light box
امتیاز 2.58 تأثیر شیوه‌های زنجیره تأمین سبز بر عملکرد شرکت‌های ساختمانی، معدنی و ساخت وساز در کنیا">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 29
تعداد کلمات : 11200
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2021
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:تأثیر شیوه‌های زنجیره تأمین سبز بر عملکرد شرکت‌های ساختمانی، معدنی و ساخت وساز در کنیا

 چکیده

  این تحقیق یک مطالعه مقطعی بود که به بررسی تأثیر شیوه‌های زنجیره تأمین سبز بر عملکرد شرکت‌های ساختمانی، معدنی و ساختمانی در کنیا می‌پردازد. اهداف خاص این مطالعه عبارتند از: طراحی و برچسب گذاری محیط زیست، تولید سبز، تدارکات سبز و تدارکات معکوس. چارچوب نظری این اثر شامل نظریه هایی مانند نظریه عملیات سبز، نظریه نهادی و نظریه بازی است. این مطالعه با طرح پیمایش مقطعی انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه ساختاریافته استفاده شد. داده ها با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی SPSS نسخه ۲۳ تجزیه و تحلیل شد. آمار توصیفی در قالب جداول فراوانی و درصد ارائه شد. آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون است. یافته‌های مطالعه نشان داد که طراحی و برچسب‌گذاری سازگار با محیط زیست، تولید سبز، تدارکات سبز و لجستیک معکوس با عملکرد شرکت‌های ساختمانی، معدنی و ساختمانی در کنیا ارتباط مثبت و معناداری دارند. این نشان می دهد که شیوه های زنجیره تامین سبز و عملکرد در یک جهت تغییر می کنند. این مطالعه نشان داد که شرکت های ساختمانی، معدنی و ساخت و ساز در کنیا از شیوه های زنجیره تامین سبز برای عملکرد موثر استقبال کرده اند. این مطالعه توصیه می‌کند: برای شرکت‌های ساختمانی، معدنی و ساختمانی در کنیا مناسب است که طراحی و برچسب‌گذاری زیست‌محیطی، تولید سبز، تدارکات سبز و لجستیک معکوس را به عنوان شیوه‌های زنجیره تامین سبز بپذیرند. اینکه دولت با اتخاذ تدابیر مناسبی که تولیدکنندگان و سایر سازمان ها را به اتخاذ رویه زنجیره تامین سبز تشویق می کند، در تضمین اجرای موفقیت آمیز زنجیره تامین سبز در سازمان ها نقش ایفا کند. که اثربخشی شیوه های زنجیره تامین سبز باید برای تضمین پایداری نه تنها نسل فعلی بلکه نسل آینده مورد حمایت قرار گیرد. علاوه بر این، باید تعداد کافی از افرادی که در زمینه فلسفه شیوه های زنجیره تامین سبز آموزش دیده اند برای بهبود عملکرد شرکت وجود داشته باشد. علاوه بر این، شرکت‌های ساختمانی، معدنی و ساختمانی در کنیا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر روی شیوه‌های زنجیره تامین سبز برای تولید پایدار دارند. شرکت ها باید بر تامین کنندگان برای داشتن استاندارد ISO 14001، استفاده از ارزیابی چرخه عمر برای ارزیابی بار محیطی، همکاری با تامین کنندگان برای استانداردسازی بسته بندی و پردازش کالاهای برگشتی برای بهبود عملکرد خود تاکید کنند. در نهایت، اتخاذ تدارکات معکوس به عنوان یک استراتژی مدیریت عملکرد شرکت های ساختمانی، معدنی و ساختمانی را در کنیا افزایش می دهد.

Title: Effect of Green Supply Chain Practices on the Performance of Building, Mining and Construction Firms in Kenya

  Abstract

 This research was a cross-sectional study that explores to establish the effect of Green Supply Chain Practices on the Performance of building, mining and construction firms in Kenya. Specific objectives of the study are eco-design and ecolabelling, green manufacturing, green procurement and reverse logistics. The theoretical framework of this work includes theories such as the theory of green operations, institutional theory, and the game theory. This study adopted a cross sectional survey design. The study used a structured questionnaire. The data was analyzed with the aid of Statistical Package for Social Sciences SPSS version 23. Descriptive statistics was presented in the form of frequency tables, and percentages. The inferential statistics includes Pearson’s correlation and regression analysis. The study findings indicated that eco-design & eco labelling, green manufacturing, green procurement and reverse logistics have a positive and significate association with the performance of building, mining and construction firms in Kenya. This implies that green supply chain practices and performance change in the same direction. The study found out that
building, mining and construction Firms in Kenya have embraced green supply chain practices for effective performance. The study recommended: that it would be appropriate for building, mining and construction firms in Kenya to embrace eco-design & eco labelling, green manufacturing, green procurement and reverse logistics as green supply chain practices; that the government has a role to play in ensuring successful implementation of the green supply chain in organizations by coming up with appropriate measures that will encourage the manufacturers and other organization to adopt the green supply chain practice; that the effectiveness of green supply chain practices should be advocated to ensure sustainability of not only the current generation but the future generation. Further, there should be adequate supply of people who are educated in the philosophy of green supply chain practices to improve the performance of the firm. Moreover, building, mining and construction firms in Kenya to need to invest more on green supply chain practices for sustainable manufacturing. Firms should emphasize on suppliers to have ISO 14001,use life cycle assessment to evaluate environmental load, cooperate with suppliers to standardize packaging and process returned merchandise to improve their performance. Finally, the adoption of reverse logistics as a management strategy will boost performance of building, mining and construction firms in Kenya.

  دیدگاهها بسته است.

  محصولات مشابه
  عملکرد دانه، راندمان مصرف آب و ویژگی های فیزیولوژیکی ارقام برنج تحت آبیاری قطره ای
  خـریـد محـصـول
  جمع سپاری مکانی در مدیریت درآمد منابع طبیعی
  خـریـد محـصـول
  جامعه شناسی شهری معاصر
  خـریـد محـصـول
  موکوزیت شدید دهان در کودکان مبتلا به سرطان: تجزیه و تحلیل بقا و عوامل پیش بینی کننده
  خـریـد محـصـول
  سندرم نقص پاداش (RDS): یک ویژگی نوروبیولوژیکی سلولی تمام اعتیادها
  خـریـد محـصـول
  سیر تکاملی پتنت کاوی: بکارگیری تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و تحلیل شبکه کلمات کلیدی
  خـریـد محـصـول
  گزارش سالانه ۲۰۲۱ شاخص آسیب پذیری کشورها:بحران کوید-۱۹
  خـریـد محـصـول
  توالی ژنوم کامل یک قارچ خوراکی و دارویی هریسیوم، Hericium erinaceus ،بازیدیومایکوتا
  خـریـد محـصـول
  رویکردی برای برنامه ریزی چابک جداسازی و بازیافت محصولات پیچیده
  خـریـد محـصـول
  ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان ها: مطالعه موردی
  خـریـد محـصـول
  ثبت اختراع یا انتشار مقاله

  در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

  ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

  در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

  از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

   
  برو بالا