light box
امتیاز 2.58 ویژگیها و پیامد های COVID-19 در بیماران بستری در بیمارستان و بدون دیابت">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 15
تعداد کلمات : 4900
مجله : Diabetes Metab Res Rev.
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:ویژگیها و پیامد های COVID-19 در بیماران بستری در بیمارستان و بدون دیابت

 چکیده

سابقه و هدف: بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) یک بیماری همه گیر سریع ، با چهار میلیون مورد تأیید شده و ۲۸۰ هزار مرگ است. برخی مطالعات نشان داده اند كه دیابت با خطر بیشتری در ایجاد انواع شدید COVID-19 همراه است. هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه خصوصیات بالینی و نتایج در بیماران COVID-19 بستری در بیمارستان بدون دیابت بود.

روشها: تمام بیماران بالغ   بستری در بیمارستان دانشگاه آمیان (آمیان ، فرانسه) با COVID-19 تأیید شده تا ۲۱ آوریل ، ۲۰۲۰ ، شامل شدند. نقطه نهایی اولیه ترکیبی شامل پذیرش در بخش مراقبت های ویژه (ICU) و مرگ است. هر دو مولفه نیز به طور جداگانه در تحلیل رگرسیون لجستیک و مدل خطرات متناسب کاکس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: در مجموع ۴۳۳ بیمار (سن متوسط: ۷۲ ؛ ۲۳۸ (۵۵ درصد) مرد ؛ دیابت: ۱۱۵ (۶/۲۶ درصد) شامل شدند. بیشتر مرگ ها در واحدهای غیر ICU و در میان افراد مسن رخ داده است. تجزیه و تحلیل های چند متغیره نشان داد که دیابت با نقطه نهایی اولیه همراه است (نسبت شانس  ۱:۲  ؛ ۹۵٪ فاصله اطمینان (CI): 0.66-1.90) و نه با مرگ و میر (نسبت خطر: ۰٫۷۳؛ ۹۵٪ CI: 0.40- 34/1) اما با پذیرش ICU همراه بود (OR: 2.06 ؛ ۹۵٪ CI 1.09-3.92 ، P = .027) و طول مدت بستری در بیمارستان همراه بود. سن با پذیرش ICU منفی و با مرگ ارتباط مثبت داشت(ویژگیها و پیامد های COVID-19).

نتیجه گیری: دیابت در یک چهارم بیماران بستری شده در COVID-19 شایع بود. این امر با خطر بیشتری برای پذیرش ICU همراه است اما با افزایش قابل توجهی در مرگ و میر همراه نیست. بررسی بیشتر رابطه بین شدت COVID-19 و دیابت ضروری است.

Title: Characteristics and outcomes of COVID-19 in hospitalized patients with and without diabetes

Abstract

 Background: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a rapidly progressing pandemic, with four million confirmed cases and 280 000 deaths at the time of writing. Some studies have suggested that diabetes is associated with a greater risk of developing severe forms of COVID-19. The primary objective of the present study was to compare the clinical features and outcomes in hospitalized COVID-19 patients with vs without diabetes.
Methods: All consecutive adult patients admitted to Amiens University Hospital (Amiens, France) with confirmed COVID-19 up until April 21st, 2020, were included. The composite primary endpoint comprised admission to the intensive care unit (ICU) and death. Both components were also analysed separately in a logistic regression analysis and a Cox proportional hazards model.
Results: A total of 433 patients (median age: 72; 238 (55%) men; diabetes: 115 (26.6%)) were included. Most of the deaths occurred in non-ICU units and among older adults. Multivariate analyses showed that diabetes was associated neither with the primary endpoint (odds ratio (OR): 1.12; 95% confidence interval (CI): 0.66-1.90) nor with mortality (hazard ratio: 0.73; 95%CI: 0.40-1.34) but was associated with ICU admission (OR: 2.06; 95%CI 1.09-3.92, P = .027) and a longer length of hospital stay. Age was negatively associated with ICU admission and positively associated with death.
Conclusions: Diabetes was prevalent in a quarter of the patients hospitalized with COVID-19; it was associated with a greater risk of ICU admission but not with a significant elevation in mortality. Further investigation of the relationship between COVID-19 severity and diabetes is warranted.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
بررسی اولویت های تولید و ساخت سبز: چشم انداز های محیطی، اجتماعی و اقتصادی
خـریـد محـصـول
KnowNet: به سمت یک برنامه دانش برای مدیریت شبکه سازمانی
خـریـد محـصـول
کیفیت روشنایی روز بر پاسخ شب شکنی در گیاه روز کوتاه گل داوودی تأثیر می گذارد
خـریـد محـصـول
اعتبار سنجی تشخیص SARS CoV-2 توسط PCR در زمان واقعی
خـریـد محـصـول
استفاده از variplex ™ SARS-CoV-2 RT-LAMP به عنوان یک روش مولکولی سریع
خـریـد محـصـول
استفاده از مرحله فراوری نمونه بدون استخراج RNA برای تشخیص RT-PCR مستقیم
خـریـد محـصـول
نیاز مبرم به تست های سریع برای تشخیص آنتی ژن SARS-COV-2
خـریـد محـصـول
وقوع سیلاب شهری باعث افزایش خطر شیوع ویروس در طی همه گیری کوید-۱۹ می شود
خـریـد محـصـول
بررسی افزایش تقاضا به تجهیزات حفاظتی و شخصی(PPE) و ماسک
خـریـد محـصـول
سنسور الکترومغناطیسی سوپرساندویچ فوق حساس برای SARS-COV-2
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، جستجوی اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در ایران در طبقه بندی بین المللی A که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل کشاوری، مواد غذایی، کالاهای خانگی یا شخصی، بهداشت و سرگرمی را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکریدارکوب مشاهده کنید.
برو بالا