light box
امتیاز 2.58 بررسی شیوه های موثر مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارمندان: دانشگاه فنی تاماله">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 43
تعداد کلمات : 17000
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:بررسی شیوه های موثر مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارمندان: دانشگاه فنی تاماله به عنوان یک مطالعه موردی

 چکیده

 شیوه های منابع انسانی نقش مهمی در حمایت از دستیابی به هدف شرکتی موسسات آموزشی از جمله دانشگاه فنی تاماله ایفا می کند، با این حال، دانشگاه فنی به دنبال چالش های مرتبط با نگهداری کارکنان در دانشگاه فنی همچنان برخی از مشکلات را تجربه می کند. از آنجا که متقاضیان با استعداد در بازار کار آزادانه انتخاب می کنند، حفظ کارکنان با استعداد به چالش بزرگتری در مقابل متخصصان منابع انسانی تبدیل شده است. با توجه به موضوع فوق، این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) بر ماندگاری کارکنان در دانشگاه فنی تاماله انجام شد. با استفاده از هر دو روش نمونه گیری هدفمند و طبقه ای، نمونه ای از ۱۰۰ پاسخ دهنده از واحدهای مختلف دانشگاه فنی برای جمع آوری داده ها انتخاب شد. این مطالعه به دنبال ایجاد روش مدیریت منابع انسانی با حفظ کارمندان در دانشگاه فنی تاماله است. نتایجی که توسط یک ارزیاب = ۰٫۰۲ نشان داده می شود در دامنه r = -1 تا r = +1 است، بنابراین نشان دهنده یک رابطه مثبت ضعیف بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و حفظ کارکنان در تلاش دانشگاه فنی تاماله برای دستیابی به هدف و هدف شرکتی خود است.. این مطالعه نشان داد که شیوه های مدیریت منابع انسانی مانند ارتباط موثر با کارمند در زمینه مسائل رفاهی، مشارکت کارکنان در سیاست هایی که زندگی شغلی را هدایت می کند، تعریف و تمجید از کار خوب انجام شده است و همچنین جوایز سالانه برای کارکنان سخت کوش می تواند کارکنان را به ماندن ترغیب کند.، اما به اندازه کافی برای تضمین نگهداری کامل کارکنان در دانشگاه فنی تاماله کافی نیست. دانشگاه فنی باید آموزش و توسعه را برای کل کارکنان ادامه دهد. برای انگیزه و حفظ آنها باید به مقامات مستحق تقدیر و پاداش اعطا شود. برای اثربخشی شیوه های مدیریت منابع انسانی، همیشه باید روابط بین فردی بین کارمندان برقرار شود. سیستم های ارزیابی عملکرد باید به عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد در برابر استانداردها و انتخاب کارمندان برای آموزش و توسعه مورد استفاده قرار گیرند.

Title: Examining Effective Human Resource Management Practices on Employee Retention: Tamale Technical University as a Case Study

Abstract

 Human resource practices play a significant role in supporting the achievement of the corporate objective of educational institutions including the Tamale Technical University, however, the Technical University continue to experience some difficulties following the challenges associated with employee retention in the Technical University. Retention of talented employees has become an even greater challenge confronting human resource practitioners since talented candidates in the job market are at liberty of choice to move. Given the above issue, this study was carried to examine the effectiveness of Human Resource Management (HRM) practices on employees’ retention at Tamale Technical University. Using both the purposive and stratified sampling technique, a sample of 100 respondents was selected from the various units of the Technical University for data collection. The study sought to establish human resource management practice correlates with the retention of employees in the Tamale Technical University. The results which are represented by a valuer = 0.02 lie in the range of r = -1 to r = +1, therefore indicate a weak positive relationship between HRM practices and employee retention in the Tamale Technical University’s bid to achieve its corporate goal and objective. The study disclosed that HRM practices such as effective communication with the employee on welfare issues, employee participation in the policies that guide working lives, praise and appreciation of good work was done as well as annual awards for hardworking employees can encourage employees to stay, but not sufficient enough to guarantee a total employee retention in the Tamale Technical University. The Technical University should continue to provide training and development for the entire staff. Recognition and rewards should be awarded to deserving officers in other to motivate and retain them. For the effectiveness of HRM practices, interpersonal relations should always be established among employees. Performance appraisal systems should be used as a tool for measuring performance against standards and for selecting employees for training and development.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
بررسی فناوری بلاک چین در تجارت بین المللی.مهندسی مجدد فرایند کسب و کار برای اعتبارنامه
خـریـد محـصـول
قرارداد ببندیم یا نبندیم: نگرش از طریق روایت مالیات و هزینه
خـریـد محـصـول
هوش اعتباری: نوآوری در مدیریت برند از طریق داده های رسانه های اجتماعی
خـریـد محـصـول
تجویز آستاکسانتین به عنوان یک داروی نوروپروتکتیو مناسب برای درمان امراض نورولوژیک
خـریـد محـصـول
مقایسه بانک‌های محلی، ملی و بین المللی از نظر ارزیابی اثر منابع ارتباطی
خـریـد محـصـول
یکپارچگی لاینفک روح و جسم: نظریه و چشم انداز مکتب سایکوسوماتیک پاریس
خـریـد محـصـول
تجزیه و تحلیل ریسک بدهی شرکت های غیر مالی با استفاده از شبکه های دو لایه ای
خـریـد محـصـول
دسته بندی اطلاعات و داده‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
خـریـد محـصـول
استفاده از روش های نوین برای پیاده سازی روان درمانی اینترنتی
خـریـد محـصـول
استفاده از آزمون‌های برشی برای سنجش مقاومت و استحکام خاک
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا