light box

عنوان فارسی پایان نامه: اولویت بندی عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب شیوه های مطلوب انتقال تکنولوژی در سازمان های دولتی

 چکیده

انتقال فناوري، امکان دسترسي و کسب فناوري جهت کاربرد مؤثر آن براي توسعه اقتصادي و رشد فناورانه صنعت و بهبود کیفیت و کارآمدی را فراهم مي نماید و زماني در یک سازمان محقق ميشود که براي آن مدلي یکپارچه و نظاممند و متناسب با سطح بلوغ فناوري و ماهیت آن وجود داشته باشد تا فناوري درست شناسایي شود، انتقال یابد و بکار رود.  انتقال فناوری به عنوان یکی از پارادایم‌های عصر جدید، فرایندی است که به کشورهای در حال توسعه جهت بهره‌برداری بهینه از منابعشان در اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند، دستیابی به موفقیت در رقابت با سایر کشورها را تسهیل و امکان توسعه اقتصادی و رشد کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته از نظر تکنولوژیکی را فراهم می‌کند.  اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی زیاد از این کشورهای صنعتی و همچنین بدلیل عدم توازن در خلق فناوری، پیمودن راه انتقال فناوری با هدف پر کردن شکاف فناورانه گریز ناپذیر است. اهمیت توجه به مدیریت فرایند انتقال فناوری در این است که به تصمیم گیرندگان، در توجه به تمامی ابعاد فناوری یاری می رساند تا بدین طریق انتقال فناوری بتواند نقش فراهم کننده بسترها و زیرساختهای مناسب جهت جذب، بومی سازی، اشاعه و خلق فناوری های جدید را ایفا کند. در این تحقیق  تلاش می کنیم که به شناسایی عوامل اولویت بندی عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب شیوه های مطلوب انتقال تکنولوژی در سازمان های دولتی بپردازیم که برای فراهم کردن  این مهم با مطالعه متون و ادبیات موضوع مدل مفهومی استخراج شد سپس با توجه به مدل مفهومی و مرور متون پرسشنامه ای تدوین و در اختیار چند تن از اساتید خبره در زمینه انتقال فناوری قرار گرفت تا پس از اصلاحات روایی آن، پرسشنامه برای کارشناسان ۴۴  سازمان فعال در در تهران فرستاده شد که ۳۵۳ پرسشنامه قابل استفاده بدست آمد که پس از آزمون T تک نمونه ای مشخص شد که ۵ عامل اصلی؛ گیرنده انتقال، محیط تقاضا، مورد انتقال، عامل انتقال و کانال انتقال در اثربخشی انتقال فناوری در صنعت کارامد هستند.

Title: The Neuropsychology of Anxiety Disorders: Affect, Cognition, and Neural Circuitry

Abstract

In attempting to construct a neuropsychology of anxiety, findings can be drawn from several related, yet often perceived as separate, domains of research, including cognitive science and neuroscience. The relatively new fields of cognitive neuroscience and affective neuroscience are concerned with very similar questions regarding brain–behaviour relationships as were fundamental to the older field of neuropsychology, and the neuroimaging tools central to those disciplines are no less pertinent to neuropsychology than are traditional neuropsychological test batteries or cognitive/behavioural paradigms. Thus, this review of the neuropsychological findings in anxiety disorders covers a wide array of methods that together inform knowledge of the brain mechanisms involved in the circuitry governing pathological forms of anxiety. Although often overlooked by neuroscientists studying brain function in anxiety, cognitive research over the past two decades has contributed substantially to knowledge about brain function in anxiety. A large body of work demonstrates that anxiety disorders are characterized by cognitive biases, indicating a heightened response to the possibility of threat (for review, see McNally, 1998). Attentional biases have been elicited very reliably across a variety of paradigms in which potentially threatening information is associated with greater attentional capture in individuals with anxiety disorders than in controls. The interference of this attentional capture with other cognitive processing serves as the operationalization of this bias in research studies. Furthermore, attentional biases have been found to disappear upon remission (for review, see McNally, 1998), suggesting that such biases are state-dependent. Cognitive biases have also been observed in the form of interpretation and memory biases. Across a number of different paradigms involving ambiguous stimuli that can be interpreted as threatening or neutral, anxious people choose the threatening meaning. Accruing evidence suggests that anxiety disorders are also accompanied by enhanced memory for negative or threatening information under certain conditions. These cognitive data suggest dysfunctional activation of a right hemisphere system involved in threat perception (for review, see Nitschke, Heller and Miller, 2000; see also Compton et al., 2000, 2002).

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  طبقه بندی جنسیتی با استفاده از مدل پیشنهادی مبتنی بر CNN و بهینه سازی کلونی مورچه ها
  خـریـد محـصـول
  شیوه های حسابرسی داخلی و عملکرد مالی تعاونی های پس انداز و اعتبار
  خـریـد محـصـول
  پیش‌بینی جریان نقدی و تأثیر آن بر پایداری مالی سازمان‌های مبتنی بر جامعه
  خـریـد محـصـول
  عوامل تعیین کننده تامین مالی ازمحل استقراض: استارت آپ های فین تک
  خـریـد محـصـول
  استفاده از کلاه ایمنی در ورزشکاران سوارکار: فرصت هایی برای مداخله
  خـریـد محـصـول
  تاب آوری، بهزیستی، علائم افسردگی و سطوح ضربه مغزی در ورزشکاران سوارکاری
  خـریـد محـصـول
  صدمات سوارکاری: بررسی پنج ساله پذیرش بیماران در بیمارستان در بریتیش کلمبیا، کانادا
  خـریـد محـصـول
  تاریخچه ضربه مغزی و پایگاه دانش در ورزشکاران رقابتی سوارکاری
  خـریـد محـصـول
  تجزیه و تحلیل آسیب ها در مسابقات سوارکاری رقابتی
  خـریـد محـصـول
  کنترل مقیاس های زمانی برای انتقال الکترون از طریق پروتئین ها
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا