light box
امتیاز 2.58 تعدیل سیاست های سازمانی روی رابطه بین استراتژی های رقابتی">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 19
تعداد کلمات : 8900
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2021
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تعدیل سیاست های سازمانی روی رابطه  بین  استراتژی های رقابتی و  عملکرد هتل های چند ستاره  ای در  شهر یوسین گیشو کنیا

 چکیده

  صنعت هتلداری در کنیا در چند سال گذشته تغییرات و رشد زیادی را تجربه کرده است که بر وضعیت رقابت تأثیر گذاشته است. این تقاضا ها برای تدوین و اجرای استراتژی ها با فشار رقابتی همراه است. هدف از این مطالعه ایجاد اثر تعدیل کننده سیاستهای سازمانی بر رابطه بین استراتژیهای رقابتی و عملکرد عملیاتی هتلهای دارای رتبه ستاره در شهرستان یاسین گیشو بود. این مطالعه از نظریه نمای مبتنی بر منابع ، مدل پنج نیروی پورتر و نظریه ایگور آنسوف استفاده کرد. این طرح توصیفی از نوع توصیفی مقطعی با جمعیت ۲۰۴ هتلدار در هتل های دارای ۲۵ ستاره است. این مطالعه از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ها از قبل روی ۲۱ نفر از پرسنل با شاخص روایی ۰٫۹۲۴ و ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۵۳ مورد آزمایش قرار گرفتند. این مطالعه از آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک بسته آماری نرم افزار رایانه ای علوم اجتماعی استفاده کرد. آمار توصیفی شامل میانگین ، فراوانی و انحراف معیار بود. آمار استنباطی شامل تحلیل رگرسیون و همبستگی بود. یافته ها نشان داد که با معرفی متغیر تعدیل کننده (سیاست های سازمانی) یک تغییر مثبت در ضریب همبستگی از ۰٫۵۴۸ = R به ۰٫۶۶۱ = R ایجاد می کند. مربع R نیز از R2 = 0.301 به R2 = 0.437 تغییر مثبت می دهد. مربع R تنظیم شده نیز از R2 = 0.289 به R2 = 0.428 تغییر مثبت می دهد. بنابراین مطالعه به این نتیجه رسید که تأثیر آماری قابل توجهی از رهبری هزینه وجود دارد. تمایز محصول ؛ و توسعه بازار ؛ در مورد عملکرد عملیاتی هتلهای دارای رتبه ستاره در شهرستان یاسین گیشو. این مطالعه توصیه می کند که رهبری هزینه را ترکیب کند. تمایز محصول ؛ و توسعه بازار ؛ در برنامه های استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت برای هتل ها(سیاست های سازمانی روی رابطه).

Title: Moderation of Organizational Policies on the Relationship between Competitive Strategies and Operational Performance of Star Rated Hotels in Uasin Gishu County, Kenya

  Abstract

 The hotel industry in Kenya has in the past few years experienced a lot of changes and growth which have affected the state of competition. These demands for formulation and implementation of strategies would cope with competitive pressure. The purpose of this study was to establish the moderating effect of organizational policies on the relationship between competitive strategies and operational performance of Star rated Hotels in Uasin Gishu County. The study adopted the Resource Based View Theory, Porter’s Five Forces Model, and Igor Ansoff’s Theory. It employed descriptive cross-sectional survey design with a target population of 204 hoteliers in 25 star rated hotels. The study applied a census sampling. Questionnaires were used to collect data. Questionnaires were pre-tested on a pilot of 21 staff with a validity index of 0.924 and a reliability Cronbach’s alpha coefficient of 0.853. The study used both descriptive statistics and inferential statistics aided by Statistical Package for Social Sciences computer software. Descriptive statistics included mean, frequencies and standard deviation. Inferential statistics involved regression and correlation analysis. Findings indicated that on introduction of the moderating variable (organizational policies) creates a positive shift in the correlation coefficient from R= 0.548 to R= 0.661. The R-square also shifts positively from R2= 0.301 to R2=0.437. The adjusted R-square also shifts positively from R2= 0.289 to R2=0.428. The study therefore concluded that there was a significant statistical effect of cost leadership; product differentiation; and market development; on operational performance of the Star Rated Hotels in Uasin Gishu County. The study to recommend incorporation of cost leadership; product differentiation; and market development; in both short- and long-term strategic plans for hotels.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  تأثیر تصمیم گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی
  خـریـد محـصـول
  تولید مثل در دوران شیردهی گاوهای شیری: ادغام جنبه های تغذیه ای کنترل
  خـریـد محـصـول
  مدیریت سرمایه در گردش و سن مدیرعامل
  خـریـد محـصـول
  تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعات
  خـریـد محـصـول
  ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان تحت پذیرش IFRS
  خـریـد محـصـول
  قوانین مالی ناکارآمد؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر بودجه، کارایی و پاسخگویی
  خـریـد محـصـول
  طراحی پنجره دفاتر با تهویه طبیعی در اقلیم مدیترانه از نظر عملکرد CO2 و آسایش حرارتی
  خـریـد محـصـول
  رضایت از زندگی، بهزیستی ذهنی و مهارت های عملکردی در سالمندان
  خـریـد محـصـول
  تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک های تجاری در نیجریه (۲۰۱۱-۲۰۱۸)
  خـریـد محـصـول
  حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بانک‌های پول سپرده در نیجریه
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا