light box
امتیاز 2.58 رابطه بین گردشگری و عملکرد زیست محیطی: کشورهای حاشیه دریای خزر">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 25
تعداد کلمات : 8900
مجله : Iranian Journal of Economic Studies
انتشار : 2012
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:رابطه بین گردشگری و عملکرد زیست محیطی: کشورهای حاشیه دریای خزر

چکیده

گردشگری یک فعالیت اقتصادی چند بعدی است که با محیط زیست تعامل دارد. از یک سو ، منابع زیست محیطی مواد اولیه گردشگری را تأمین می کنند ، در حالی که از سوی دیگر ، گردشگری از طریق ایجاد محصولات جانبی مختلف ، تأثیرات منفی و مثبت گوناگونی (خواسته یا ناخواسته) بر محیط زیست تحمیل می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین گردشگری و عملکرد زیست محیطی در کشورهای دریای خزر طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۲ است. برای برآورد مدل از روش اتورگرسیو بردار داده پانل (P-VAR) استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد تکانش – واکنش و تجزیه واریانس نشان می دهد که واکنش های گردشگری بین المللی به عملکرد محیطی ، شاخص توسعه انسانی ، تولید ناخالص داخلی (سرانه تولید ناخالص داخلی) و میزان باز بودن تجارت در کشورهای دریای خزر مثبت است. علاوه بر این ، واکنش عملکرد محیطی به شوک های گردشگری و تولید ناخالص داخلی منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد که پاسخ عملکرد محیطی به شاخص سرمایه انسانی ، میزان باز بودن تجارت و مربع شوک های تولید ناخالص داخلی مثبت است. با توجه به یافته ها ، پیشنهاد می شود که کشورهای منطقه دریای خزر در توسعه گردشگری توجه ویژه ای به مسائل زیست محیطی داشته باشند.

Title: The Relationship between Tourism and Environmental Performance: The Case of Caspian Sea Nations

Abstract

 Tourism is a multidimensional economic activity that has an interaction with the environment. On one hand, environmental resources provide the raw material for tourism, while on the other, tourism imposes a variety of negative and positive impacts (wanted or unwanted) on the environment through the creation of various by-products. The main purpose of the current study is to investigate the relationship between tourism and environmental performance in the Caspian Sea nations during 2002-2013. A panel data vector autoregressive (P-VAR) method has been employed to estimate the model. Findings from the impulseresponse function analysis and variance decomposition show that the reactions of international tourism to environmental performance, human development index, gross domestic product (GDP) per capita, and the degree of trade openness in the Caspian Sea nations are positive. Moreover, the reaction of environmental performance to tourism and GDP per capita shocks is negative. The results also show that the responses of environmental performance to human capital index, the degree of trade openness and the square of GDP per capita shocks are positive. According to the findings, it is suggested that countries in the Caspian Sea region should pay a special attention to environmental issues in the development of tourism.

 

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
استفاده پایدار از شاهدانه
خـریـد محـصـول
انقلاب تجاری ماری جوانا:یک تغییر اساسی برای بهتر یا بدتر شدن
خـریـد محـصـول
مصرف دارویی غیر پزشکی شاهدانه(ماری جوانا)
خـریـد محـصـول
پایین دست راکتور زیستی: پیشرفت در بازیابی سوخت ها و مواد شیمیایی
خـریـد محـصـول
عدم قطعیت، دسترسی به بدهی و رفتار احتیاطی شرکت
خـریـد محـصـول
دیدگاه پزشکان در مورد آگاهی زنان از مشکلات سلامتی و رفتارهای زنان نسبت به پزشکان
خـریـد محـصـول
آینده معاملات آنلاین در صنعت خرده فروشی در زیمبابوه
خـریـد محـصـول
استراتژی های بازاریابی
خـریـد محـصـول
یادگیری وزن دهی شده بر اساس دشواری: رویکرد جدید شبه برنامه درسی
خـریـد محـصـول
درمان روانشناختی افسردگی در مراقبت های اولیه: پیشرفت های اخیر
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا