light box
امتیاز 2.58 مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد شرکتها: مرور منابع">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 25
تعداد کلمات : 9400
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2021
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:مسئولیت اجتماعی  و عملکرد شرکتها: مرور منابع

 چکیده

  مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) هنگامی که موفقیت شرکت ها در سطح محلی و جهانی مهم است اهمیت زیادی دارد. اگرچه این مفهوم به طور گسترده ای پذیرفته شده و اهمیت زیادی در رشد ارزش سازمان ها دارد ، اما برخی از شرکت های بزرگ هنوز از این مفهوم CSR استفاده نکرده اند ، اما اکثر ارگانهای شرکتی بر دستیابی به سود تمرکز می کنند اما از مسائلی که باید انجام شود غافل می شوند. هم با محیط و هم با سایر ذینفعان که مستقیماً با سازمان در ارتباط نیستند. به این منظور ، تمرکز این مطالعه بر روی ارزیابی جامع تأثیر CSR بر عملکرد سازمان است. این مطالعه طرح تحقیق اکتشافی را اتخاذ کرد و از آنجا که تأکید اصلی در چنین مطالعه ای بر کشف ایده ها و بینش ها است ، رویکرد مرور میز با استفاده از ادبیات مرتبط و مرتبط اتخاذ شد. این مطالعه نشان داد که برخی از شرکت ها فقط برای ایجاد تصویر خوب از شهروندان شرکتی به فعالیت های CSR می پردازند. نتیجه همچنین نشان داد که CSR تأثیر مثبت و مهمی بر همه شاخصهای عملکردی مورد استفاده در مرور ادبیات دارد که عبارتند از: عملکرد سازمان در مقابل زمان ، امور مالی ، شهرت ، تعهد کارکنان و تمایز برند. بنابراین توصیه شد که شرکتها قبل از انجام ابتکارات CSR نیازهای ذینفعان خود را شناسایی کنند. همچنین ، مدیران عالی باید مزایای مالی استراتژیک فعالیت های CSR را درک کرده و مبتدیان CSR را در برنامه استراتژیک خود لحاظ کنند(مسئولیت اجتماعی شرکتها).

Title: Corporate Social Responsibility and Firms’ Performance: A Literature Review

  Abstract

 Corporate Social Responsibility (CSR) has been of great contribution especially when it has to do with the success of firms both locally and globally. Even though the concept has become a widely accepted and recognized to be of paramount significance to the growth in value of organizations, some corporate firms are yet to embrace this CSR concept, most corporate bodies focus on achieving profit but neglect the issues that has to do with both the environment and that of the other stakeholders not directly associated with the organization. To this end, the focus of this study is on a holistic assessment of the impact of CSR on organizational performance. This study adopted exploratory research design and since the major emphasis in such a study is on the discovery of ideas and insights, desk review approach was adopted using relevant and related literature. The study showed that some companies only engage in CSR activities just to create good corporate citizen image. The outcome also showed that CSR has an important and positive impact on all the performance indicators used in the review of literatures which are: organizational performance versus time, finance, reputation, employee commitment and brand differentiation. It was therefore recommended that companies should identify their stakeholders’ needs before taking CSR initiatives; also, top management must understand the strategic financial benefits of CSR activities and include CSR initiates in their strategic plan.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  کاربردهای فناوری بلاک چین در ارزیابی سیستماتیک بازاریابی شرکت های فناوری بازاریابی
  خـریـد محـصـول
  تأثیر تصمیم گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی
  خـریـد محـصـول
  تولید مثل در دوران شیردهی گاوهای شیری: ادغام جنبه های تغذیه ای کنترل
  خـریـد محـصـول
  مدیریت سرمایه در گردش و سن مدیرعامل
  خـریـد محـصـول
  تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعات
  خـریـد محـصـول
  ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان تحت پذیرش IFRS
  خـریـد محـصـول
  قوانین مالی ناکارآمد؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر بودجه، کارایی و پاسخگویی
  خـریـد محـصـول
  طراحی پنجره دفاتر با تهویه طبیعی در اقلیم مدیترانه از نظر عملکرد CO2 و آسایش حرارتی
  خـریـد محـصـول
  رضایت از زندگی، بهزیستی ذهنی و مهارت های عملکردی در سالمندان
  خـریـد محـصـول
  تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک های تجاری در نیجریه (۲۰۱۱-۲۰۱۸)
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا