light box
امتیاز 2.58 تأثیر دانش کارآفرینی بر علاقه کارآفرینی دانشجو">

نوع فایل : PDF
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 14
تعداد کلمات : 4500
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر دانش کارآفرینی بر علاقه کارآفرینی دانشجو ، مطالعه موردی: دانشجوی برنامه مطالعه مدیریت ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه کاتولیک سنت توماس

 چکیده

  هدف از این تحقیق این است که بدانیم دانش کارآفرینی چه تاثیری در علاقه دانشجو از رشته مدیریت در دانشگاه کاتولیک سنت توماس مدان در کارآفرینی دارد. این تحقیق با استفاده از روشهای توصیفی و کمی با ۹۶ نمونه که بصورت تصادفی با استفاده از پرسشنامه آنلاین و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ۵۱،۰۴٪ از دانشجویان با دانش کارآفرینی با دوره کارآفرینی موافق هستند و ۴۴،۱۷٪ از دانشجویان موافق هستند که دانش کارآفرینی می تواند از علاقه دانشجو به کارآفرینی حمایت کند.

از نتیجه آزمون به دست آمده: ۱) ضریب تعیین (R2) برابر با ۰۳۰/۰ است که علاقه دانشجو به کارآفرینی برابر با ۲۳،۰٪ تحت تأثیر دانش کارآفرینی و ۷۷،۰٪ تحت تأثیر سایر عواملی است که در این تحقیق توضیح داده نشده است ( به عنوان مثال: هم افزایی دوره های معرفی مشاغل ، بازاریابی و تجارت الکترونیکی). ۲) معادله رگرسیون: Y = 1.966 + 0.490 + e ، که در آن سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ <0.05 ، تعداد t برابر است با ۵٫۳۰۶ ، که بزرگتر از جدول t است که برابر با ۱٫۶۵ است. بنابراین ، Ho رد می شود ، این بدان معنی است که دانش کارآفرینی تأثیر مثبتی بر علاقه دانشجو به کارآفرینی دارد.

بر اساس بحث می توان نتیجه گرفت که: ۱) دانش کارآفرینی هنوز تأثیر کمتری در علاقه دانشجو به کارآفرینی دارد (۰/۰ = R2 = 2) ، بنابراین ، برای توسعه علاقه دانشجو به کارآفرینی ، لازم است دوره های قابل اجرا با حمایت سایر دوره ها را به دانشجویان ارائه دهیم. مانند دوره های معرفی مشاغل ، بازاریابی و تجارت الکترونیکی. ۲) هنوز علاقه دانشجویان به کارآفرینی وجود ندارد ، از این رو دانشگاه کاتولیک سنت توماس مدان نیاز به ایجاد اتحادیه دانشجویان به عنوان یک محل کارآموزی یا مکانی برای یادگیری کارآفرینی برای دانشجویان با علاقه بالا به کارآفرینی و جلوگیری از بیکاری آنها دارد. ۳) برای تحقیقات بیشتر بهتر است عوامل دیگری را نیز اضافه کنید که می تواند متغیر وابسته علاقه دانشجو به کارآفرینی را مانند احتمال ، شخصیت ، انگیزه کارآفرینی ، محیط خانوادگی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه توضیح دهد.

Title: The Influence of Entrepreneurial Knowledge to Student’s Entrepreneurship Interest, Case Study: Student of Management Study Program, Faculty of Economics, Saint Thomas Catholic University Medan

Abstract

 The purpose of this research is to know how much influence of entrepreneurial knowledge to student’s interest from Management major at University Catholic of St. Thomas Medan in entrepreneurship. The research uses descriptive and quantitative methods with 96 samples which taken randomly using online questionnaire and data analysis using simple linear regression. The research result shows that 51,04 % of students with entrepreneurial knowledge agree with entrepreneurship course and 44,17 % of students agree that entrepreneurial knowledge can support student’s interest in entrepreneurship. From the test result obtained: 1) Determination coefficient (R2) is equal to 0,230 which student’s interest in entrepreneurship is equal to 23,0 % influenced by entrepreneurial knowledge and 77,0 % influenced by other factors which are not explained in this research (for example: synergy of business introduction, Marketing, and e-commerce courses). 2) Regression equation: Y = 1.966+0,490+e, where level of significance 0.000 < 0,05, t-count is equal to 5.306, which is bigger than t-table that is equal to 1,65. So, Ho is rejected which means entrepreneurial knowledge has positive impact on student’s interest in entrepreneurship. Based on discussion we can conclude that: 1) entrepreneurial knowledge still has low impact on student’s interest in entrepreneurship (R2 = 0.230), hence, to develop student’s interest in entrepreneurship, it is necessary to give students more applicable courses with support from other courses like business introduction, Marketing, and e-commerce courses. 2) there is still students disinterest in entrepreneurship, hence University Catholic of Saint Thomas Medan need to establish students union as an apprenticeship place or a place to learn entrepreneurship for students with high interest in entrepreneurship and avoid them from unemployment. 3) For further research it is better to add other factors which can explain dependent variable of student’s interest in entrepreneurship like Probability, Personality, entrepreneurial motivation, family environment of students after graduated from their university.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
تاثیر سیستم ردیابی مواد غذایی بر ارزش درک شده مصرف کننده و قصد خرید در چین
خـریـد محـصـول
سرمایه اجتماعی از طریق رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی تأثیر می گذارد
خـریـد محـصـول
تأثیر آموزش ایمنی بر روی شیوه های بهداشت و ایمنی شغلی در شرکتهای استخراج کوچک
خـریـد محـصـول
مطالعه موردی یک شرکت بین المللی خودرو مستقر در تایوان
خـریـد محـصـول
قدرت توانمندسازی کارکنان در تأثیرگذاری بر موفقیت سازمان: مرور منابع
خـریـد محـصـول
تأثیر میانجیگری سیاست دولتی زنجیره ارزش بیکسا
خـریـد محـصـول
اثربخشی برنامه های آموزشی کارآفرینی کنیا
خـریـد محـصـول
اندازه گیری ایندومتاسین با استفاده از یک حسگر مدرن
خـریـد محـصـول
بررسی ویژگی‌های متعدد اینترلوکین-۶ و اهمیت IL-6 در درمان بیماری‌های التهابی
خـریـد محـصـول
بررسی درمان بیماران التهاب روده کرون با استفاده از داروی آدالیموماب
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا