light box
امتیاز 2.58 اثر نظرات الکترونیکی مثبت و منفی بر روی قصد خرید اتاق هتل مسافران شاغل">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 21
تعداد کلمات : 6000
مجله : Journal of Hospitality and Tourism Technology
انتشار : 2015
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:اثر نظرات الکترونیکی مثبت و منفی بر روی قصد خرید اتاق هتل مسافران شاغل

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر دیدگاه‌های رفتاری مسافران شاغل بر روی نظرات الکترونیکی منفی و مثبت که در نهایت منجر به قصد خرید یک اتاق هتل می‌شود می‌باشد. برای کشف رابطه میان نگرش‌ها در قبال نظرات الکترونیکی مثبت و منفی با قصد خرید، تئوری عمل منطقی مورد استفاده قرار گرفت.

طرح، روش رویکرد: مسافران شاغل در آمریکا، که نظرات الکترونیکی را خوانده و هتل را بر اساس نظرات فوق انتخاب کردند در طی شش ماه گذشته برای مطالعه در نظر گرفته شدند. TRA و نیز مرور منابع برای توسعه ابزار نظر سنجی و پیمایش استفاده شد. پرسش نامه‌ها از طریق پلاتفرم خدمات پرسش نامه انلاین کولتریک توزیع شدند. برای اندازه گیری باورهای رفتاری مسافران شاغل در خصوص نظرات الکترونیکی، تعدادی از روش‌ها و شاخص‌ها برای این تحقیق در نظر گرفته شد. تئوری فیش بین و ازجان برای بررسی باورهای رفتاری مسافران شاغل در قبال نظرات مثبت و منفی استفاده شد. همه سؤالات در این پرسش نامه در خصوص قصد خرید از لیاو و همکاران گرفته شد سایر سؤالات در خصوص نگرش در رابطه با اظهارات مثبت و منفی از جائو، کای، اسپارک و برانینگ، کاندسون و همکاران، لی و اسپارک گرفته شد. آخرین بخش از نظر سنجی شامل سوالاتی در مورد خصوصیات جمعیت شناختی اجتماعی مسافران نظیر قومیت، سطح درامد، جنسیت و آموزش بود. از شرکت کنندگانی که به سؤال پاسخ مثبت دادند خواسته شد تا در مطالعه شرکت کنند. شرکت کنندکان این تحقیق درجه موافقت خود را بر روی هر گزینه با استفاده از مقیاس لیکرت هفت گزینه‌ای ارائه دادند. و امتیاز بندی به شکل زیر بود: ۱- کاملاً مخالفم تا ۷- کاملاً موافقم. برای تأیید پایایی پرسش نامه و اطمینان از این که این پرسش نامه منعکس کننده TRA است، یک مطالعه موردی با گروه کوچکی از مسافران شاغل که اتاق هتل را در شش ماه کذشته رزرو کرده بودند و خرید خود را بر اساس خواندن نظرات الکترونیکی نهایی کرده بودند انجام گردید. به دلیل مطالعه موردی هیچ گونه تغییری در نظر سنجی و پرسش نامه انجام نشد و همه عوامل، سطح کافی تز پیوستگی داخلی را نشان دادند. مدل پیشنهادی به بررسی اثرات نظرات الکترونیکی مثبت و منفی در خصوص قصد خرید مسافران می‌پردازد. هدف این تحقیق، تعیین اثر باورهای رفتاری بر روی اظهارات الکترونیکی مثبت و منفی بود که منجر به قصد خرید می‌شد.

 یافته‌ها: نتایج مدل پیشنهادی نشان داد که باور رفتاری اثر مثبتی بر نظرات الکترونیکی منفی و مثبت دارد. این بدین معنی است که مسافران در میان نظرات الکترونیکی به دنبال شکایت‌ها و تمجیدها می‌گردند. با این حال این بدین معنی نیست که آن‌ها قصد خرید بلیط هتل را بر مبنای این نظرات ندارند، بلکه مسافران تمایل به خرید هتل بر اساس نظرات مثبت دارند. استفاده از عامل جنسیت به عنوان اثر تعدیل کننده، نشان داد که زنان نه به نظرات منفی الکترونیکی توجه داشتند و نه بر اساس نظرات فوق خرید می‌کردند. با این حال، از نظر مردان این نظرات در انتخاب هتل و خرید بلیط مؤثر بود.

اصلیت/ارزش: نتایج این تحقیق به هتل داران و نیز اپراتورهای بازنگری وب سایت‌های آنلاین کمک می‌کند تا یک درک شفاف‌تری را از نیازها و خواسته‌های کاربران و مهمانان براای ارائه خدمات مطلوب بدست بیاورند. چون مسافران یک بازار هدف مهم برای صنعت هتل محسوب می‌شوند، هتل داران باید تاکید بیش‌تری بر روی این عوامل برای جذب مسافران بیشتر داشته باشند. هتل داران با آگاهی از نیازها و انتظارات مسافران، باید مسئولیت خود را برای رفع این انتظارات مهمانان و مسافران اولویت بندی کنند و از این روی بر اساس این اولویت بندی، منابع خود را تخصیص دهند. به عبارت دیگر وقتی که نیازهای مهمانان به طور شفاف درک شد، هتل داران برای ارائه خدمات مطلوب، در موقعیت خوبی خواهند بود.

Title: The impact of positive and negative e-comments on business travelers’ intention to purchase a hotel room

Abstract

 Purpose – This paper aims to find out the impact of business travelers’ behavioral belief on positive and negative e-comments, which consequently lead to intention to purchase a hotel room. To explore the relationships among attitude toward positive and negative e-comments with intention to purchase, the Theory of Reasoned Action (TRA) was used.
Design/methodology/approach – Business travelers in the USA who read e-comments and made a hotel choice based on those e-comments within the past six months were targeted for this study. The TRA, as well as a wide-ranging review of literature, were used to develop the survey instrument. The survey was distributed through Qualtrics, which is an online questionnaire service platform. To measure the business travelers’ behavioral beliefs toward e-comments, a number of measures were developed for this research. The theories of Fishbein and Ajzen were used to examine business travelers’ behavioral beliefs toward positive and negative e-comments. All of the questions on this survey about the intention to purchase were extracted from Liao et al. Other questions about attitude toward positive and negative comments were adopted from Chu and Choi, Sparks and Browning, Gundersen et al. and Lee and Sparks. The last section of the survey included questions about business travelers’ sociodemographic statistics, such as ethnicity, level of income, age, gender and education. The first question separated respondents to recognize those who made a reservation at a business hotel in the past six months after reading comments about the hotel. Those who responded positively were asked to participate in the study. Participants of this research presented their degree of agreement on each item by using a seven-point Likert scale, rating from (1) “Strongly disagree” to (7) “Strongly agree”. To verify the reliability of the questionnaire and to ensure it reflected the TRA, a pilot study was conducted with a small group of business travelers who had booked a hotel room in the past six months and finalized their purchases based on reading e-comments. No major changes were made to the survey as a result of the pilot study and all factors indicated an adequate level of internal consistency. The proposed model examined the effects of both positive and negative e-comments toward business travelers’ intention to purchase. This research aimed to determine the impact of behavioral belief on positive e-comments and negative e comments, which consequently lead to intention to purchase.
Findings – The results of the proposed model revealed that behavioral belief positively affects both positive and negative e-comments. This means that business travelers want to be informed about both The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at: complaints and compliments in e-comments. However, this does not mean they intend to purchase a hotel room based on both opinions; rather business travelers would be inclined to purchase a hotel room based on positive e-comments. Using gender as a moderating effect indicated that females neither believe of the helpfulness of negative e-comments nor intend to purchase based on these e-comments. However, males tend to find both positive and negative e-comments helpful.
Originality/value – The findings of this research will help hoteliers, as well as online website review operators, to obtain a clearer understanding of guests’ or users’ needs and wants in order to offer a more desirable service. Since business travelers are considered an important target market in the hotel industry, hoteliers need to put more emphasize on these factors to attract more business travelers. By recognizing business travelers’ requirements and their expectations, hoteliers should prioritize their responsibilities for meeting these guests’ expectations; therefore, they can assign their resources accordingly. In other words, once a guest’s needs are understood clearly, hoteliers will be in safe position to provide the desired service.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
پاسخ ترانسکریپتومیک سلول‌های سرطان سینه MDA-MB-231 به دوکوزاهگزانوئیک اسید
خـریـد محـصـول
تحلیل حساسیت استراتژی‌های طراحی غیرفعال برای ساختمان‌های مسکونی
خـریـد محـصـول
تجزیه و تحلیل تاثیر کاربری زمین بر الگوهای مکانی و زمانی جزیره حرارتی شهری سطحی
خـریـد محـصـول
تغییرات مکانی-زمانی در تأثیرات زیرساخت های شهری بر قیمت مسکن در ووهان، چین
خـریـد محـصـول
استفاده از اطلاعات مبتنی بر حسابداری در شرکت های جوان برای پیش بینی ورشکستگی
خـریـد محـصـول
حسابداری دارایی‌های نامشهود: سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه می‌تواند کارایی سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد؟
خـریـد محـصـول
حسابداری و حسابرسی در زمان فناوری بلاک چین: دستور کار تحقیقاتی
خـریـد محـصـول
دستور العمل شورای اروپا مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۰ در خصوص شرایط سلامتی دام
خـریـد محـصـول
حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی
خـریـد محـصـول
آیا اقتصادهای ثروتمند کیفیت حسابداری بهتری دارند؟ شواهد بین المللی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا