light box
امتیاز 2.58 ارتقاء و رضایت کارکنان در بانک های تجاری کنیا">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 15
تعداد کلمات : 5300
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2021
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:ارتقاء و رضایت کارکنان در بانک های تجاری کنیا

 چکیده

رابطه بین ارتقاء کارکنان و رضایت کارکنان در بانک های تجاری یک موضوع بحث برانگیز بوده است. بانکهای تجاری در کنیا به طور فزاینده ای نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند و بنابراین هر عنصر توانمندسازی کارکنان باید به صورت راهبردی برای افزایش مزایای مشتریان خود انجام شود. با این حال ، تحقیقات نشان می دهد که رضایت کارکنان در بانک تجاری کنیا ۳۷ است. این نشان می دهد که با وجود این برنامه پاداش بیرونی ، انگیزه کار کارکنان هنوز پایین است. هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر ارتقاء کارکنان بر رضایت کارکنان شعب بانک های تجاری کنیا در شهرستان بانگوما ، کنیا بود. این مطالعه یک طرح تحقیق توصیفی را برای برقراری ارتباط بین پاداش های بیرونی و رضایت کارکنان در شعبه های بانک KCB Bungoma است. در این مطالعه ۱۸۵ کارمند از سه شعبه KCB Bungoma مورد هدف قرار گرفت. از روشهای نمونه گیری تصادفی و متناسب برای انتخاب و تخصیص ۱۲۶ پاسخ دهنده از ۱۸۵ جامعه هدف استفاده شد. از پرسشنامه ها به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. اعتبار محتوا از طریق نظر دانشمندان و متخصصان در اجرای استراتژی و همچنین از طریق آزمایش که در یک شهرستان مختلف برای بررسی قابلیت اطمینان ابزارهای تحقیق انجام شده است ، مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که آستانه قابل قبولی را ارائه کرد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی عمدتا رگرسیون چند خطی و تحلیل عاملی با استفاده از SPSS نسخه ۲۲ انجام شد. داده های تجزیه و تحلیل با جداول APA ارائه شد. رابطه بین ارتقاء کارکنان و رضایت کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همانطور که در نتایج نشان داده شد ، مطالعه نشان داد که بین ارتقاء کارکنان و رضایت کارکنان رابطه مثبت و آماری معنی داری وجود دارد. رابطه مثبت و معنادار یافت شد. این بدان معناست که ارتقاء کارکنان به واسطه حضور در بانک KCB ، تأثیر آن بر رضایت کارکنان مثبت و معنی دار است. این مطالعه توصیه می کند که بانک مرکزی کنیا باید قانون ارتقاء کارکنان برای همه بانک های تجاری در کنیا را تدوین کند. بانکها باید تلاش کنند تا انگیزه کارکنان خود را در اولویت قرار دهند تا رضایت کارکنان را تضمین کنند. سرانجام کارکنان بانک باید با تلاش و کوشش و تعهد به عنوان قدردانی از تلاش های بانک ها در ایجاد انگیزه در آنها فعالیت کنند.

Title: Employee Promotion and Employee Satisfaction in Kenya Commercial Banks

  Abstract

 The relationship between employee promotion and employee satisfaction in commercial banks has been a controversial issue. Commercial banks in Kenya play an increasingly important role in economic and social development and hence any element of employee empowerment should be strategically done for enhanced benefits to its clientele. However, research reveals that staff satisfaction in Kenya commercial bank is at 37%. This shows that employee work motivation is still low despite existence of this extrinsic reward programme. The main purpose of this study was to investigate how employee promotion affects employee satisfaction among Kenya Commercial Banks Branches in Bungoma County, Kenya. The study adopted a descriptive survey research design to establish the relationship between extrinsic rewards and employee satisfaction in KCB bank Bungoma Branches. The study targeted a total of 185 staff from the three branches of KCB Bungoma branches. Random, proportionate sampling techniques were used to select and apportion 126 respondents from the 185 targeted population. The questionnaires were used as data collection instruments. Content validity was evaluated through the opinion of scholars and experts in strategy implementation as well as through a pilot test which was carried out in a different county to check the reliability of the research instruments. Reliability of the questionnaire was evaluated using the Cronbach alpha test, which provided an acceptable threshold. Data analysis and interpretation was based on descriptive statistics as well as inferential statistics mainly multi-linear regressions and factor analysis using SPSS version 22. Analyzed data was presented suing APA tables. The relationship between employee promotion and employee satisfaction was analyzed. As indicated in the results, the study showed that there was a linear positive and statistically significant relationship between employee promotion and employee satisfaction. The relationship was found to be positive and significant. This implied that employee promotion though present in KCB bank, its effect on employee satisfaction is positive and significant. The study recommends that the Central Bank of Kenya should develop legislation on staff promotion for all commercial banks in Kenya. Banks should endeavour to prioritize motivation for their staff to ensure employee satisfaction. Finally bank staff ought to work with diligence and utmost commitment as a show of gratitude for the banks efforts in motivating them.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  عملکرد زیست محیطی شرکت و ارزش شرکت – با استفاده از معیارهای انتشار آلودگی
  خـریـد محـصـول
  اندازه گیری کمی عدم قطعیت بارندگی و تبخیر و تعرق در مدل‌سازی بارش-رواناب
  خـریـد محـصـول
  فیزیولوژی تنش غرقابی در جو
  خـریـد محـصـول
  ارزش مصرف، نوآوری مصرف کننده و پذیرش محصول جدید: شواهد تجربی از ویتنام
  خـریـد محـصـول
  کیفیت پایین خواب و خواب آلودگی در روز در متخصصان بهداشت: شیوع و عوامل مرتبط
  خـریـد محـصـول
  پریکاردیت حاد پس از مداخله عروق کرونر از راه پوست: کیس ریپورت
  خـریـد محـصـول
  آگاهی موقعیتی: تکنیک ها، چالش ها و چشم اندازها
  خـریـد محـصـول
  چگونه از مشکلات رایج اجرای فناوری اطلاعات سلامت جلوگیری کنیم
  خـریـد محـصـول
  ارزیابی هوشیاری و توجه پایدار در بزرگسالان مبتلا به ADHD
  خـریـد محـصـول
  کمبود(نقص) توجه و علائم ADHD در بزرگسالان مبتلا به بیماری فابری – یک مطالعه آزمایشی
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. سامانه جستجوگر مالکیت فکری دارکوب به تازگی از پایگاه جستجو علائم تجاری خود نیز رونمایی کرده است که دارای امکانات تخصصی فراوانی می باشد.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا