light box
امتیاز 2.58 سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار بانک های سپرده گذاری در جنوب نیجریه">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 20
تعداد کلمات : 8000
مجله : International Journal of Business and Management;
انتشار : 2021
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار بانک های سپرده گذاری در جنوب نیجریه

 چکیده

  این مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار را مورد بررسی قرار داد. جامعه مورد مطالعه شامل ۸۱۹ مدیر ، به ویژه مدیران شعبه ، عملیات و ارتباط با مشتریان بانک های سپرده درجه یک در جنوب جنوبی نیجریه است. برای اعتبار سنجی ابزار از تجزیه و تحلیل عوامل اکتشافی (EFA) استفاده شد و تجزیه و تحلیل اولیه برای بررسی نرمال بودن ، خطی بودن و برابری واریانس انجام شد. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان ، کپی پرسشنامه به حجم نمونه ۲۶۲ مدیر اجرا شد. داده های بدست آمده از ۲۵۰ نسخه بازیابی شده و قابل استفاده از پرسشنامه با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی (SPSS) نسخه ۲۰٫۰ و تجزیه و تحلیل و لحظات ساختارها (AMOS) نسخه ۲۴٫۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه انسانی ، رابطه ای و ساختاری با پاسخگویی سازمانی رابطه مثبت معناداری دارند. این مطالعه توصیه می کند که استانداردهایی برای شناسایی و اندازه گیری منابع انسانی ایجاد شود. این امر ارزش سرمایه انسانی را افزایش می دهد ، از میزان مطلوبیت بالاتری برای ذینفعان اطمینان می دهد و مقایسه قابل اعتماد ارزشهای سرمایه انسانی را نشان می دهد.

Title: Intellectual Capital and Sustainable Competitive Advantage of Deposit Money Banks in South-South Nigeri

Abstract

 The study investigated the relationship between Intellectual Capital and Sustainable Competitive Advantage. The population for the study consists of 819Managers, particularly Branch, Operations and Customer Relationship Managers of Tier One Deposit Money Banks in South-South, Nigeria. Exploratory Factor Analysis (EFA) was used to validate the instrument, and preliminary analysis was performed to check normality, linearity and equality of variance. Using the Krejcie and Morgan’s sample size determination formula, copies of questionnaire were administered to a sample size of 262managers. Data obtained from 250 retrieved and usable copies of the questionnaire were analyzed by means of the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20.0 and Analysis and Moments of Structures (AMOS) version 24.0. The results revealed that human, relational and structural capital have positive significant relationship with organizational responsiveness. The study recommended that standards should be created for human resources identification and measurement. This will enhance valuation of human capital, ensure a higher degree of utility to stakeholders and show a reliable comparison of human capital values.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  تأثیر تصمیم گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی
  خـریـد محـصـول
  تولید مثل در دوران شیردهی گاوهای شیری: ادغام جنبه های تغذیه ای کنترل
  خـریـد محـصـول
  مدیریت سرمایه در گردش و سن مدیرعامل
  خـریـد محـصـول
  تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعات
  خـریـد محـصـول
  ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان تحت پذیرش IFRS
  خـریـد محـصـول
  قوانین مالی ناکارآمد؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر بودجه، کارایی و پاسخگویی
  خـریـد محـصـول
  طراحی پنجره دفاتر با تهویه طبیعی در اقلیم مدیترانه از نظر عملکرد CO2 و آسایش حرارتی
  خـریـد محـصـول
  رضایت از زندگی، بهزیستی ذهنی و مهارت های عملکردی در سالمندان
  خـریـد محـصـول
  تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک های تجاری در نیجریه (۲۰۱۱-۲۰۱۸)
  خـریـد محـصـول
  حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بانک‌های پول سپرده در نیجریه
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا