light box
امتیاز 2.58 تأثیر تزریق داخل استخوانی در مقابل بلوک عصب آلوئول تحتانی به عنوان بی حسی اولیه">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 10
تعداد کلمات : 3500
مجله : ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA
انتشار : 2018
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر تزریق داخل استخوانی در مقابل بلوک عصب آلوئول تحتانی به عنوان بی حسی اولیه پالپ دندانهای خلفی فک پایین با پالپیت غیر قابل برگشت علامتی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی آینده نگر

 چکیده

هدف: این مطالعه به دنبال ارزیابی میزان موفقیت ، تأثیر فشار خون و درد تزریق داخل استخوانی (IO) و بلوک عصب آلوئول تحتانی (IANB) برای بی حسی پالپ دندانهای خلفی فک پایین با پالپیت برگشت ناپذیر علامتی به عنوان تکنیک بی حسی اولیه بود. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی (IRCT2013022712634N1) بر روی ۶۰ بیمار بین ۱۸ تا ۶۵ سال مبتلا به پالپیت برگشت ناپذیر علامتی دندان خلفی فک پایین انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول IO دریافت کرد در حالی که گروه دوم IANB را با ۳ درصد مپیواکائین دریافت کردند. پس از تزریق بی حسی ، میزان موفقیت بی حسی پالپ با آزمایش پالپ در دو گروه ارزیابی شد. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران قبل و بعد از تزریق بی حسی مقایسه شد. میزان درد هنگام تزریق با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری نمره گذاری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ ، آزمون t و آزمون مجذور کای در سطح معنی داری ۰۵/۰ p = مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میزان موفقیت    ۵۶٫۷درصد به طور معنی داری بیشتر از IANB  ۲۳٫۳ درصد بود (۰۰۸ /۰ p p). تفاوت معنی داری در درد در حین تزریق بی حسی (p = .304) یا تغییر فشار سیستولیک (p = .80) و دیاستولیک (p =.28) پس از تزریق بین دو عمل وجود نداشت. نتیجه گیری: میزان موفقیت IO نسبت به IANB در بی حسی پالپ دندانهای خلفی فک پایین با پالپیت برگشت ناپذیر علامتی بیشتر بود. هیچ کدام از این روش ها بیحسی پالپ عمیق را ارائه نمی دهند.

Title: Effect of intraosseous injection versus inferior alveolar nerve block as primary pulpal anaesthesia of mandibular posterior teeth with symptomatic irreversible pulpitis: a prospective randomized clinical trial

Abstract

 Objective: This study sought to assess the success rate, effect on blood pressure, and pain of intraosseous injection (IO) and inferior alveolar nerve block (IANB) for pulpal anaesthesia of mandibular posterior teeth with symptomatic irreversible pulpitis as the primary anaesthetic technique. Materials and methods: This randomized clinical trial (IRCT2013022712634N1) was conducted on 60 patients between 18 and 65 years suffering from symptomatic irreversible pulpitis of a mandibular posterior tooth. Patients were randomly divided into two groups. Group one received IO while group two received IANB with 3% mepivacaine. After anaesthetic injection, success rate of pulpal anaesthesia was assessed by pulp testing in the two groups. Systolic and diastolic blood pressures of patients were compared before and after the anaesthetic injections. Level of pain during injection was scored using a visual analogue scale. The data were analyzed using SPSS version 20, t-test and chi square test at p ¼ .05 level of significance. Results: Success rate of IO (56.7%) was significantly higher than that of IANB (23.3%) (p ¼ .008). There was no significant difference in pain during anaesthetic injection (p ¼ .304) or change in systolic (p ¼ .80) and diastolic (p ¼ .28) blood pressures following injection between the two techniques. Conclusions: IO had a higher success rate than IANB for pulpal anaesthesia of mandibular posterior teeth with symptomatic irreversible pulpitis. Neither technique provided profound pulpal anaesthesia.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
عملکرد زیست محیطی شرکت و ارزش شرکت – با استفاده از معیارهای انتشار آلودگی
خـریـد محـصـول
اندازه گیری کمی عدم قطعیت بارندگی و تبخیر و تعرق در مدل‌سازی بارش-رواناب
خـریـد محـصـول
فیزیولوژی تنش غرقابی در جو
خـریـد محـصـول
ارزش مصرف، نوآوری مصرف کننده و پذیرش محصول جدید: شواهد تجربی از ویتنام
خـریـد محـصـول
کیفیت پایین خواب و خواب آلودگی در روز در متخصصان بهداشت: شیوع و عوامل مرتبط
خـریـد محـصـول
پریکاردیت حاد پس از مداخله عروق کرونر از راه پوست: کیس ریپورت
خـریـد محـصـول
آگاهی موقعیتی: تکنیک ها، چالش ها و چشم اندازها
خـریـد محـصـول
چگونه از مشکلات رایج اجرای فناوری اطلاعات سلامت جلوگیری کنیم
خـریـد محـصـول
ارزیابی هوشیاری و توجه پایدار در بزرگسالان مبتلا به ADHD
خـریـد محـصـول
کمبود(نقص) توجه و علائم ADHD در بزرگسالان مبتلا به بیماری فابری – یک مطالعه آزمایشی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. سامانه جستجوگر مالکیت فکری دارکوب به تازگی از پایگاه جستجو علائم تجاری خود نیز رونمایی کرده است که دارای امکانات تخصصی فراوانی می باشد.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا