light box
امتیاز 2.58 پیچیدگی در خلق و هم آفرینی دانش پروژه برای نوآوری">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 20
تعداد کلمات : 9000
مجله : Journal of Innovation & Knowledge
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:پیچیدگی در خلق و هم آفرینی  دانش پروژه برای نوآوری

چکیده

 اتحادیه اروپا در پروژه‌های نوآوری تأمین اعتبار خود، که به عنوان همکاری پیچیده برای ایجاد دانش مشترک شناخته می‌شود، همکاری بین بخشها و مرزها را ارتقا می‌بخشد. این امر مستلزم تعامل چندین ذینفع در طول مدت اجرای پروژه است. برای بررسی پیچیدگی در پروژه‌های نوآوری بودجه‌ای توسط اتحادیه اروپا، سؤال تحقیق این است: طبق گفته شرکت کنندگان در پروژه، پیچیدگی چگونه بر ایجاد دانش مشترک در پروژه‌های نوآوری تأثیر می‌گذارد؟ داده‌های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه پیچیدگی از متخصصان پروژه به صورت روایت‌های کوتاه جمع آوری شد. نتایج نشان می‌دهد که پیچیدگی از ویژگی‌های مشترک ایجاد دانش در پروژه‌های نوآوری از طرق مختلف است. بیشترین تأکید بر عناصر خود سازماندهی، ارتباط و وابستگی متقابل، همكاری و ایجاد نظم جدید بود. بنابراین، اگرچه این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان از عناصر پیچیدگی برای بینش در پروژه‌های نوآوری استفاده کرد، اما نتایج نشان می‌دهد که همه عناصر پیچیدگی در این زمینه به یک اندازه مهم نیستند و به ترتیب خاصی ظاهر می‌شوند. علاوه بر این، درک پیچیدگی همکاری برای نوآوری در رابطه با مدل ورودی – توان – خروجی ارتباطات سازمانی ممکن است به پروژه‌های آینده برای دستیابی به نوآوری سریعتر کمک کند(هم آفرینی دانش پروژه برای نوآوری).

Title: Complexity in project co-creation of knowledge for innovation Harri Ruoslahti

Abstract

 The European Union (EU) promotes collaboration across functions and borders in its funded innovation projects, which are seen as complex collaboration to co-create knowledge. This requires the engagement of multiple stakeholders throughout the duration of the project. To probe complexity in EU-funded innovation projects the research question is: How does complexity affect the co-creation of knowledge in innovation projects, according to project participants? The data for this study was collected from project experts in the form of short narratives, using a questionnaire based on the elements of complexity of Mitleton-Kelly (2003). The results indicate that complexity characterises the co-creation of knowledge in innovation projects in various ways. Most emphasis was put on the elements Self-organisation, Connectivity and interdependence, Co-evolution, and Creation of new order. Thus, although this study demonstrates that the elements of complexity can be used to gain insight into innovation projects, the results show that not all elements of complexity are equally important in this context and that they appearin a certain order. Moreover, understanding the complexity of collaboration for innovation in relation to the input-throughput-output model oforganisational communication is a contribution to theory that may help future projects achieve faster innovation. management challenges. Currently, limited research is being conducted into the online community using digital data analytics in non-business contexts. This explorative study further develops existing knowledge on civic tech communities and the use of digital data analytics. To this end, we review the previous research in order to understand how to aggregate literature on online communities, civic technologies and data analytics into a conceptual model that is useable by both academics and practitioners. The framework proposed serves as the first step in differentiating the building blocks of relevant digital data in managing civic technology communities and should be regarded as an effort to structure the available sources. Thus, the focus of the proposed conceptual model is not to offer prescriptive guidelines on the use of digital analytics, but rather to present a broader understanding of the emerging phenomenon and dimensions of data analysis.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
المپیای اواسط قرن بیستم: گزارشی در زمینه تاریخ محلی و معماری مدرن، ۱۹۴۵-۱۹۷۵
خـریـد محـصـول
مقاله مربوط به یاتاقان
خـریـد محـصـول
مروری بر کمپرسورها
خـریـد محـصـول
اثر میانجی استرس شغلی بر تأثیر فشار زمان ، تضاد خانواده- کار
خـریـد محـصـول
مزایای عاطفه مثبت:آیا خوشبختی و خوشحالی منجر به موفقیت می شود؟
خـریـد محـصـول
بی عدالتی استعماری: آیا حقوق بین الملل مقصر است و جبران کننده؟
خـریـد محـصـول
“اقدامات حفاظتی به منظور تصرف” در دادگاه کیفری بین المللی
خـریـد محـصـول
تأثیر تفسیر آنلاین در حقوق کیفری بین المللی: پیگیری بیهوده ایده آل سقراطی؟
خـریـد محـصـول
توسعه حقوق بین الملل برای تنظیم و کنترل بهتر اثرات متنوع قرارداد های آتش بس
خـریـد محـصـول
نان رفولمان: (اصل عدم اخراج پناهندگان) و صلاحیت برون سرزمینی: حاکمیت دولت
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا