light box
امتیاز 2.58 تأثیر نقدینگی، حاکمیت شرکتی و رقابت پذیری بر عملکرد مالی">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 22
تعداد کلمات : 6900
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2019
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر نقدینگی، حاکمیت شرکتی و رقابت پذیری بر عملکرد مالی: تحلیل تجربی شرکت های قند در کنیا

 چکیده

شواهد تجربی نشان می دهد که چشم انداز کنیا ۲۰۳۰ ممکن است محقق نشود زیرا این کشور ممکن است نتواند به رشد سالانه پیش بینی شده ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی دست یابد. در حالی که ادبیات عملکرد مالی نوسانی را در شرکت‌های قند نشان می‌دهد، یافته‌های قبلی سهمی در نقدینگی، حاکمیت شرکتی و رقابت بر عملکرد مالی شرکت‌های قندی را هدف قرار نداده‌اند. عملکرد مالی ضعیف شرکت‌های قند کنیا باعث شده است که آنها در مجموع بیش از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ بدهی سنگینی داشته باشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر نقدینگی، حاکمیت شرکتی و رقابت بر عملکرد مالی شرکت های شکر در کنیا اهداف خاص تعیین تأثیر نسبت‌های پوشش بدهی جاری نقدینگی شرکت، درصد هزینه‌های هیئت مدیره و هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های تولید در هر تن بر عملکرد مالی شرکت‌ها در کنیا بود. جامعه هدف پژوهش پنج شرکت قند بود که نمونه گیری سرشماری انجام شد. داده‌های ثانویه شامل دوازده سال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ است. برای این مطالعه از طرح پژوهشی گذشته‌نگر مقطعی استفاده شد. تست های تشخیصی برای شناسایی پایایی و اعتبار داده ها بود. در تحلیل از همبستگی پانل و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج برآورد نشان داد که بین حاکمیت شرکتی، رقابت پذیری، سن شرکت و کارایی مدیریت اثر منفی وجود دارد. اندازه شرکت تأثیر مثبت داشت، در حالی که; سیاست پولی بر عملکرد شرکت تأثیر منفی داشت. نتایج رگرسیون پانل اثرات ثابت نشان می دهد که اثر بین نسبت پوشش بدهی های جاری و عملکرد مالی منفی در ۰٫۰۵۲- = ۰٫۳۵۰ – بود. و از نظر آماری در سطح معنی داری ۵ درصد غیر معنی دار است است. ثانیاً، نتایج مطالعه نشان داد که حاکمیت شرکتی، اثر منفی و معنی داری بر عملکرد مالی با ۰٫۰۶۶- = ۰٫۰۴۴ – = داشت. نتایج مطالعه همچنین نشان داد که رقابت پذیری، به عنوان نماینده هزینه های تولید شرکت در هر تن، از نظر آماری دارای اثر منفی قابل توجهی بر عملکرد مالی شرکت با = ۰٫۳۰۸-، ۰٫۰۰۰ – = است. این مطالعه در نظر گرفتن و برنامه ریزی نقدینگی تامین مالی و نیاز شرکت های شکر به افزایش جریان نقدی عملیاتی خود را برای تاثیر مثبت بر عملکرد مالی آنها توصیه می کند. علاوه بر این، شرکت های شکر باید هزینه های تولید خود را بهینه نگه دارند زیرا هزینه های بالا عملکرد مالی آنها را نفی می کند. علاوه بر این، شرکت های شکر باید هزینه های هیئت مدیره و هزینه های عملیاتی را برای تقویت بخش و موقعیت مالی شرکت کاهش دهند. یافته‌های این مطالعه ممکن است به توسعه چارچوب سیاستی در مورد عملکرد مالی کمک کند تا بازیگران مختلف شرکت‌های شکر را برای بهبود عملکرد مالی راهنمایی کند و به مجموعه دانش موجود برای محققان آینده در مورد نقدینگی، حاکمیت شرکتی و رقابت شرکت‌های شکر کمک کند.

Title: Effect of Liquidity, Corporate Governance, and Competitiveness on Financial Performance: An Empirical Analysis of the Sugar Firms in Kenya

Abstract

Empirical evidence postulates that Kenya’s Vision 2030 may not be attained as the country may fail to achieve the projected annual growth of 10 percent in GDP. Whereas literature reveals fluctuating financial performance in the sugar firms, previous findings have not targeted contributions on liquidity, corporate governance and competitiveness on the financial performance of sugar firms. The poor financial performance of Kenyan sugar firms has made them heavily indebted to the tune of more than US$ 1 billion cumulatively as at year ending 2014. The aim of this study was to determine the effect of liquidity, corporate governance, and competitiveness on the financial performance of sugar firms in Kenya. The specific objectives were to determine the effect of firm liquidity current liability coverage ratios, the percentage of the board of directors’ expenses and operating costs, production costs per tonne on the financial performance of the firms in Kenya. The study target population was five sugar firms on which census sampling was applied. Secondary data comprising, twelve years from 2005 to 2016. A cross-sectional retrospective research design was used for this study. Diagnostic tests were to identify the reliability and validity of the data. Panel correlation and multiple linear regression were used in the analysis. The estimation results indicated that there is a negative effect between corporate governance, competitiveness, firm age and management efficiency. Firm size had a positive effect, while; monetary policy had a negative effect on firm performance. Fixed effects panel regression results reveal that the effect between current liabilities coverage ratio and financial performance was negative at൫− = ߚ0.052, = ݁ݑ݈ܽݒ- 0.350൯, and statistically insignificant at a 5% level of significance. Secondly, the study results showed that corporate governance, had a negative and significant effect on the financial performance with൫− = ߚ0.066, = ݁ݑ݈ܽݒ-݌0.044൯. The study results also established that competitiveness, as a proxy of the firm’s production costs per tonne, has a statistically significant negative effect on a firm’s financial performance with൫− = ߚ0.308, = ݁ݑ݈ܽݒ- 0.000൯. The study recommends consideration and planning of funding liquidity and the need for the sugar firms to increase their operating cash flow, to positively influence their financial performance. Furthermore, sugar firms need to keep their production costs optimal as high costs negate their financial performance. Moreover, the sugar firms should cut on board expenses and operating costs to strengthen the sector and firm’s the financial position. The findings of the study may help to develop a policy framework on financial performance to guide the different players in the sugar firms to improve the financial performance andcontribute to the existing body of knowledge for future researchers on liquidity, corporate governance and competitiveness of sugar firms.

   دیدگاهها بسته است.

   محصولات مشابه
   عملکرد دانه، راندمان مصرف آب و ویژگی های فیزیولوژیکی ارقام برنج تحت آبیاری قطره ای
   خـریـد محـصـول
   جمع سپاری مکانی در مدیریت درآمد منابع طبیعی
   خـریـد محـصـول
   جامعه شناسی شهری معاصر
   خـریـد محـصـول
   موکوزیت شدید دهان در کودکان مبتلا به سرطان: تجزیه و تحلیل بقا و عوامل پیش بینی کننده
   خـریـد محـصـول
   سندرم نقص پاداش (RDS): یک ویژگی نوروبیولوژیکی سلولی تمام اعتیادها
   خـریـد محـصـول
   سیر تکاملی پتنت کاوی: بکارگیری تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و تحلیل شبکه کلمات کلیدی
   خـریـد محـصـول
   گزارش سالانه ۲۰۲۱ شاخص آسیب پذیری کشورها:بحران کوید-۱۹
   خـریـد محـصـول
   توالی ژنوم کامل یک قارچ خوراکی و دارویی هریسیوم، Hericium erinaceus ،بازیدیومایکوتا
   خـریـد محـصـول
   رویکردی برای برنامه ریزی چابک جداسازی و بازیافت محصولات پیچیده
   خـریـد محـصـول
   ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان ها: مطالعه موردی
   خـریـد محـصـول
   ثبت اختراع یا انتشار مقاله

   در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

   ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

   در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

   از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

    
   برو بالا