light box
امتیاز 2.58 تأثیر تغییرات در روش های تدریس در طول همه گیری COVID-19">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 21
تعداد کلمات : 6600
مجله : International Review of Research in Open and Distributed Learning
انتشار : 2021
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر تغییرات در روش های تدریس در طول همه گیری COVID-19: تأثیر آموزش الکترونیکی یکپارچه بر آمادگی برای تغییر و علاقه به یادگیری در بین دانشجویان دانشگاه اندونزی

 چکیده

  بیماری همه گیر COVID-19 دانشگاه ها را مجبور به آموزش آنلاین کرده است و از اساتید خواسته است تا روش های نوین یادگیری الکترونیکی را ایجاد کرده و دانشجویان آماده سازگاری و علاقه زیاد به یادگیری باشند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر یک روش یادگیری الکترونیکی یکپارچه بر آمادگی و علاقه دانش جویان برای یادگیری در دانشگاه دیپونگرو ، اندونزی انجام شد. این پژوهش به صورت آزمایشی ، با یک گروه پیش آزمون و پس آزمون و بدون گروه کنترل طراحی شد. بیش از ۱۹۰ دانش آموز شرکت کردند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دو مقیاس اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفت: مقیاس آمادگی برای تغییر و علاقه به مقیاس یادگیری. تکنیک تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده ، آزمون t زوجی بود. نتایج تجزیه و تحلیل t-test نمونه بر آمادگی برای تغییر (۰۰۰ /۰ = p ؛ ۰۵ / ۰p <) و علاقه به یادگیری (۰۰۰ /۰ = p ؛ ۰۵ / ۰p <) تفاوت معنی داری بین داده های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد. یافته ها نشان داد که دانش جویانی که در آموزش الکترونیکی یکپارچه شرکت می کنند ، میزان آمادگی و علاقه به یادگیری را تغییر می دهند(تدریس در طول همه گیری COVID-19).

Title: Impact of Changes in Teaching Methods During the COVID-19 Pandemic: The Effect of Integrative ELearning on Readiness for Change and Interest in Learning Among Indonesian University Students

Abstract

 The COVID-19 pandemic has forced universities to conduct online learning, requiring lecturers to create innovative e-learning methods and students to be ready to adapt and show high interest in learning. This study aimed to examine the effect of an integrative e-learning method on students’ readiness and interest in learning at Universitas Diponegoro, Indonesia. This research was experimental, designed with one group pretest and posttest, and no control group. As many as 190 students participated, selected using clustered random sampling. Two measurement scales were used: the readiness for change scale and the interest in learning scale. The statistical analysis technique used was a paired sample t-test. The results of paired sample t-test analysis on readiness for change (p = 0.000; p < 0.05) and interest in learning (p = 0.000; p < 0.05) showed significant differences between the pretest and posttest data. The findings I dicated that students who participate in integrative e-learning show significant change in the level of readiness and interest in learning.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  تأثیر تصمیم گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی
  خـریـد محـصـول
  تولید مثل در دوران شیردهی گاوهای شیری: ادغام جنبه های تغذیه ای کنترل
  خـریـد محـصـول
  مدیریت سرمایه در گردش و سن مدیرعامل
  خـریـد محـصـول
  تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعات
  خـریـد محـصـول
  ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان تحت پذیرش IFRS
  خـریـد محـصـول
  قوانین مالی ناکارآمد؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر بودجه، کارایی و پاسخگویی
  خـریـد محـصـول
  طراحی پنجره دفاتر با تهویه طبیعی در اقلیم مدیترانه از نظر عملکرد CO2 و آسایش حرارتی
  خـریـد محـصـول
  رضایت از زندگی، بهزیستی ذهنی و مهارت های عملکردی در سالمندان
  خـریـد محـصـول
  تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک های تجاری در نیجریه (۲۰۱۱-۲۰۱۸)
  خـریـد محـصـول
  حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بانک‌های پول سپرده در نیجریه
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا