light box
امتیاز 2.58 تأثیر برنامه حمایت اطلاعاتی- عاطفی بر ادراک بیماری">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 29
تعداد کلمات : 7600
مجله : Supportive Care in Cancer
انتشار : 2019
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر برنامه حمایت اطلاعاتی- عاطفی بر ادراک بیماری و مقابله هیجانی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

 چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر یک برنامه حمایتی اطلاعاتی- عاطفی به رهبری پرستار بر ادراک بیماری و مقابله هیجانی بیماران سرطانی تحت شیمی‌درمانی انجام شد.

روش ها: ما از طرح شبه آزمایشی، پیش و پس آزمون استفاده کردیم. در مجموع ۸۰ بیمار سرطانی تحت شیمی درمانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (۴۰ نفر) و کنترل (۴۰ نفر) قرار گرفتند. برنامه حمایت اطلاعاتی- عاطفی به رهبری پرستار شامل پنج جلسه حضوری، جزوه آموزشی و پنج پیگیری تلفنی بود که برای گروه آزمایش طی ۱۰ هفته انجام شد. گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند. پیامدها در ابتدا و انتهای مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند و شامل ادراک بیماری بود که با استفاده از پرسشنامه درک بیماری تجدیدنظر شده (IPQ-R) و مقابله عاطفی به عنوان پیامد ثانویه با استفاده از مقیاس مقابله از طریق رویکرد هیجانی ارزیابی شد. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از مدل های تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA)، آزمون تی، تی زوجی و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: بین تجزیه و تحلیل گروهی نشان داد که میانگین نمرات درک جهانی بیماری و خرده مقیاس‌ها شامل جدول زمانی، پیامدها، کنترل‌پذیری و انسجام در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری افزایش یافت (۰۰۱/۰ > P)، اما تغییر معنی‌داری در دو گروه خرده مقیاس بازنمایی هیجانی (۵۷۱/۰ > P) و در پیامد ثانویه شامل مقابله هیجانی مشاهده نشد. (۰۸/۰ > P).

نتیجه‌گیری: یک برنامه حمایت اطلاعاتی-عاطفی ۱۰ هفته‌ای به رهبری پرستار می‌تواند منجر به تغییر ادراک بیماری بدون تغییر در مقابله عاطفی شود. تأثیر این برنامه حمایتی باید بر روی ادراک مقابله و بیماری در مسیر سرطان به ویژه در مراحل پایانی در آینده مورد مطالعه قرار گیرد.

Title: The effect of informational-emotional support program on illness perceptions and emotional coping of cancer patients undergoing chemotherapy

Abstract

 Purpose The present study aims to assess the effect of a nurse-led informational-emotional support program on illness perceptions and emotional coping of cancer patients undergoing chemotherapy. Methods We used a quasi-experimental design, pre- and post-test. A total of 80 cancer patients undergoing chemotherapy were selected by convenience sampling method and assigned to experimental (n = 40) and control groups (n = 40). The nurse-led informational-emotional support program included five face-to-face sessions, educational booklet, and five phone follow-ups, and was conducted for the experimental group over 10 weeks. The control group received routine cares. The outcomes were assessed at baseline and end of intervention and included illness perceptions, which were assessed using the Illness Perception Questionnaire-Revised (IPQ-R), and emotional coping as the secondary outcome using the Coping Through Emotional Approach Scale. Data were analyzed in SPSS using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) models, t test, paired t test, and chi-square. Results Between group analysis showed that the mean scores of global illness perceptions and subscales including timeline, consequences, controllability, and coherence significantly increased in the experimental group compared to the control (P < 0.001), but no significant change was observed in two groups in the subscale of emotional representation (P < 0.571) and in the secondary outcome including emotional coping (P < 0.08). Conclusions A 10-week nurse-led informational-emotional support program can lead to changed illness perceptions without changing emotional coping. The effect of this support program should be studied on the coping and illness perceptions over the trajectory of cancer, especially in end stages in the future.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
کمبود(نقص) توجه و علائم ADHD در بزرگسالان مبتلا به بیماری فابری – یک مطالعه آزمایشی
خـریـد محـصـول
مرزهای جدید در مدیریت سرطان رکتوم اولیه و پیشرفته
خـریـد محـصـول
ریسک میوکاردیت و پریکاردیت در بزرگسالان جوان به دنبال واکسیناسیون mRNA COVID-19
خـریـد محـصـول
بروز میوکاردیت و پریکاردیت در بیماران واکسینه نشده پس از کووید-۱۹
خـریـد محـصـول
الگوریتم ازدحام آفتاب پرست کارآمد برای مسئله توزیع بار اقتصادی
خـریـد محـصـول
فرآیند بازآفرینی شهری: مورد یک مجتمع مسکونی در حومه رم، ایتالیا
خـریـد محـصـول
رابطه پویا بین شاخص سهام و قیمت دارایی: تجزیه و تحلیل بلندمدت
خـریـد محـصـول
تشخیص بیماری پوسیدگی طوقه در گندم در شرایط محیطی کنترل شده
خـریـد محـصـول
بکارگیری بهینه سازی برای حمایت از مدیریت تطبیقی آب رودخانه ها
خـریـد محـصـول
ارزیابی تأثیر آموزش زیست محیطی بر رفتار سازگار با محیط زیست
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. سامانه جستجوگر مالکیت فکری دارکوب به تازگی از پایگاه جستجو علائم تجاری خود نیز رونمایی کرده است که دارای امکانات تخصصی فراوانی می باشد.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا