light box
امتیاز 2.58 تأثیر استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در ساده سازی فعالیتهای عملیاتی سازمانهای مرتبط با عموم">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 18
تعداد کلمات : 5500
مجله : International Journal of Environmental Research and Public Health
انتشار : 2019
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در ساده سازی فعالیتهای عملیاتی سازمانهای مرتبط با عموم: مطالعه میدانی در استان مکه ، استان الکامل ، KSA

 چکیده

این تحقیق با هدف برجسته کردن نقش تحول در سیستم های اطلاعاتی و فناوری مدرن در محیط اداری ، به ویژه در مورد ساده سازی کارهای اجرایی در امارت منطقه مکه ، استان الکامل و برای اطلاع از قابلیت های فنی جدید که در امارت منطقه مکه ، استان الکامل مستقر شده اند، انجام شده است  و توصیه ها و پیشنهاداتی را ارائه می دهد که به حمایت از تأثیر موثر استفاده از فناوری برای ساده سازی کار عملیاتی کمک کند. محقق بر استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی در مستند و نظرسنجی اجتماعی تکیه کرد زیرا روش مناسبی برای چنین تحقیقاتی است. جمع آوری اطلاعات لازم برای دستیابی به اهداف تحقیق حاضر و پاسخ به سوالات آن ممکن است. برای تأیید اعتبار قوام داخلی اصطلاحات مقیاس ، ضریب همبستگی بین هر گزاره و نمره کل برای هر یک از دلایل مقیاس با استفاده از مقیاس در نمونه ای محاسبه شد. این مطالعه به چندین نتیجه رسید که مهمترین آنها اعتبار فرضیه اول بود. “بین استفاده از فن آوری مدرن و ساده سازی کار اجرایی در امارت فرمانداری مکه الکامل در سطح معنی داری آماری ۰۵/۰ رابطه آماری معنی داری وجود دارد”. همچنین مشخص شد که میانگین حسابی متغیر استفاده از فناوری اطلاعات (۱٫۶۸۳) و انحراف استاندارد (۰٫۶۴۶) ، در حالی که میانگین حسابی متغیر حل کننده مشکلات اداری (۲٫۳۵۶) و انحراف استاندارد (۰٫۷۰۲) ، در حالی که ضریب همبستگی بین دو متغیر (۶۸۰/۰) از نظر آماری در سطح معنی داری آماری (۰۵۳/۰) معنی دار است و نوع رابطه مثبت است ، بنابراین اعتبار فرضیه دوم را اثبات می کند. این مطالعه همچنین توصیه هایی ارایه می کند مهمترین آنها نیاز به آموزش و صلاحیت برای آماده سازی کادر انسانی برای بومی سازی فناوری مدرن در محیط اداری ، طراحی برنامه های استراتژیک جامع در زمینه تبدیل به مفاهیم ، روش ها و استفاده از سیستم های اطلاعاتی ، به ویژه در سازمان های مرتبط با عموم، تأمین الزامات انسانی ، مالی ، تکنولوژیکی ، قانونی و سایر موارد لازم برای تغییر جهت استفاده از سیستم های اطلاعاتی به جای سیستم سنتی رایج در گذشته و آگاهی عمومی از اهمیت استفاده از سیستم های اطلاعاتی است(سیستمهای اطلاعاتی در ساده سازی).

Title: The Impact of Using Information Systems in Simplifying the Operational Activities of Organizations Relevant to the Public: A Field Study in the Principality of Makkah Region AL-Kamel Governorate, KSA

Abstract

 This research aims at highlighting the role played by the revolution in the information systems and the modern technology in the administrative environment, especially concerning the simplification of executive work in the Emirate of Makkah Region, Al-Kamel Governorate. And to learn about the new technical capabilities that have been settled in the Emirate of Makkah Region, Al-Kamel Governorate. And make recommendations and suggestions that will help to support the effective impact of using technology to streamline operational work. The researcher relied on the use of the analytical descriptive approach in the documentary and the social survey because it is the appropriate method for such research. It is possible to collect the necessary information to achieve the current research objectives and answer its questions. To verify the validity of the internal consistency of the terms of the scale, the coefficient of correlation between each statement and the total score for each of the reasons of the scale was calculated by applying the scale to a sample of (15) individuals from the study community. The study reached several results, the most important of which was the validity of the first hypothesis. "There is a statistically significant relationship between the use of modern technology and the simplification of executive work in the Emirate of Makkah AL Kamel Governorate at the level of statistical significance 0.05". It was also found that the arithmetic mean of the variable of the use of information technology (1.683) and the standard deviation (0.646), while the arithmetic mean of the variable solving the administrative problems (2.356) and the standard deviation (0.702), while the coefficient of correlation between the two variables is (0.680) Is statistically significant at the level of statistical significance (0.053) and the type of relationship is positive, thus proving the validity of the second hypothesis.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  بررسی فناوری بلاک چین در تجارت بین المللی.مهندسی مجدد فرایند کسب و کار برای اعتبارنامه
  خـریـد محـصـول
  قرارداد ببندیم یا نبندیم: نگرش از طریق روایت مالیات و هزینه
  خـریـد محـصـول
  هوش اعتباری: نوآوری در مدیریت برند از طریق داده های رسانه های اجتماعی
  خـریـد محـصـول
  تجویز آستاکسانتین به عنوان یک داروی نوروپروتکتیو مناسب برای درمان امراض نورولوژیک
  خـریـد محـصـول
  مقایسه بانک‌های محلی، ملی و بین المللی از نظر ارزیابی اثر منابع ارتباطی
  خـریـد محـصـول
  یکپارچگی لاینفک روح و جسم: نظریه و چشم انداز مکتب سایکوسوماتیک پاریس
  خـریـد محـصـول
  تجزیه و تحلیل ریسک بدهی شرکت های غیر مالی با استفاده از شبکه های دو لایه ای
  خـریـد محـصـول
  دسته بندی اطلاعات و داده‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
  خـریـد محـصـول
  استفاده از روش های نوین برای پیاده سازی روان درمانی اینترنتی
  خـریـد محـصـول
  استفاده از آزمون‌های برشی برای سنجش مقاومت و استحکام خاک
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا