی پس از استفاده از تکنیک Ergon -IASTM حتی از اولین درمان مشهود بود (  p<0.05) و با پایان درمان سوم تقویت شد (  p<0.001). تفاوت معنی داری (p> 0.05) بین بادکش و فشار ایسکمیک برای تأثیر آنها بر MTrP مشاهده نشد.

نتیجه گیری: تکنیک Ergon © -IASTM هنگام مدیریت MTrP های کمر در ورزشکاران آماتور می تواند به عنوان اولین گزینه درمانی برای فیزیوتراپیست های ورزشی باشد. برای نتیجه گیری قطعی در مورد تأثیرات این مداخله درمانی جدید بر MTrP ، تحقیقات بیشتری لازم است.

Title: The Effectiveness of Instrument-assisted Soft Tissue Mobilization Technique (Ergon© Technique), Cupping and Ischaemic Pressure Techniques in the Treatment of Amateur Athletes΄ Myofascial Trigger Points

Abstract

 Objective: To compare the effectiveness of a novel Instrument-assisted soft tissue mobilization technique (Ergon© Technique), cupping therapy, and ischaemic pressure technique in the treatment of active myofascial Trigger-points (MTrPs) at the low-back region of amateur soccer players.
Design: Randomised controlled clinical trial.
Methods: Seventy (70) amateur soccer players (age=24.76 ± 4.39; height=174.98 ± 8.31 cm; weight=73.26 ± 11.21 kg) were evaluated for the presence of active MTrPs in their low-back region and were randomly allocated to three subgroups. The first group (N=20) was treated with Εrgon-IASTM Technique©, the second (N=20) with a static application of cupping therapy and the third group (N=20) with ischaemic pressure. Ten (10) players received no treatment and served as controlsgroup. All athletes received one (1) therapeutic intervention per week for three (3) weeks. Outcome measures were MTrPs pain pressure threshold (PPT) and pain sensitivity (VAS).
Results: All three therapeutic interventions led to a significant (p<0.05) reduction in MTrPs pain sensitivity and an increase in PPT at the end of the treatment compared with controls. The Εrgon©-IASTM Technique produced a significantly larger effect (p<0.05) in the reduction of pain and PPT during compression of MtrPs compared with cupping and ischaemic pressure technique. These therapeutic adaptations after Εrgon©-IASTM Technique application were evident even from the first treatment (p<0.05) and reinforced by the end of the third treatment (p<0.001). No significant difference (p>0.05) was observed between cupping and ischaemic pressure techniques for their impact on MTrPs.
Conclusions: The Ergon©-IASTM technique can serve as a first treatment options for sports physiotherapists when they manage Low-back MTrPs in amateur athletes. More research is needed in order definite conclusion to be drawn regarding the effects of this novel therapeutic intervention on MTrPs.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
ارزیابی ومرور جامع ریسک ها و مزایای مصرف قهوه
خـریـد محـصـول
غذاهای فراسودمند: مزایا ، نگرانی ها و چالش ها – مقاله مربوط به شورای علوم و سلامت آمریکا
خـریـد محـصـول
انرژی، اکسرژی و تجزیه و تحلیل اقتصادی دیگهای بخار صنعتی
خـریـد محـصـول
تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی نیروگاه بخار در اردن
خـریـد محـصـول
NICE: سیستم بیان برای لاکتوکوکوس لاکتیس: سیستم بیان ژن کنترل شده نایسین
خـریـد محـصـول
پروژه بررسی خوشه بندی مبتنی بر منطق فازی شبکه های حسگر بیسیم
خـریـد محـصـول
اثرات سرریز افشای MD&A برای سرمایه گذاری حقیقی: نقش رقابت صنعتی
خـریـد محـصـول
آیا کاهش نرخ مالیات موثر نشان دهنده اجتناب مالیاتی است؟
خـریـد محـصـول
تغییرات رشدی در اثرات اندازه برای مسائل جمع ساده
خـریـد محـصـول
زیرساخت مدیریت دارایی (IAM): تکامل و ارزیابی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا