light box
امتیاز 2.58 بررسی اثرات شیوه های مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی">

عنوان فارسی مقاله:بررسی اثرات شیوه های مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی

چکیده

از آنجا که دیگر رقابت بین سازمان ها نیست ، بلکه میان زنجیره های تأمین است ، مدیریت موثر زنجیره تأمین (SCM) به روشی بالقوه با ارزش برای تأمین مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی تبدیل شده است. این تحقیق پنج بعد از عملکرد SCM (مشارکت استراتژیک تأمین کننده ، ارتباط با مشتری ، سطح اشتراک اطلاعات ، کیفیت اشتراک اطلاعات و به تعویق انداختن اطلاعات) را مفهوم سازی و توسعه می دهد و روابط بین شیوه های SCM ، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی را آزمایش می کند. داده ها برای مطالعه از ۱۹۶ سازمان جمع آوری شده و روابط پیشنهادی در چارچوب با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سطوح بالاتر عملکرد SCM می تواند منجر به افزایش مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی شود. همچنین ، مزیت رقابتی می تواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد سازمان داشته باشد(مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی).

Title: The impact of supplychain management practices on competitive advantage and organizational performance

Abstract

Effective supplychain management (SCM) has become a potentiallyv aluable wayof securing competitive advantage and improving organizational performance since competition is no longer between organizations, but among supplychains. This research conceptualizes and develops five dimensions of SCM practice (strategic supplier partnership, customer relationship, level of information sharing, qualityof information sharing, and postponement) and tests the relationships between SCM practices, competitive advantage, and organizational performance. Data for the studywere collected from 196 organizations and the relationships proposed in the framework were tested using structural equation modeling. The results indicate that higher levels of SCM practice can lead to enhanced competitive advantage and improved organizational performance. Also, competitive advantage can have a direct, positive impact on organizational performance.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
ارزیابی ومرور جامع ریسک ها و مزایای مصرف قهوه
خـریـد محـصـول
غذاهای فراسودمند: مزایا ، نگرانی ها و چالش ها – مقاله مربوط به شورای علوم و سلامت آمریکا
خـریـد محـصـول
انرژی، اکسرژی و تجزیه و تحلیل اقتصادی دیگهای بخار صنعتی
خـریـد محـصـول
تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی نیروگاه بخار در اردن
خـریـد محـصـول
NICE: سیستم بیان برای لاکتوکوکوس لاکتیس: سیستم بیان ژن کنترل شده نایسین
خـریـد محـصـول
پروژه بررسی خوشه بندی مبتنی بر منطق فازی شبکه های حسگر بیسیم
خـریـد محـصـول
اثرات سرریز افشای MD&A برای سرمایه گذاری حقیقی: نقش رقابت صنعتی
خـریـد محـصـول
آیا کاهش نرخ مالیات موثر نشان دهنده اجتناب مالیاتی است؟
خـریـد محـصـول
تغییرات رشدی در اثرات اندازه برای مسائل جمع ساده
خـریـد محـصـول
زیرساخت مدیریت دارایی (IAM): تکامل و ارزیابی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا