light box
امتیاز 2.58 گوگرد در گیاهان به عنوان بخشی از یک شبکه متابولیک">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 34
تعداد کلمات : 13700
مجله : Sulfur in Plants – an Ecological Perspective
انتشار : 2017
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:گوگرد در گیاهان به عنوان بخشی از یک شبکه متابولیک

چکیده

گوگرد پایه و اساس حیات به عنوان منبع انرژی و به عنوان واکنش دهنده در فرآیندهای بیوشیمیایی بوده است. بقایای این حیات تحت شرایط جوی در برخی از جنس‌های باکتری‌های آرکئاو لیتوتروفیک دیده می‌شود که در آن H2S به عنوان منبع انرژی در مسیر اکسید کننده گوگرد، همانند آب در فتوسنتز، یا به عنوان گیرنده الکترون در مسیر کاهش سولفات، عمل می‌کند (استنبرگ ۱۹۹۷، نیزبت و اسیپ ۲۰۰۱). گیاهان بخشهایی از اصول اساسی این مسیرها را حفظ کرده‌اند(گوگرد درگیاهان به عنوان شبکه متابولیک). گوگرد در کنار N، P و K یکی از متابولیت های مرکزی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بسیاری از فرآیندهای بیوسنتز و فیزیولوژیکی گیاه دخیل است محسوب می‌شود (نیکوفورا و همکاران ۲۰۰۴). رشد گیاه به عوامل محیطی، زیستی و غیر زیستی وابسته است و تحت تأثیر فرآیندهای سازگاری بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی قرار می‌گیرد: عدم دسترسی کافی سولفات بر سایر مسیرهای متابولیکی به روش پلیوتروپی تأثیر می‌گذارد و نشان می‌دهد که گوگرد بخشی جدایی ناپذیر از متابولیسم گیاه است و بهره وری و بنیه گیاه را مختل می‌کند.. رویکردهای ژنومیک اکنون ابزاری را برای کالبد تشریح، توصیف و کمک به درک متابولیسم سولفات در این فرآیندها با هدف دستیابی به توصیف زیست شناسی سیستم‌ها فراهم می‌کند (هسه و هافن ۲۰۰۶) پاسخ ارابیدوپسیز تالیانا به کمبود گوگرد یک مدل مناسب برای تجزیه و تحلیل سطح سیستم‌های فیزیولوژی مواد مغذی گیاه است(گوگرد درگیاهان به عنوان شبکه متابولیک).

Title: SULFUR IN PLANTS AS PARTOF A METABOLIC NETWORK

Abstract

 Sulfur was at the basis of early life on earth as an energy source and as a reactant in biochemical processes. Remnants of this life under reducing atmospheric conditions are seen in some genera of archeae and lithotrophic bacteria where H2S serves as an energy source in the oxidizing sulfur pathway, much as water in photosynthesis, or as electron acceptor within the sulfate reducing pathway (Österberg 1997; Nisbet and Sleep 2001). Plants have retained parts of the basic principles of these pathways. Sulfur is next to N, P, and K, one of the central metabolites directly or indirectly involved in numerous plant biosynthetic and physiological processes (Nikiforova et al. 2004). Plant growth is dependent on and affected by environmental, biotic, and abiotic factors inducing biochemical and physiological adaptation processes: insufficient availability of sulfate affects other metabolic pathways in a pleiotropic manner demonstrating that sulfur is an integral part of plant metabolism and impairs plant productivity and vitality. Genomics approaches now provide tools to dissect, describe, and contribute to our understanding of sulfate metabolism in these processes with the aim of achieving a systems biology description (Hesse and Hoefgen 2006); the response of Arabidopsis thaliana to sulfur starvation is a suitable model for such a systems level analysis of plant nutrient physiology.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری: نقش میانجی اعتبار شرکت
خـریـد محـصـول
تأثیر شیوه های سیستم مدیریت کیفیت بر عملکرد دانشگاه های خصوصی در کنیا
خـریـد محـصـول
ایمنی و ایمنی زایی(ایمنوژنیسیته) یک واکسن ویروسی کروناویروس
خـریـد محـصـول
سازگاری با پزشکی از راه دور در دوران COVID-19
خـریـد محـصـول
اتکای CJEU به حقوق بین الملل در تفسیر توافق نامه های اقتصادی
خـریـد محـصـول
شوک سپتیک در کودکان: تشخیص سریع و احیای اولیه (ساعت اول)
خـریـد محـصـول
رضایت(یاد گیرندگان) فراگیران از عملکرد وب سایت
خـریـد محـصـول
زمین(خشکی) و دریا: حل و فصل مناقشات مربوط به خشکی(زمین) تحت کنوانسیون حقوق
خـریـد محـصـول
تأثیر تحریم های اقتصادی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران
خـریـد محـصـول
نقش شوراهای مشورتی منطقه ای در سیاست مشترک شیلات اروپا
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا