light box
امتیاز 2.58 بررسی تاثیر بی حسی دسفرلران-رمی فنتانیل در مقابل بی حسی پروپوفول-رمی فنتانیل بر اکسیژناسیون شریانی">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 15
تعداد کلمات : 4700
مجله : Anesthesiology
انتشار : 2017
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:بررسی تاثیر بی حسی دسفرلران-رمی فنتانیل در مقابل بی حسی پروپوفول-رمی فنتانیل بر اکسیژناسیون شریانی در طی تهویه یک ریه ای برای جراحی توراکوسکوپی: کارازمایی تصادفی

 چکیده

زمینه و هدف: تهویه یک ریه ای در حین جراحی قفسه سینه اکسیژن رسانی سیستمیک طبیعی را مختل می کند. با این حال ، اثر داروهای بیهوشی بر اکسیژناسیون شریانی در طی تهویه یک ریه  ای در مطالعات انسانی به خوبی اثبات نشده است. در این کارآزمایی بالینی ، ما بررسی کردیم که آیا با توجه به اکسیژن رسانی در طی تهویه یک ریه برای جراحی توراکوسکوپی می توان تفاوتی بین بی حسی دسفرلوران-رمی فنتانیل و پروپوفول-رمی فنتانیل مشاهده کرد.

روش ها: بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان ریه ، که برای لوبکتومی توراکوسکوپیک ویدئویی بدون پشتیبانی از اکسیژن قبل از عمل برنامه ریزی شده بودند ، برای دریافت دسفرلران یا پروپوفول ، با تزریق مداوم رمی فنتانیل در هر دو گروه غربالگری و تصادفی شدند. تهویه مکانیکی با حجم جزر و مدی ۸ میلی لیتر در کیلوگرم و FIO2 0.5 در هنگام تهویه دو ریه ، و ۶ میلی لیتر در کیلوگرم و ۱٫۰ در هنگام تهویه یک ریه ، هر دو با فشار مثبت در بازدم ۵ انجام شد. تجزیه و تحلیل گاز خون شریانی قبل از عمل ، در طی تهویه دو ریه ، و پس از ۱۵ ، ۳۰ ، ۴۵ و ۶۰ دقیقه از تهویه یک ریه انجام شد. نقطه پایانی اولیه PaO2 در ۳۰ دقیقه پس از شروع تهویه یک ریه بود. تجزیه و تحلیل آماری شامل آزمون t مستقل برای نقطه پایانی اولیه و یک مدل ترکیبی با تجزیه و تحلیل پس از بررسی برای ارزیابی تغییرات در مقادیر بود(تاثیر بی حسی دسفرلران-رمی فنتانیل).

یافته ها: بیماران از ۹ ژوئیه تا ۲ دسامبر ۲۰۱۴ جذب شدند. در مجموع ، ۱۰۳ بیمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (۵۲ نفر در گروه دسفرلران و ۵۱ نفر در گروه پروپوفول). نقطه پایانی اولیه ، PaO2 در ۳۰ دقیقه تهویه یک ریه در گروه دسفرلران کمتر از گروه پروپوفول بود (۷۲ ۱۷۰ ۱۷۰ در مقابل ۸۲ ± ۲۰۲ میلی متر جیوه ؛ ۰۳۹/۰ = p). تغییرات سریالی در PaO2 در هنگام تهویه یک ریه ، در مقایسه با بیهوشی پروپوفول ، سطح کمتری را در طی بیهوشی دسفرلوران نشان داد (اختلاف میانگین ، ۴۵ میلی متر جیوه ؛ ۹۵٪ فاصله اطمینان ، ۱۶-۷۵ میلی متر جیوه ؛ ۰٫۰۰۳ = p).

نتیجه گیری: در نتیجه ، بیهوشی دسفرلوران-رمی فنتانیل منجر به کاهش اکسیژناسیون شریانی در مقایسه با بیهوشی پروپوفول-رمی فنتانیل در هنگام تهویه یک ریه برای جراحی توراکوسکوپی در بیماران مبتلا به سرطان ریه می شود.

Title: Effect of desflurane-remifentanil vs. Propofol-remifentanil anesthesia on arterial oxygenation during one-lung ventilation for thoracoscopic surgery: a prospective randomized trial

Abstract

One-lung ventilation (OLV) during thoracic surgery can rapidly result in impaired systemic oxygenation. The grade of hypoxemia during OLV is mainly influenced by an increase in shunt and dead space. Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) is a physiological protective mechanism that diverts pulmonary perfusion from the non-ventilated to the ventilated area of the lung, thereby decreasing the shunt of unsaturated blood and ameliorating the degree of hypoxemia. This physiologic modulation is influenced by numerous factors such as various drugs, temperature, acid– base status, airway pressure, patient position, and cardiac output [1]. In numerous animal studies and in studies of isolated lungs, HPV has been shown to be modulated by volatile anesthetics [1–5]. However, human studies have yielded inconsistent results regarding the effects of different anesthetics on systemic oxygenation during OLV [6–10]. Moreover, the effects of desflurane-remifentanil balanced anesthesia have not been evaluated in a clinical study. Most halogenated inhaled anesthetics are characterized by its dose-dependent systemic vasodilatory effect [11–14]. We hypothesized that the vasodilatory effect of desflurane may affect any protective role of HPV, thus impair oxygenation during OLV, even when it is used as a balanced anesthesia, compared with total intravenous anesthesia (TIVA). To evaluate this hypothesis, we compared the effects of two commonly used modern anesthetics, desflurane and propofol, with concomitant remifentanil continuous infusion in both arms, on systemic oxygenation during OLV for video-assisted thoracoscopic surgery.

 

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
کیتوزان و مشتقات آن برای کاربردهای مهندسی بافت
خـریـد محـصـول
مروری بر فرایند تولید داروی جدید
خـریـد محـصـول
بررسی اثرات شیوه های مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی
خـریـد محـصـول
اثر روش‌های استقرار گیاه و تیمارهای کنترل علف هرز بر مدیریت علف هرز و عملکرد برنج
خـریـد محـصـول
بررسی ریشه نام OROBANCHE FOETIDA POIR در مطالعات گیاه شناسی فرانسه
خـریـد محـصـول
غلظت فلزات سنکین در شبکه آب آشامیدنی مشهد
خـریـد محـصـول
اثرات فیتواستروژن بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)
خـریـد محـصـول
اثر سطوح نسبت کربن به نیتروژن و تراکم Labeo victorianus
خـریـد محـصـول
توسعه و اعتبارسنجی پرسشنامه شرم و گناه
خـریـد محـصـول
تربیت گذشته نگرانه، روابط خواهر و برادر و عزت نفس
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، جستجوی اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در ایران در طبقه بندی بین المللی A که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل کشاوری، مواد غذایی، کالاهای خانگی یا شخصی، بهداشت و سرگرمی را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکریدارکوب مشاهده کنید.
برو بالا