light box
امتیاز 2.58 گرایش زیست محیطی، مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد شرکت">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 21
تعداد کلمات : 9500
مجله : International Journal of Environmental Research and Public Health
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:گرایش زیست محیطی،  مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از  بنگاه های کوچک و متوسط چین

چکیده

این مطالعه رابطه بین جهت گیری محیطی و عملکرد شرکت با نقش واسطه ای مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) را بررسی می کند. این مطالعه از یک پرسشنامه نظرسنجی برای جمع آوری داده ها از ۲۴۷ مدیرعامل شرکت های کوچک و متوسط ​​چینی (SME) استفاده کرده است. از مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده می شود. نتایج تجربی نشان می دهد جهت گیری های محیطی داخلی و خارجی با سه عنصر GSCM رابطه مثبت دارند ، یعنی انتخاب محیط ، نظارت و همکاری با تامین کنندگان که با عملکرد شرکت نیز ارتباط مثبت دارند(مدیریت زنجیره تامین سبز وعملکرد شرکت). علاوه بر این ، نتایج نشان می دهد که انتخاب محیط ، نظارت و همکاری با تأمین کنندگان رابطه بین جهت گیری های محیطی داخلی و خارجی و عملکرد شرکت را واسطه می کند. این یافته ها پیامدهای مهمی را برای محققان دانشگاهی و مدیران بازرگانی در برنامه ریزی و اجرای استراتژی های زیست محیطی فراهم می کند. از نظر مفاهیم نظری ، این مطالعه اطلاعات جدیدی را به دانش فعلی در مورد تأثیر جهت گیری محیطی بر GSCM و عملکرد شرکت های متوسط ​​و متوسط ​​می دهد. این مطالعه همچنین شواهد تجربی برای روشن کردن مکانیسم واسطه GSCM در ارتباط بین جهت گیری محیطی و عملکرد شرکت های متوسط ​​و متوسط ​​ارائه می دهد. از نظر مفاهیم عملی ، این مطالعه دانش مدیران SME را برای درک بهتر نقش مهم جهت گیری محیطی و مدیریت زنجیره تامین سبز فراهم می کند. یافته های این مطالعه دانش لازم را به  مدیران بنگاه های کوچک و متوسط ​​ برای بهتر کردن سیاست های تجاری خود فراهم می کند(مدیریت زنجیره تامین سبز وعملکرد شرکت).

Title: Environmental Orientation, Green Supply Chain Management, and Firm Performance: Empirical Evidence from Chinese Small and Medium-Sized Enterprises

Abstract

 This study investigates the relationship between environmental orientation and firm performance with the mediating role of green supply chain management (GSCM). This study uses a survey questionnaire to collect data from 247 CEOs from Chinese small and medium-sized enterprises (SMEs). Structural equation modeling is used to analyze data and test hypotheses. Empirical results show that internal and external environmental orientations are positively related to the three elements of GSCM, namely, environmental selection, monitoring, and collaboration with suppliers which are also positively related to firm performance. In addition, results show that environmental selection, monitoring, and collaboration with suppliers mediates the relationship between internal and external environmental orientations and firm performance. The findings provide important implications for academic researchers and business managers in planning and implementing environmental strategies. In terms of theoretical implications, this study sheds a new light to current knowledge about the effect of environmental orientation on GSCM and firm performance of SMEs. This study also provides empirical evidence to clarify the mediating mechanism of GSCM in the link between environmental orientation and firm performance of SMEs. In terms of practical implications, this study provides knowledge for managers of SMEs to better understand the important role of environmental orientation and green supply chain management. Findings of this study provide knowledge for managers of SMEs to make their business policies better.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
ارزیابی ومرور جامع ریسک ها و مزایای مصرف قهوه
خـریـد محـصـول
غذاهای فراسودمند: مزایا ، نگرانی ها و چالش ها – مقاله مربوط به شورای علوم و سلامت آمریکا
خـریـد محـصـول
انرژی، اکسرژی و تجزیه و تحلیل اقتصادی دیگهای بخار صنعتی
خـریـد محـصـول
تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی نیروگاه بخار در اردن
خـریـد محـصـول
NICE: سیستم بیان برای لاکتوکوکوس لاکتیس: سیستم بیان ژن کنترل شده نایسین
خـریـد محـصـول
پروژه بررسی خوشه بندی مبتنی بر منطق فازی شبکه های حسگر بیسیم
خـریـد محـصـول
اثرات سرریز افشای MD&A برای سرمایه گذاری حقیقی: نقش رقابت صنعتی
خـریـد محـصـول
آیا کاهش نرخ مالیات موثر نشان دهنده اجتناب مالیاتی است؟
خـریـد محـصـول
تغییرات رشدی در اثرات اندازه برای مسائل جمع ساده
خـریـد محـصـول
زیرساخت مدیریت دارایی (IAM): تکامل و ارزیابی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا