light box
امتیاز 2.30 بیوپسی MRI(ام آر ای) برای تشخیص سرطان پروستات">

عنوان فارسی:بیوپسی استاندارد یا مبتنی بر MRI(ام آر ای) برای تشخیص سرطان پروستات

 چکیده

 پیش زمینه و هدف:

 تصویربرداری تشدید مغناطیسی چند پارامتری (MRI) با و بدون بیوپسی هدفمند، جایگزینی برای بیوپسی به کمک اولتراسونوگرافی ترانس رکتال استاندارد برای تشخیص سرطان پروستات در مردان با سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات بالا که تحت بیوپسی قرار نگرفته‌اند می‌باشد. با این حالف شواهد تطبیقی و مقایسه‌ای در این رابطه محدود است.

روش‌ها

 در یک کارازمایی یکسان، چند مرکزی و تصادفی، ما مردان مشکوک به سرطان پروستات که تحت بیوپسی ام آر ایف با یا بدون بیوپسی هدفمند، یا بیوپسی اولتراسونوگرافی ترانس رکتال استاندارد قرار نگرفته بودند را تعیین کردیم. مردان در گروه بیوپسی (نمونه برداری بافت) بر اساس ام آر ای تحت بیوپسی هدف مند (بدون هسته‌های بیوپسی استاندارد) قرار گرفتند به خصوص اگر ام آر ای حاکی از وجود سرطان پروستات بود. به مردانی که نتایج ام آر ای آن‌ها نشان دهنده وجود سرطان پرستات نبود، پیشنهاد بیوپسی یا بافت برداری نشد. بیوپسی استاندارد یک نوع بیوپسی به کمک اولتراسونوگرافی ترانس رکتال ۱۰ تا ۱۲ هسته‌ای می‌باشد. برایند و هدف اصلی، نسبت مردانی بود که تشخیص سرطان بالینی را دریافت کرده بودند. پیامدهای ثانویه شامل نسبت مردانی بود که تشخیص سرطان بی اهمیت از نظر بالینی را دریافت کرده بودند.

 نتایج

 مجموع ۵۰۰ مرد تحت انتخاب تصادفی قرار گرفتند. در گروه بیوپسی مبتنی برام آر ای، ۷۱ نفر از ۲۵۲ مرد (۲۸ درصد) دارای نتایج ام آر ای بودند که نشان دهنده سرطان پروستات نبود لذا آن‌ها تحت نمونه برداری بافتی یا بیوپسی قرار نگرفتند. سرطان مهم از نظر بالینی در ۹۵ مرد (۳۸ درصد) در گروه بیوپسی مبتنی برام آر ای در مقایسه با ۶۴ نفر از ۲۴۸ نفر (۲۶ درصد) در گروه نمونه برداری بافت استاندارد تشخیص داده شد (تفاوت تعدیل شده، ۱۲ درصد، ۹۵ درصد فاصله اطمینان، ۴-۲۰، P=0.005). ام آر ای، با یا بدون نمونه برداری بافتی هدفمند (بیوپسی) تحت نمونه برداری بافتی هدفمند (بیوپسی) استاندارد، یکسان بود. تعداد کمی از مردان در گروه تحت نمونه برداری بافتی هدفمند (بیوپسی) مبتنی بر MRI نسبت به گروه بیوپسی استاندارد، تشخیص سرطان بالینی را دریافت کردند (تفاوت تعدیل شده، -۱۳ درصد، ۰۵ درصد فاصله اطمینان، -۱۹ تا -۷، P<0.001).

 نتیجه گیری

 استفاده از ارزیابی ریسک با MRI قبل از نمونه برداری بافتی هدفمند (بیوپسی) و نمونه برداری بافتی هدفمند (بیوپسی) مبتنی برام آر ای برتر و با اهمیت‌تر از بیوپسی اولتراسونوگرافی ترانس رکتال استاندارد در مردان در ریسک بالینی برای سرطان پروستات که قبلاً تحت بیوپسی قرار نگرفته بودند است. (بر اساس بنیاد تحقیقات اورولوژی در موسسه تحقیقات سلامت، PRECISION ClinicalTrials.gov number, NCT02380027).

 

کلیه مقالات مرتبط را میتوانید در بخش ترجمه مقالات پزشکی – سرطان  ملاحظه کنید.

 

تحلیل ویژگی‌های مبتنی بر رنگ و بافت پریوکولار برای تصاویر عنبیه رنگی

عنوان فارسی:تحلیل ویژگی‌های مبتنی بر رنگ و بافت پریوکولار برای تصاویر عنبیه رنگی با وضوح پایین  چکیده  تصاویر عنبیه با وضوح پایین در محیط غیر مشارکتی منجر به عدم تعیین مرکز چشم، مرز لیمبیک و پاپیلاری تقطیع مردمک شده است. از این رو، ترکیب با منطقه‌ی پریوکولار برای بهبود صحت سیستم تشخیص پیشنهاد می‌شود. با

 

وای فای یک تهدید مهم برای سلامت انسان است

عنوان فارسی:وای فای یک تهدید مهم برای سلامت انسان است  چکیده  مطالعات مکرر در زمینه‌ی وای فای نشان می‌دهند که وای فای موج بروز تنش اکسیداتیو، آسیب به اسپرم و بیضه، اثرات عصبی روانی از جمله تغییرات EEG، آپوپتوز، آسیب به DNA سلول، تغییرات اندوکرین و اضافه بار کلسیم می‌شود. هریک ازاین اثرات ناشی از

 

درمان مجدد ارتوگرید اندودنتیک و مدیریت حوادث حین درمان

عنوان فارسی:درمان مجدد ارتوگرید اندودنتیک و مدیریت حوادث حین درمان  چکیده  مطالعات طولی بر روی پیامدهای اندودنتیک انجام‌شده در مؤسسات و نهادهای دانشگاهی و یا توسط متخصصان، درصد بالایی از موفقیت را نشان داده‌اند که طبق برآورد، این درصد موفقیت از ۹۰ تا ۹۵ درصد متغیر است (۱). با فرض ۹۰ درصد موفقیت درمان‌ها به‌مرورزمان،

 

نقش عصاره‌های سویا و ایزوفلاوون ها در سرطان سینه‌ی وابسته به هورمون

عنوان فارسی:نقش عصاره‌های سویا و ایزوفلاوون ها در سرطان سینه‌ی وابسته به هورمون: فعالیت آروماتاز و اثرات بیولوژیک  چکیده  سرطان سینه (پستان) گیرنده‌ی استروژن مثبت (ER+)، شایع‌ترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان در سرتاسر دنیا است. امروزه، رابطه‌ی بین رژیم غذایی سویا و سرطان سینه، به دلیل نقش ناشناخته‌ی ایزوفلاوون ها،

 

استراتژی‌های شناختی و نورومدولاسیون برای تغذیه‌ی ناسالم و چاقی

عنوان فارسی:استراتژی‌های شناختی و نورومدولاسیون برای تغذیه‌ی ناسالم و چاقی: مرور سیستماتیک و بحث مکانیسم‌های شناختی  چکیده  ما به طور سیستماتیک به ارزیابی و مرور تحقیقات بر روی تمرین شناختی و مداخلات نورومدولاسیون برای کاهش اشتها و مصرف غذا، رژیم غذایی ناسالم و وزن پرداخته و در مورد مکانیسم‌های عمل آن‌ها بحث می‌کنیم. در ای

 

فیتواستروژن ها و خطر سرطان سینه

عنوان فارسی:فیتواستروژن ها و خطر سرطان سینه  چکیده  فیتواستروژن ها، مواد گیاهی طبیعی می‌باشند. سه دسته‌ی اصلی از فیتواستروژن شامل ایزوفلاوون ها، کومستان ها و لیگنان ها می‌باشند. فیتواستروژن ها، دارای پتانسیل ضد سرطان زایی هستند، ولی در عین حال دارای خواص استروژنیک بسیار مهی می‌باشند. برای ارزیابی اثر فیتواستروژن ها بر روی ریسک سرطان

 

بازنگری طبقه بندی تحلیل بافت مارژینال میلر پس از ۳۵ سال

عنوان فارسی:بازنگری طبقه بندی تحلیل بافت مارژینال میلر پس از ۳۵ سال  چکیده بیش از سه دهه قبل طبقه بندی اصلی تحلیل بافتی مارژینال چهار گروه تحلیل منتشر گردید. به عنوان مثال، در تحلیل کلاس ۳ میلر، سناریوهای مختلفی مبنی بر عدم وجود پوشش ریشه کامل وجود داشت. با این حال، امروزه، تکنیک‌های جراحی جدیدتر

 

پوشش کامل سطح ریشه با یک پیوند تک مرحله ای لثه

عنوان فارسی:پوشش کامل سطح ریشه  با یک پیوند تک مرحله ای لثه  چکیده تحلیل لثه و برون زدگی ریشه یک مشکل درمانی برای متخصصان در بالین ایجاد کرده است. در حال حاضر انواع روش های پیوندی تا حد زیادی با هدف جلوگیری از تحلیل بیشتر با افزایش عرض لثه کراتینیزه شده، به جای پوشاندن سطح

 

پیش بینی پوشش ریشه‌ای برای عقب نشینی (پسروی) دندان‌های قدامی

عنوان فارسی:پیش بینی پوشش ریشه‌ای برای عقب نشینی (پسروی) دندان‌های قدامی: یک مطالعه ۶ ماهه  چکیده مقدمه: هدف از اين مطالعه، ارزيابي مقادير پیش بین بیسلاین پاپيلای بين دندانی (IPH)، تحلیل ارتفاع پاپیلاي بين دنداني (LPH)، سطح ريشه بدون عروق (AERSA) و سطح اتصال باليني بين دنداني (ICAL) برای پوشش کامل ریشه‌ی (CRC) دندان‌های تحلیل

Title: MRI-Targeted or Standard Biopsy for Prostate-Cancer Diagnosis

abstract

Multiparametric magnetic resonance imaging (MRI), with or without targeted biopsy, is an alternative to standard transrectal ultrasonography–guided biopsy for prostate-cancer detection in men with a raised prostate-specific antigen level who have not undergone biopsy. However, comparative evidence is limited.
METHODS
In a multicenter, randomized, noninferiority trial, we assigned men with a clinical suspicion of prostate cancer who had not undergone biopsy previously to undergo MRI, with or without targeted biopsy, or standard transrectal ultrasonography– guided biopsy. Men in the MRI-targeted biopsy group underwent a targeted biopsy (without standard biopsy cores) if the MRI was suggestive of prostate cancer; men whose MRI results were not suggestive of prostate cancer were not offered biopsy. Standard biopsy was a 10-to-12–core, transrectal ultrasonography–guided biopsy. The primary outcome was the proportion of men who received a diagnosis of clinically significant cancer. Secondary outcomes included the proportion of men who received a diagnosis of clinically insignificant cancer.
RESULTS
A total of 500 men underwent randomization. In the MRI-targeted biopsy group, 71 of 252 men (28%) had MRI results that were not suggestive of prostate cancer, so they did not undergo biopsy. Clinically significant cancer was detected in 95 men (38%) in the MRI-targeted biopsy group, as compared with 64 of 248 (26%) in the standard-biopsy group (adjusted difference, 12 percentage points; 95% confidence interval [CI], 4 to 20; P=0.005). MRI, with or without targeted biopsy, was noninferior to standard biopsy, and the 95% confidence interval indicated the superiority of this strategy over standard biopsy. Fewer men in the MRI-targeted biopsy group than in the standard-biopsy group received a diagnosis of clinically insignificant cancer (adjusted difference, −13 percentage points; 95% CI, −19 to −7; P<0.001).
CONCLUSIONS
The use of risk assessment with MRI before biopsy and MRI-targeted biopsy was superior to standard transrectal ultrasonography–guided biopsy in men at clinical risk for prostate cancer who had not undergone biopsy previously.

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

محصولات مشابه
اثرات اینترفرون آلفا و درمان سیکلوسپورین به طور جداگانه و به صورت ترکیبی
خـریـد محـصـول
راهنمای ایمنی جاده، راهنمایی برای متخصصان، مدیریت ایمنی جاده، سیستم مدیریت ایمنی
خـریـد محـصـول
ساختار کریستال یا بلورین دومین اتصال RNA پروتئین نوکلئوکپسید SARS-CoV-2
خـریـد محـصـول
اثر روش‌های سنتز بر روی کارایی کاتالیزورهای سه راهه Pt + Rh/Ce0.6Zr0.4O2
خـریـد محـصـول
کاتالیزورهای سه راهه xZr1−xO2/Al2O3 Pd/Ce جدید تولید شده با میکرو امولسیون
خـریـد محـصـول
تثبیت محلول‌های جامد CeO2-ZrO2 با ساختار نانو با افزایش AL2O3
خـریـد محـصـول
اثر ضد میگرنی Δ۹-تتراهیدروکانابینول در موش صحرایی ماده
خـریـد محـصـول
کانابیدیول یک روش درمانی بالقوه برای بعد عاطفی-انگیزشی درد پس از عمل
خـریـد محـصـول
حساسیت مختص به گونه به تشنج‌های ناشی از مصرف ماری جوانا
خـریـد محـصـول
بهینه ساز بادبان ماهی: یک الگوریتم فراابتکاری الهام گرفته از طبیعت جدید
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

برو بالا