light box
امتیاز 2.58 مدیریت استعدادها و حفظ کارکنان در صنعت بانکداری نیجریه: مطالعه یونایتدبانک آفریقا">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 20
تعداد کلمات : 5500
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:مدیریت استعدادها و حفظ کارکنان در صنعت بانکداری نیجریه: مطالعه یونایتدبانک آفریقا

 چکیده

 در زمان‌های اخیر، سازمان‌ها با چالش‌هایی روبرو شده‌اند که کارکنان برای ارائه پیشنهاد بهتر، سازمان را ترک می‌کنند. این امر باعث شده است که اکثر سازمان‌ها استراتژی مدیریت استعدادی را ارائه دهند که بتواند کارکنان خود را حفظ کند. مدیریت استعدادها فعالیتهایی است که توسط مدیریت انجام می‌شود تا کارکنان خود را به روز نگه داشته و فعالیت آن‌ها را افزایش دهند. بنابراین مقاله به بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر حفظ کارکنان می‌پردازد: برای بررسی تأثیر برنامه‌های آموزش و توسعه بر حفظ کارکنان، تعیین تأثیر سیاست‌های جبران خسارت بر حفظ کارکنان و تعیین تأثیر مشارکت کارکنان بر کارکنان ‘حفظ منبع اصلی داده‌ها در جایی که نظرسنجی از کارکنان UBA Plc انجام شد شعبه مارینا، ایالت لاگوس، استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون خطی آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که برای آزمون معنی دار بودن فرضیه‌ها با استفاده از آمار t با هم کارایی مدل رگرسیون خطی با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی (SPSS) استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که آموزش و توسعه، سیاست‌های جبران خسارت و مشارکت کارکنان به ترتیب در حفظ ۰٫۰۰۰، ۰٫۰۰۰ و ۰٫۰۰۰ بر حفظ کارکنان و متغیرهای دارای رابطه مثبت قوی ۰٫۷۵ درصد تأثیر معنی داری دارد. این مقاله نتیجه گرفت که سازمان با سیستم حفظ موث هزینه‌های عملیاتی را از طریق کاهش آموزش کارکنان تازه استخدام شده کاهش می‌دهد. بنابراین این مطالعه توصیه می‌کند که مدیریت باید آموزش و بازآموزی همه کارکنان را اجباری کرده، برای عملکرد کار بدون هیچ گونه سیاست تجاری به کارکنان غرامت مناسب بدهد و فرهنگ انعطاف پذیر از تکنیک غیر متمرکز ایجاد کند که به موجب آن کارکنان در سطوح پایین سازمان می‌توانند همچنین بخشی از فرایندهای تصمیم گیری باشد(مدیریت استعدادها و حفظ کارکنان).

Title: Talent Management and Employees’ Retention in the Nigeria Banking Industry: A Study of United Bank for Africa

Abstract

 In recent times, organizations are faced with the challenges of employees leaving for better offer. This has left most organizations coming up with talent management strategy that can retain their employees. Talent management is the activities done by the management to keep their employees updated, engaged and compensated. The paper therefore investigates the effect of talent management on employees’ retention: to examine the effect of training and development programs on employees’ retention, to determine the effect of compensation policies on employees’ retention and to ascertain the effect of employees’ engagement on employee’ retention. A primary source of data was used where a survey was conducted on the staff of UBA Plc. Marina branch, Lagos State. Data was analyzed using linear regression method of inferential statistics which was applied to test the significant of the hypotheses using t-statistic of co-efficient of the linear regression model with the aid of Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The findings show that training and development, compensation policies and employees’ engagement have significant effect on employees’ retention at 0.000, 0.000 and 0.000 respectively and the variables having strong positive relationship at 0.75 percent. The paper concluded that organization with effective retention system reduces operational cost via reduction in training newly recruited employees. The study therefore, recommended that management should make training and re-training of all staff compulsory, give suitable compensation to employees for work performance without any form of business politics and create a flexible culture of decentralized technique whereby employees at lower level of the organization can also be part of the decision-making processes.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  تأثیر تصمیم گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی
  خـریـد محـصـول
  تولید مثل در دوران شیردهی گاوهای شیری: ادغام جنبه های تغذیه ای کنترل
  خـریـد محـصـول
  مدیریت سرمایه در گردش و سن مدیرعامل
  خـریـد محـصـول
  تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعات
  خـریـد محـصـول
  ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان تحت پذیرش IFRS
  خـریـد محـصـول
  قوانین مالی ناکارآمد؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر بودجه، کارایی و پاسخگویی
  خـریـد محـصـول
  طراحی پنجره دفاتر با تهویه طبیعی در اقلیم مدیترانه از نظر عملکرد CO2 و آسایش حرارتی
  خـریـد محـصـول
  رضایت از زندگی، بهزیستی ذهنی و مهارت های عملکردی در سالمندان
  خـریـد محـصـول
  تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک های تجاری در نیجریه (۲۰۱۱-۲۰۱۸)
  خـریـد محـصـول
  حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بانک‌های پول سپرده در نیجریه
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا