اثربخشی بازدارنده نیولوماب وابسته به زمان | دانلود مقاله تخصصی | متن به فارسی | | متن به فارسی | ترجمه مقالات و متون علمی
light box
امتیاز 2.58 اثربخشی بازدارنده نیولوماب وابسته به زمان">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 21
تعداد کلمات : 7900
مجله : cancers
انتشار : 2022
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:اثربخشی بازدارنده نیولوماب وابسته به زمان: نتایج یک مطالعه آزمایشی در بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول‌های  غیر کوچک متاستاتیک

 چکیده

  خلاصه ساده: مشاهدات بالینی اولیه   پیگیری طولانی‌تر برای بیماران متاستاتیک سرطان ریه سلول‌های  غیر کوچک (NSCLC) که عمدتاً صبح‌ها انفوزیون نیولوماب دریافت می‌کردند در مقایسه با بیمارانی که بعد از ظهر درمان می‌شدند نشان داد. مطالعات تجربی و انسانی قبلی، توزیع زمانی تکثیر سلول‌های ایمنی، انتقال، و شناسایی و تخریب آنتی‌ژن را در ۲۴ ساعت نشان داده‌اند. در اینجا، ما فرض کردیم که زمان شبانه‌روزی می‌تواند نقش مهمی در اثربخشی نیولوماب ایفا کند، همانطور که قبلاً برای سمیت و/یا اثربخشی شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و ریه نشان داده شد. پس از تأیید پروژه توسط هیئت بررسی علمی داخلی، زمان‌های دوز هر یک از ۱۸۱۸ تزریق نیولوماب که به ۹۵ بیمار متوالی به عنوان درمان استاندارد برای NSCLC متاستاتیک داده شده بود، از سوابق روزانه بیمارستان بازیابی شد. عوارض جانبی و پاسخ‌های تومور مستند رادیولوژیکی از نمودارهای بالینی بیماران بازیابی و بررسی شدند. بیماران بر اساس اینکه اکثر انفوزیون‌های نیولوماب را قبل یا بعد از ساعت ۱۲:۵۴ دریافت کرده بودند، یعنی میانگین زمان همه بیماران، به گروه‌های صبح (۴۸ نفر) یا بعدازظهر (۴۷ نفر) تقسیم شدند. تزریق، به ترتیب. دوز «صبح» نیولوماب تقریباً چهار برابر میانگین بقای بدون پیشرفت و بقای کلی را در مقایسه با دوز «بعد از ظهر» افزایش داد. نیولوماب “صبح” صرف نظر از سن، جنس، وضعیت عملکرد، درمان های قبلی، بافت شناسی تومور یا بیان PD-L1 به طور معنی داری موثرتر بود. در مقابل، مقاومت اولیه نیولوماب اغلب پس از دوز «بعد از ظهر» مشاهده شد. کارآزمایی‌های تصادفی‌شده هم برای شناسایی بیشتر زمان‌بندی بهینه مهارکننده‌های وارسی در بیماران سرطانی و هم برای تعیین مکانیسم‌های اصلی که دقیقاً اثربخشی و مقاومت ایمونوتراپی را در امتداد مقیاس زمانی شبانه‌روزی هدایت می‌کنند، ضروری است.

چکیده: فرضیه: مطالعات تجربی و انسانی قبلی سازماندهی شبانه روزی تکثیر سلول های ایمنی، انتقال، و شناسایی و تخریب آنتی ژن را نشان داده اند. نیولوماب سلول‌های T(CD8) را هدف قرار می‌دهد که عملکرد و انتقال آن‌ها توسط ساعت‌های شبانه‌روزی تنظیم می‌شود، از این رو تغییرات روزانه احتمالی در اثربخشی نیولوماب را پیشنهاد می‌کند. بقای بدون پیشرفت بدتر (PFS) و بقای کلی (OS) برای بیماران ملانوم بدخیم گزارش شد که بیش از ۲۰ درصد از تزریق مهارکننده های ایمونولوژیک پس از ساعت ۱۶:۳۰ را در مقایسه با اوایل روز دریافت کردند. روش‌ها: بیماران متاستاتیک متاستاتیک غیرسلول کوچک متوالی  NSCLC  نیولوماب ۲۴۰ میلی‌گرم IV در هر ۲ هفته) را در یک زمان روزانه دریافت کردند که به‌طور تصادفی برای هر دوره به‌صورت لجستیکی توسط هماهنگ‌کنندگان روزانه بیمارستان اختصاص داده شد. زمان متوسط ​​تمام تجویزهای نیولوماب برای هر بیمار محاسبه شد. جمعیت مورد مطالعه بر اساس مقدار متوسط ​​زمان درمان همه بیماران به دو گروه زمان بندی تقسیم شد. نرخ سمیت CTCAE، پاسخ‌های تومور iRECIST، PFS و OS بر اساس زمان‌بندی نیولوماب محاسبه شد. منحنی‌های PFS و OS مقایسه شدند و نسبت‌های خطر (HR) برای همه دسته‌های اصلی ویژگی‌ها محاسبه شد. تجزیه و تحلیل چند متغیره و حساسیت نیز انجام شد. نتایج: این مطالعه ۹۵ بیمار NSCLC مرحله IV  PS 0-1، ۹۶٪ ، در سنین ۴۱-۸۳ سال را مورد بررسی قرار داد. اکثر تجویزهای نیولوماب بین ۹:۲۷ و ۱۲:۵۴ برای ۴۸ بیمار (گروه صبح) و بین ۱۲:۵۵ و ۱۷:۱۴ برای ۴۷ نفر دیگر (گروه بعد از ظهر) انجام شد. میانگین PFS (95٪ CL) 11.3 ماه (۵٫۵-۱۷٫۱) برای گروه “صبح” و ۳٫۱ ماه (۱٫۵-۴٫۶) برای گروه “بعدازظهر” (p <0.001) بود. میانگین سیستم عامل ۳۴٫۲ ماه (۱۵٫۱-۵۳٫۳) و ۹٫۶ ماه (۴٫۹-۱۴٫۴) برای گروه “صبح” و “بعد از ظهر” به ترتیب (p <0.001) بود. تجزیه و تحلیل‌های چند متغیره زمان‌بندی صبحگاهی را به‌عنوان یک پیش‌بینی‌کننده مهم PFS و سیستم عامل طولانی‌تر، با مقادیر HR مربوطه ۰٫۲۶ (۰٫۱۱-۰٫۵۸) و ۰٫۱۷ (۰٫۰۸-۰٫۳۷) شناسایی کردند. اثر زمان‌بندی در تمام زیر گروه‌های بیمار آزمایش‌شده سازگار بود. نتیجه‌گیری: نیولوماب در این گروه از بیماران NSCLC تقریباً چهار برابر مؤثرتر از دوز «صبح» در مقایسه با دوز «بعد از ظهر» بود. مطالعات زمان‌بندی آینده‌نگر برای به حداقل رساندن خطر مقاومت و به حداکثر رساندن مزایای مهارکننده‌های وارسی ایمنی مورد نیاز است(اثربخشی بازدارنده نیولوماب وابسته به زمان).

Title: Time-Dependent Efficacy of Checkpoint Inhibitor Nivolumab: Results from a Pilot Study in Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer

Abstract

Simple Summary: Initial clinical observations revealed strikingly longer follow-up for metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients receiving nivolumab infusions predominantly in the morning as compared to those treated in the afternoon. Prior experimental and human studies have demonstrated the temporal distributions of immune cells’ proliferation, trafficking, and antigen recognition and destruction over the 24 h. Here, we hypothesized that circadian timing could play an important role in nivolumab’s efficacy, as previously shown for the toxicity and/or efficacy of chronomodulated chemotherapy in colorectal and lung cancer patients. Following project validation by an internal scientific review board, the dosing times of each of the 1818 nivolumab infusions given to 95 consecutive patients as a standard treatment for metastatic NSCLC were retrieved from the day-hospital records. Adverse events and radiologically documented tumor responses were retrieved and reviewed from patients’ clinical charts. Patients were allocated to ‘morning’ (N = 48 patients) or ‘afternoon’ (N = 47 patients) groups, according to whether they had received the majority of nivolumab infusions before or after 12:54, i.e., the median time of all infusions, respectively. ‘Morning’ nivolumab dosing nearly quadrupled median progression-free and overall survival as compared to ‘afternoon’ dosing. ‘Morning’ nivolumab was significantly more effective irrespective of age, sex, performance status, prior treatments, tumor histology, or PD-L1 expression. In contrast, nivolumab primary resistance was most often observed following ‘afternoon’ dosing. Randomized trials are warranted both to further identify the optimal timing of checkpoint inhibitors in individual cancer patients, and to determine the main mechanisms that precisely drive immunotherapy efficacy and resistance along the circadian timescale. Abstract: Hypothesis: Prior experimental and human studies have demonstrated the circadian organization of immune cells’ proliferation, trafficking, and antigen recognition and destruction. Nivolumab targets T(CD8) cells, the functions, and trafficking of which are regulated by circadian clocks, hence suggesting possible daily changes in nivolumab’s efficacy. Worse progression-free survival (PFS), and overall survival (OS) were reported for malignant melanoma patients receiving more than 20% of their immune checkpoint inhibitor infusions after 16:30 as compared to earlier in the day. Methods: Consecutive metastatic non-small-cell cancer (NSCLC) patients received nivolumab (240 mg iv q 2 weeks) at a daily time that was ‘randomly’ allocated for each course on a logistical basis by the day-hospital coordinators. The median time of all nivolumab administrations was computed for each patient. The study population was split into two timing groups based upon the median value of the median treatment times of all patients. CTCAE-toxicity rates, iRECISTtumor responses, PFS and OS were computed according to nivolumab timing. PFS and OS curves were compared and hazard ratios (HR) were computed for all major categories of characteristics. Multivariable and sensitivity analyses were also performed. Results: The study accrued 95 stage-IV NSCLC patients (PS 0–1, 96%), aged 41–83 years. The majority of nivolumab administrations occurred between 9:27 and 12:54 for 48 patients (‘morning’ group) and between 12:55 and 17:14 for the other 47 (‘afternoon’ group). Median PFS (95% CL) was 11.3 months (5.5–17.1) for the ‘morning’ group and 3.1 months (1.5–4.6) for the ‘afternoon’ one (p < 0.001). Median OS was 34.2 months (15.1–53.3) and 9.6 months (4.9–14.4) for the ‘morning’ group and the ‘afternoon’ one, respectively (p < 0.001). Multivariable analyses identified ‘morning’ timing as a significant predictor of longer PFS and OS, with respective HR values of 0.26 (0.11–0.58) and 0.17 (0.08–0.37). The timing effect was consistent across all patient subgroups tested. Conclusions: Nivolumab was nearly four times as effective following ‘morning’ as compared to ‘afternoon’ dosing in this cohort of NSCLC patients. Prospective timing-studies are needed to minimize the risk of resistance and to maximize the benefits from immune checkpoint inhibitors.

 

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
ارزیابی اقتصادی آبیاری با آب شیرین شده دریا در تولید گوجه فرنگی گلخانه ای در جنوب اسپانیا
خـریـد محـصـول
نقش درمانی پپتیدهای ضد میکروبی در دیابت ملیتوس(شیرین)
خـریـد محـصـول
عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی و نقش هیئت مدیره و ساختار مالکیت
خـریـد محـصـول
رشد جمعیت و بقایای حشره کش زنبورهای عسل در چشم انداز های کشاورزی گرمسیری
خـریـد محـصـول
اختلال کمبود توجه و بیش فعالی و اختلال دوقطبی: تشخیص، درمان
خـریـد محـصـول
ترانگزامیک اسید و عفونت مفاصل پری پروتز
خـریـد محـصـول
تشخیص عفونت اطراف پروتز
خـریـد محـصـول
بررسی پوشش آلبریچ برای بهینه‌سازی پنهان‌کاری صوتی(آکوستیک) زیردریایی‌ها
خـریـد محـصـول
کاربردهای هوش مصنوعی به عنوان یک روند مدرن برای دستیابی به نوآوری سازمانی
خـریـد محـصـول
رابطه بین اندازه شرکت و سودآوری با هموارسازی درآمد: شواهدی از شرکت‌های غذا و نوشیدنی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. سامانه جستجوگر مالکیت فکری دارکوب به تازگی از پایگاه جستجو علائم تجاری خود نیز رونمایی کرده است که دارای امکانات تخصصی فراوانی می باشد.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا