light box
امتیاز 2.58 تأثیر سبک های رهبری اصلی برکیفیت معلم و بهره وری معلم">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 22
تعداد کلمات : 7800
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2018
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر سبک های رهبری اصلی  بر کیفیت و بهره وری معلم

چکیده

هدف از این مطالعه پیش بینی بهره وری معلم از سبک های رهبری اصلی و کیفیت معلم با استفاده از تئوری های یادگیری اجتماعی و رهبری کامل است. این یک تحقیق رابطه ای است که از دو طرح همبستگی و رگرسیون استفاده کرده است. در این مطالعه ۳۴۴ شرکت کننده از ۳۰۵ معلم و ۳۹ معاون مدیر از ۳۹ مدرسه متوسطه در ایالت لاگوس ، جنوب غربی نیجریه ، از طریق نمونه گیری تصادفی منظم شرکت کردند. ابزارهای تحقیق MLQ-6S برای رتبه بندی معلمان از درک آنها از سبک های رهبری اصلی در مقیاس ۵ مقیاس رفتار لیکرت ۱ = هرگز ، ۲ = بندرت ۳ = بعضی اوقات ، ۴ = مکرر و ۵ = همیشه بود. پرسشنامه ارزیابی کیفیت معلم TQAQ و پرسشنامه بهره وری معلم TPQ که هر دو توسط معاونان در مقیاس سطح توافق یا عدم توافق رتبه بندی شدند که در آن ۱ = کاملاً مخالف ، ۲ = مخالف ، ۳ = بی طرف ، ۴ = موافق و ۵ = کاملاً موافقم . داده های جمع آوری شده از پاسخ به پرسشنامه ها ابتدا برای پاک سازی داده ها و همچنین اطمینان از مطابقت آن با الزامات تحلیل چند متغیره ، در نرم افزار SPSS وارد شدند(سبک های رهبری اصلی برکیفیت). سپس تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی برای کاهش داده ها و ایجاد روایی سازه ابزار تحقیق بود. نتایج تجزیه و تحلیل عامل قابلیت بازگرداندن همه متغیرهای مطالعه را به دست آورد و مقیاس اندازه گیری ابزار تحقیق ضریب اطمینان آلفای قابل قبول (α) را از ۵۹۴/۰ تا ۹۲۴/۰ نشان داد. پس از آن ، تجزیه و تحلیل همبستگی انجام شد ، و بعد از آن رگرسیون چندگانه انجام شد. همبستگی  رابطه قوی و مثبت بین هر یک از سبکهای رهبری  تعاملی و بهره وری معلم را به دست آورد (۴۸۸/۰ = r ، ۰۰۰/۰ = p) و همبستگی کم و منفی بین کیفیت معلم و بهره وری معلم (۱۸۶/۰ = r ، = p). مشاهده  شد.، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که رهبری تحول گرا TFL (β = -. ۱۱۸ ، t = -2.111 p = .036 p ) به طور معنی داری فقط در ۹۵٪ سطح معنی دار و نه در ۹۹٪ سطح معنی دار به بهره وری معلم مربوط است. اما رهبری تعاملی TSL (5 = .524 ، t = 8.288 ، p = .000) به طور معنی داری پیش بینی بهره وری معلم را به روش مثبت در هر دو سطح  ۹۵ و ۹۹ معنی دار است. با این حال ، کیفیت معلم TQ (β = ۰۴۸ ، t = -. 758 ، ۴۴۹/۰ = p) به طور مثبت با بهره وری معلم ارتباط مثبتی ندارد. پیامدهای یافته های این تحقیق این است که سبک رهبری معامله ای نسبت به سبک رهبری تحول آفرین ، بهره وری معلم را پیش بینی می کند و کیفیت معلم به طور خودکار ترجمه نمی شود. به بهره وری معلم این تأیید می کند که برای اطمینان از آموزش و یادگیری با کیفیت ، مدیران مدارس برای نظارت بر دستورالعمل نیاز دارند. زیرا این کار در کلاس معلمی است که مهم است. یک چیز این است که یک معلم دانش لازم را داشته باشد ، و دیگری این است که او به طور موثر دانش را به دانش آموزان منتقل کند تا جایی که آنها دانش آموزان را به عنوان موفقیت آموخته های تحصیلی به دست می آورد(سبک های رهبری اصلی برکیفیت).

Title: Impact of Principal Leadership Styles and Teacher Quality on Teacher Productivity

Abstract

 The aim of this study is to predict teacher productivity from principal leadership styles and teacher quality using social learning and full range leadership theories as the foundation. This is a relationship research that used both correlational and regression design. The study involved 344 participants made up of 305 teachers and 39 vice principals from 39 secondary schools in Lagos state, southwest, Nigeria, through systematic random sampling. The research instruments were the MLQ-6S for teachers’ ratings of their perception of principal leadership styles on a 5 scale Likert behavior scale of 1= never, 2=rarely 3=sometimes, 4= frequent and 5= always; teacher quality assessment questionnaire TQAQ and teacher productivity questionnaire TPQ that were both rated by the vice principals on a scale of level of agreement or disagreement in which 1= strongly disagree, 2=disagree, 3=neutral, 4=agree and 5= strongly agree. Data collected from responses to questionnaires were entered into the SPSS software first to clean up the data and also to ensure it complied with the requirements of multivariate analysis. Next was exploratory factor analysis for data reduction and to establish construct validity of the research instruments. The results of the factor analysis returned the factorability of all study variables and the scale of measurement of research instruments showed acceptable alpha coefficient of reliability (α) ranging from .594 to .924. Thereafter, correlation analysis was undertaken, followed later by multiple regression. Correlation returned a verdict of strong and positive relationship between each of transactional leadership styles and teacher productivity (r=.488, p=.000) and a low and negative correlation between teacher quality and teacher productivity (r=.186, p=.000, The results of multiple regression indicated that transformational leadership TFL (β =-.118, t=-2.111 p=.036) is significantly related to teacher productivity only at 95% significant level and not at 99% significant level. But transactional leadership TSL (β = .524, t=8.288, p=.000) significantly predicted teacher productivity in a positive manner at both 95% and 99% significant level. However, teacher quality TQ (β =048, t=-.758, p= .449) is not significantly related to teacher productivity in a positive manner. The implications of the findings of this research is that transactional leadership style better predicts teacher productivity than transformational leadership style and that teacher quality doesn’t translate automatically into teacher productivity. This confirms that there is need for school principals to monitor instruction supervision to ensure quality teaching and learning. because it is classroom practice of a teacher that matters. One thing is for a teacher to have the required knowledge, it is another for him to effectively pass it on to the pupils to the extent of making them achieve academic success as he/she provides evidence of teaching productiveness.

 

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
بررسی فناوری بلاک چین در تجارت بین المللی.مهندسی مجدد فرایند کسب و کار برای اعتبارنامه
خـریـد محـصـول
قرارداد ببندیم یا نبندیم: نگرش از طریق روایت مالیات و هزینه
خـریـد محـصـول
هوش اعتباری: نوآوری در مدیریت برند از طریق داده های رسانه های اجتماعی
خـریـد محـصـول
تجویز آستاکسانتین به عنوان یک داروی نوروپروتکتیو مناسب برای درمان امراض نورولوژیک
خـریـد محـصـول
مقایسه بانک‌های محلی، ملی و بین المللی از نظر ارزیابی اثر منابع ارتباطی
خـریـد محـصـول
یکپارچگی لاینفک روح و جسم: نظریه و چشم انداز مکتب سایکوسوماتیک پاریس
خـریـد محـصـول
تجزیه و تحلیل ریسک بدهی شرکت های غیر مالی با استفاده از شبکه های دو لایه ای
خـریـد محـصـول
دسته بندی اطلاعات و داده‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
خـریـد محـصـول
استفاده از روش های نوین برای پیاده سازی روان درمانی اینترنتی
خـریـد محـصـول
استفاده از آزمون‌های برشی برای سنجش مقاومت و استحکام خاک
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا