light box
امتیاز 2.58 مقاومت به سیپرودینیل و عدم مقاومت فلودیکسونیل در ایزوله‌های Botrytis cinerea">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 23
تعداد کلمات : 5000
مجله : Plant Disease
انتشار : 2013
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:مقاومت به سیپرودینیل و عدم مقاومت فلودیکسونیل در ایزوله‌های Botrytis cinerea از توت فرنگی در کارولینای شمالی و جنوبی

چکیده

کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی که عامل بیماری آن Botrytis cinerea است، برای پیش گیری از تخریب میوه قبل و پس از برداشت، اهمیت دارد. به مدت پیش از ۱۰ سال، سیپرونیدیل anilinopyrimidine (AP) و فنیل پیرول فلودیکسونیل (Switch 62.5WG) برای تولید کننده‌های تجاری توت فرنگی در امریکا برای کنترل کپک خاکستری موجود بوده است. هر دو ترکیبات فعال، مهار کننده‌های سایت خاص بوده و از این روی در معرض توسعه مقاومت می‌باشند. در این مطالعه ۲۱۷ ایزوله تک اسپوری از B. cinerea از ۱۱ مزرعه توت فرنگی در کارولینای شمالی و جنوبی از نظر حساسیت به هر دو قارچ کش بررسی شدند. ایزوله هی حساس (۵۳ درصد)، نسبتاً مقاوم (۳۰) و مقاوم (۱۷ درصد) به سیپرونیدیل بر اساس مهار لوله زایا در دوز های تفرقی سیپرونیدیل در ۱ و ۲۵ میلی گرم بر لیتر در ۱۰ مکان از ۱۱ مکان شناسایی شدند. هیچ یک از ایزوله‌ها مقاوم به به فلودیکسونیل نبودند. فنوتیپ هایی که به سیپرونیدیل نسبتاً مقاوم یا مقاوم بودند کاهشی در سرعت رشد قارچی، تولید اسپور و یا حساسیت اسمزی نشان ندادند. تست‌های میوه‌های جدا شده حاکی از وجود مقاومت بین دو قارچ کش سیپرونیدیل و پیریماتانیل بود و این که ایزوله‌های مطالعه شده در شرایط درون شیشه‌ای یا ازمایشگاهی که به صورت نسبتاً مقاوم یا مقاوم شناسایی شده بودند از نظر پاتوژنسیتی در میوه‌های اسپری شده با پیریمتانیل معادل بودند. این نشان می‌دهد که تفکیک سویه‌های مقاوم و نسبتاً مقاوم در حالت درون شیشه‌ای از اهمیت کم‌تری برخوردار است. نبود مقاومت متقابل با فلودیکسونیل، ایپرودیون، سیلکوهزیمید، و تولتافتات نشان داد که مقاومت چند دارویی در شکل فنوتیپ های مقاومت چند دارویی بعید است که در ایجاد مقاومت به AP در ایزوله‌های مانقش داشته باشد. اهمیت مدیریت مقاومت و کنترل بیماری بحث می‌شود.

Title: Resistance to Cyprodinil and Lack of Fludioxonil Resistance in Botrytis cinerea Isolates from Strawberry in North and South Carolina

Abstract

Chemical control of gray mold of strawberry caused by Botrytis cinerea is essential to prevent pre- and postharvest fruit decay. For more than 10 years, the anilinopyrimidine (AP) cyprodinil and the phenylpyrrole fludioxonil (Switch 62.5WG) have been available to commercial strawberry producers in the United States for gray mold control. Both active ingredients are site-specific inhibitors and, thus, prone to resistance development. In this study, 217 single-spore isolates of B. cinerea from 11 commercial strawberry fields in North and South Carolina were examined for sensitivity to both fungicides. Isolates that were sensitive (53%), moderately resistant (30%), or resistant (17%) to cyprodinil were identified based on germ tube inhibition at discriminatory doses of cyprodinil at 1 and 25 mg/liter at 10 of the 11 locations. None of the isolates was fludioxonil resistant. Phenotypes that were moderately resistant or resistant to cyprodinil were not associated with fitness penalties for mycelial growth rate, spore production, or osmotic sensitivity.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
شبکه بندی( تشکیل شبکه) برای تسریع سرعت نوآوری های SME
خـریـد محـصـول
مسابقات ایده داخلی: ادراکات محیط کار و نقش تعدیل کننده فاصله قدرت
خـریـد محـصـول
کمانش دینامیک مخازن فولادی مهار شده تحت بارگذاری زلزله
خـریـد محـصـول
شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری نوآوری در خدمات و نوآوری در تولید
خـریـد محـصـول
رفتار کارآفرینانه و ایجاد سرمایه گذاری جدید: چشم انداز روانکاوی
خـریـد محـصـول
آیا اقتصاد مشارکتی موجب توسعه پایدار اقتصادی و كارآیی انرژی می شود؟
خـریـد محـصـول
مطالعه تطبیقی قوانین API650-2008 با تجزیه تحلیل FEM به منظور سنجش
خـریـد محـصـول
ارتباط خدمات مشاوره ای کارمندان و عملکرد سازمان های غیردولتی در کنیا
خـریـد محـصـول
الگوریتم جست و جوی کلاغ پیشرفته برای خوشه بندی داده‌ها
خـریـد محـصـول
بهینه ساز جستجوی گروهی: الگوریتمی بهینه سازی فرا-ابتکاری الهام گرفته از طبیعت با نتایج
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا