light box
امتیاز 2.58 فرمولاسیون کامپوزیت کود NPK آهسته رهش (سلولز-پیوند-پلی (اکریلامید)">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 25
تعداد کلمات : 9000
مجله : Annals of Agricultural Sciences
انتشار : 2018
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : بالا
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:فرمولاسیون کامپوزیت کود NPK آهسته رهش (سلولز-پیوند-پلی (اکریلامید)/نانو هیدروکسی آپاتیت/کود محلول) و ارزیابی پتانسیل مینرالیزاسیون(معدنی  سازی) نیتروژن آن

چکیده

  فرمولاسیون کود نانو کامپوزیت پلیمری پتانسیل افزایش کارایی مصرف مواد مغذی را دارد. کامپوزیت کود آهسته رهش (SRF) با ترکیب نانو هیدروکسی آپاتیت (nano-HA) و کودهای محلول در آب (اوره، (NH4)2HPO4 و K2SO4) در هیدروژل پلیمری سلولز پیوندی-پلی (اکریلامید) سنبل آبی فرموله شد. طیف مادون قرمز تبدیل فوریه وجود برهمکنش شیمیایی بین مونومر، سلولز، اوره و نانو HA را نشان داد. آزادسازی مواد مغذی با استفاده از آزمایش انکوباسیون آزمایشگاهی ارزیابی شد. محتوای نیتروژن معدنی (MN) به طور قابل توجهی در ۴ هفته اول در کود معمولی (CF) در مقایسه با تیمار SRF و شاهد مشاهده شد. محتوای MN در تیمارهای SRF به طور قابل توجهی بین هفته ۸ و ۱۲ افزایش یافت و در هفته ۱۶ کاهش یافت. مقادیر نیتروژن قابل مینرالیزاسیون بالقوه با استفاده از مدل سینتیک مرتبه اول به خوبی با MN تجمعی مشاهده شده در هفته شانزدهم مرتبط بود. تفاوت معنی داری بین تیمارهای CF و SRF برای محتوای فسفر قابل دسترس در هفته دوم مشاهده نشد. محتوای فسفر به‌طور قابل‌توجهی در CF در مقایسه با درمان SRF در هفته چهارم مشاهده شد، در حالی که در هفته هشتم، برخی از SRFها محتوای بالاتری نسبت به CF منتشر کردند. P قابل دسترس در تمام تیمارها در هفته ۸ به اوج خود رسید و در هفته ۱۲ و ۱۶ ثابت ماند. در دسترس بودن فسفر در SRF با افزایش محتوای فسفر محلول و کاهش محتوای نانو HA افزایش یافت. K قابل تبادل تغییرات کمتری را در طول دوره انکوباسیون نشان داد که نشان دهنده زمان رهش کوتاه است. داده‌ها کاهش احتمال تلفات آبشویی و اثر سمی بر ریشه‌های گیاه و همچنین آزادسازی و نیاز مواد مغذی همزمان توسط محصولات را نشان داد(فرمولاسیون کامپوزیت کود NPK).

Title: Formulation of slow release NPK fertilizer (cellulose-graft-poly (acrylamide)/nano-hydroxyapatite/soluble fertilizer) composite and evaluating its N mineralization potential

Abstract

Polymer nano-composite fertilizer formulation has the potential to enhance nutrient use efficiency. Slow release fertilizer (SRF) composite was formulated by incorporating nano-hydroxyapatite (nano-HA) and water soluble fertilizers (urea, (NH4)2HPO4 and K2SO4) into water hyacinth cellulose-graft-poly(acrylamide) polymer hydrogel. Fourier Transform Infra-red spectra revealed existence of chemical interaction between the monomer, cellulose, urea and nano-HA. The release of nutrients was assessed using laboratory incubation experiment. Significantly higher content of mineral nitrogen (MN) was observed in the first 4 weeks in conventional fertilizer (CF) compared to SRF treatments and the control. MN content in SRF treatments increased considerably between the 8th and 12th week, and declined in the 16th week. The values of potentially mineralizable N estimated using first order kinetics model related well to the observed cumulative MN at 16th week. No significant difference was observed between CF and SRF treatments for available P content in the 2nd week. Significantly higher P content was observed in CF compared to SRF treatment in the 4th week, whereas in the 8th week, some SRFs released significantly higher content than CF. Available P peaked in the 8th week in all the treatments and remained constant at 12th and 16th week. Availability of P in SRFs increased with increased content of soluble P and decreased content of nano-HA. Exchangeable K showed less variation during the incubation period, suggesting short release time. The data revealed reduced chances of leaching losses and toxic effect to the plant roots, as well as synchronized nutrient release and requirement by crops.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
عملکرد دانه، راندمان مصرف آب و ویژگی های فیزیولوژیکی ارقام برنج تحت آبیاری قطره ای
خـریـد محـصـول
جمع سپاری مکانی در مدیریت درآمد منابع طبیعی
خـریـد محـصـول
جامعه شناسی شهری معاصر
خـریـد محـصـول
موکوزیت شدید دهان در کودکان مبتلا به سرطان: تجزیه و تحلیل بقا و عوامل پیش بینی کننده
خـریـد محـصـول
سندرم نقص پاداش (RDS): یک ویژگی نوروبیولوژیکی سلولی تمام اعتیادها
خـریـد محـصـول
سیر تکاملی پتنت کاوی: بکارگیری تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و تحلیل شبکه کلمات کلیدی
خـریـد محـصـول
گزارش سالانه ۲۰۲۱ شاخص آسیب پذیری کشورها:بحران کوید-۱۹
خـریـد محـصـول
توالی ژنوم کامل یک قارچ خوراکی و دارویی هریسیوم، Hericium erinaceus ،بازیدیومایکوتا
خـریـد محـصـول
رویکردی برای برنامه ریزی چابک جداسازی و بازیافت محصولات پیچیده
خـریـد محـصـول
ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان ها: مطالعه موردی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا