light box
امتیاز 2.58 الگوهای دلبستگی(وابستگی) والدین در مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 19
تعداد کلمات : 5500
مجله : children
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:الگوهای دلبستگی(وابستگی) والدین در مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب

چکیده

  اختلال اضطراب از مورد شایعترین بیماریها در زمینه روانپزشکی است. علل احتمالی شامل عوامل ژنتیکی و محیطی و همچنین دلبستگی والدین در افراد است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی والدین و اختلالات اضطرابی برای گروهی از کودکان و والدین آنها است. داده های مطالعه از مادران (۴۰ نفر N) کودکان مبتلا به اختلال اضطراب که در سال ۲۰۱۸ از یک کلینیک سرپایی روانپزشکی کودک در یک بیمارستان شهر و یک موسسه خصوصی در کایسری (ترکیه) بازدید کرده بودند ، جمع آوری شده است. برای گروه شاهد ، ۴۰ مادر کودک بدون هیچ گونه بیماری روانی نیز در این مطالعه گنجانده شد. از روش نمونه گیری هدفمند در انتخاب شرکت کنندگان برای هر دو گروه (آزمایشی و شاهد) استفاده شد. از برگه داده های جامعه شناختی و ابزار پیوند والدین (PBI) به عنوان ابزار جمع آوری داده استفاده شد. سپس داده ها بر اساس روش تجزیه و تحلیل توصیفی که شامل میانگین نمرات ، انحراف معیار ، p-value ، t-آزمایشی ، آنالیز واریانس دو طرفه و همبستگی پیرسون با استفاده از SPSS v.22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مادران شرکت کننده با مدرک دانشگاهی در گروه آزمایش درک کمتری از حفاظت داشتند (۳۸/۲ = t ، ۰۱ / ۰p <) ، اما درک بیشتری از مراقبت از مادران نسبت به پدران داشتند (t = .2 28/2 ،    p < 0.01). علاوه بر این ، اگرچه مراقبت ادراک شده از والدین کمتر از شرکت کنندگان در گروه شاهد بود ، اما شرکت کنندگان در هر دو گروه والدین خود را به طور مشابه به طور محافظه کارانه ارزیابی کردند. یافته ها نشان داد که مادران گروه آزمایش عمدتا والدین خود را غافل توصیف می کنند.

Title: Parental Attachment Patterns in Mothers of Children with Anxiety Disorder

Abstract

 Anxiety disorder on of the most common illnesses in the context of psychiatry. Potential causes include genetic and environmental factors, as well as the parental attachment of the individuals. The purpose of this study is to examine the relationship between parental attachment style and anxiety disorders for a group of children and their parents. Study data were collected from the mothers (N = 40) of children with an anxiety disorder who visited a child psychiatry outpatient clinic at a city hospital and a private institution in Kayseri (Turkey) in 2018. For the control group, 40 mothers of children without any mental illness were also included in the study. The purposive sampling method was used in the selection of the participants for both groups (experimental and control). Sociodemographic data sheet and parental bonding instrument (PBI) were utilized as the data collection instruments. Then, data were analyzed based on the descriptive analysis methodology that included mean scores, standard deviation, p-value, t-experimental, two-way ANOVA and Pearson correlation experiments by using SPSS v.22. The findings revealed that the mothers of the participants with a college degree in the experimental group had fewer perceptions of protection (t = 2.38, p < 0.01), but more perception of care from their mothers than fathers (t = −2.28, p < 0.05). In addition, although the perceived care of parents was found lower than the participants in the control group, the participants in both groups evaluated their parents analogously for overprotection. Findings showed that the mothers in the experimental group predominantly described their parents as neglecting.

 

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
پاسخ ترانسکریپتومیک سلول‌های سرطان سینه MDA-MB-231 به دوکوزاهگزانوئیک اسید
خـریـد محـصـول
تحلیل حساسیت استراتژی‌های طراحی غیرفعال برای ساختمان‌های مسکونی
خـریـد محـصـول
تجزیه و تحلیل تاثیر کاربری زمین بر الگوهای مکانی و زمانی جزیره حرارتی شهری سطحی
خـریـد محـصـول
تغییرات مکانی-زمانی در تأثیرات زیرساخت های شهری بر قیمت مسکن در ووهان، چین
خـریـد محـصـول
استفاده از اطلاعات مبتنی بر حسابداری در شرکت های جوان برای پیش بینی ورشکستگی
خـریـد محـصـول
حسابداری دارایی‌های نامشهود: سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه می‌تواند کارایی سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد؟
خـریـد محـصـول
حسابداری و حسابرسی در زمان فناوری بلاک چین: دستور کار تحقیقاتی
خـریـد محـصـول
دستور العمل شورای اروپا مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۰ در خصوص شرایط سلامتی دام
خـریـد محـصـول
حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی
خـریـد محـصـول
آیا اقتصادهای ثروتمند کیفیت حسابداری بهتری دارند؟ شواهد بین المللی
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا