light box
امتیاز 2.58 بهبود اثرات مضر آب شور بر سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی و عملکرد بادمجان">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 18
تعداد کلمات : 6200
مجله : Annals of Agricultural Sciences
انتشار : 2019
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : بالا
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:بهبود اثرات مضر آب شور بر سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی و عملکرد بادمجان با استفاده از محلول پاشی سولفات روی

چکیده

 برای کاهش اثرات مضر شوری کلرید سدیم بر توسعه، سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی و عملکرد بادمجان (Solanum melongena L.) با استفاده از محلول پاشی سولفات روی (ZnSO4)، آزمایش گلدانی در دو فصل تابستان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه عین شمس انجام شد. هشت تیمار ترکیبی از دو سطح کلرید سدیم آب آبیاری ۰ و ۱۰۰ میلی‌مولار و چهار سطح Znso4، ۰٫۷، ۱٫۵ و ۳ میلی‌مولار بودند. نتایج نشان داد که کمتر از ۱۰۰ میلی مولار غلظت NaCl عناصر درشت مغذی (N، K، Mg و Ca) در برگ به طور معنی داری کاهش یافت، در حالی که غلظت سدیم در هر دو برگ و میوه افزایش یافت که منجر به افزایش غلظت مالون دی آلدئید (MDA) شد که در کاهش رشد رویشی، رنگدانه‌های فتوسنتزی، تعداد گل‌ها، تعداد میوه‌ها، رشد میوه و عملکرد کل بادمجان در هر دو فصل نقش داشت. محلول پاشی ZnSO4 با تحریک رشد، سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی به شکل سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کل قندهای محلول، پرولین، اسیدهای آمینه آزاد و پروتئین کل محلول اثرات نامطلوب شوری را کاهش داد که باعث افزایش تعداد گل‌ها، تعداد میوه، تشکیل میوه و عملکرد کل میوه شد. موثرترین تیمار که اثرات نامطلوب تنش شوری را کاهش داد ۱٫۵ میلی مولار ZnSO4 بود.

Title: Ameliorating the deleterious effects of saline water on the antioxidants defense system and yield of eggplant using foliar application of zinc sulphate

Abstract

 To alleviate the harmful effects of NaCl salinity on the development, antioxidants defense system and yield of eggplant (Solanum melongena L.) using foliar application of zinc sulphate (ZnSO4), a pot experiment was conducted during two summer seasons 2017 and 2018 at the Experimental Farm, Faculty of Agriculture, Ain Shams University. Eight treatments were the combination of two sodium chloride levels of irrigation water 0 and 100 mM, and four levels of ZnSO4 0, 0.7, 1.5 and 3 mM. Results indicated that, under 100 mM NaCl concentration of the macronutrients (N, K, Mg and Ca) in leaves significantly decreased, while sodium concentration increased in both leaves and fruits which led to an increase in the concentration of malondialdehyde (MDA) which in turn reflecting on the reduction of vegetative growth, photosynthetic pigments, flowers number, fruits number, fruit setting and total yield of eggplant in both seasons. The foliar application of ZnSO4 alleviated the adverse effects of salinity by stimulating the growth, antioxidants defense system in the form of superoxide dismutase (SOD), total soluble sugars, proline, free amino acids and total soluble protein, which enhanced the flowers number, fruits number, fruit setting and total fruits yield. The most effective application that antagonized the adverse effects of salinity stress was 1.5 mM ZnSO4.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
عملکرد دانه، راندمان مصرف آب و ویژگی های فیزیولوژیکی ارقام برنج تحت آبیاری قطره ای
خـریـد محـصـول
جمع سپاری مکانی در مدیریت درآمد منابع طبیعی
خـریـد محـصـول
جامعه شناسی شهری معاصر
خـریـد محـصـول
موکوزیت شدید دهان در کودکان مبتلا به سرطان: تجزیه و تحلیل بقا و عوامل پیش بینی کننده
خـریـد محـصـول
سندرم نقص پاداش (RDS): یک ویژگی نوروبیولوژیکی سلولی تمام اعتیادها
خـریـد محـصـول
سیر تکاملی پتنت کاوی: بکارگیری تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و تحلیل شبکه کلمات کلیدی
خـریـد محـصـول
گزارش سالانه ۲۰۲۱ شاخص آسیب پذیری کشورها:بحران کوید-۱۹
خـریـد محـصـول
توالی ژنوم کامل یک قارچ خوراکی و دارویی هریسیوم، Hericium erinaceus ،بازیدیومایکوتا
خـریـد محـصـول
رویکردی برای برنامه ریزی چابک جداسازی و بازیافت محصولات پیچیده
خـریـد محـصـول
ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان ها: مطالعه موردی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا