light box
امتیاز 2.58 کیفیت روشنایی روز بر پاسخ شب شکنی در گیاه روز کوتاه گل داوودی تأثیر می گذارد">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 25
تعداد کلمات : 6800
مجله : Journal of Plant Physiology
انتشار : 2012
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:کیفیت روشنایی روز بر پاسخ شب شکنی در گیاه روز کوتاه گل داوودی تأثیر می گذاردو این نشان دهنده تحریک گل دهی به واسطه فیتوکروم می‌باشد

چکیده

گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) یک گیاه روزکوتاه است و زمانی گل می‌دهد که طول شب بلندتر از یک مقدار حداقل بحرانی باشد. گل دهی، به طور مؤثر زمانی متوقف می‌شود که فاز یا مرحله شب بلند با یک دوره کوتاه مواجهه با نور قرمز (شب شکن:NB) مختل شود. معکوس شدن این بازدارندگی با مواجهه متعاقب در برابر نور قرمز دور (FR) نشان دهنده نقش فیتوکروم ها در پاسخ گل دهی است. از این روی ما نقش کیفیت نور را در تنظیم فتوپریودی گل دهی گل داوودی با استفاده از طیف وسیعی از شرایط بررسی می‌کنیم. گل دهی به طور پیوسته تحت شرایط روز کوتاه با نور سفید (W-SD)،SD با نور قرمز مونوکروماتیک (R-SD) یا SD با نور آبی مونوکروماتیک (B-SD) مشاهده می‌شود. برای W-SD,NB با نور قرمز مونوکروماتیک (NB-R)، مؤثرترین نور در بازدارندگی گل دهی بود، در حالی که NB با نور آبی مونوکروماتیک (NB-B) و nb با نور قرمز دور (NB-FR) منجر به باز دارندگی گل دهی اندکی شد. بر عکس، برای B-SD، گل دهی قویاً با NB-B و NB-FR بازدارنده شد. با این حال، وقتی که B-SD با نور قرمز مونوکروماتیک مکمل دهی شد (B+R-SD)، هیچ گونه بازدارندگی با NB-B و NB-FR مشاهده نشد. به علاوه، اثر بازدارندگی گل دهی NB-B, B-SD با مواجهه در برابر پالس نور قرمز دور معکوس شد. شرایط B-SD/NB-B(عدم گل دهی) و B + R-SD/NB-B(گل دهی) به طور مشابهی بر روی بیان ژن‌های مربوط به ساعت شبانه روزی تأثیر گذاشت. با این حال، تنها ترکیب اول B-SD/NB-B موجب مهار بیان ارتولوگ گل داوودی FLOWERING LOCUS T (CmFTL3) شد. نتایج ما حاکی از درگیری و نقش حداقل ۲ پاسخ فیتوکروم در پاسخ گل دهی گل داودی است. به علاوه، بدیهی است که کیفیت نور در طی فتوپریود روزانه بر کیفیت نور مورد نیاز برای NB مؤثر اثر می‌گذارد(گیاه روز کوتاه گل داوودی).

Title: Day light quality affects the night-break response in the short-day plantchrysanthemum, suggesting differential phytochrome-mediated regulation of flowering

Abstract

 Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) is a short-day plant, which flowers when the night length is longer than a critical minimum. Flowering is effectively inhibited when the required long-night phase is interrupted by a short period of exposure to red light (night break; NB). The reversal of this inhibition by subsequent exposure to far-red (FR) light indicates the involvement of phytochromes in the flowering response. Here, we elucidated the role of light quality in photoperiodic regulation of chrysanthemum flowering, by applying a range of different conditions. Flowering was consistently observed under short days with white light (W-SD), SD with monochromatic red light (R-SD), or SD with monochromatic blue light (B-SD). For W-SD, NB with monochromatic red light (NB-R) was most effective in inhibiting flowering, while NB with monochromatic blue light (NB-B) and NB with far-red light (NB-FR) caused little inhibition. In contrast, for B-SD, flowering was strongly inhibited by NB-B and NB-FR. However, when B-SD was supplemented with monochromatic red light (B + R-SD), no inhibition by NB-B and NB-FR was observed. Furthermore, the inhibitory effect of NB-B following B-SD was partially reversed by subsequent exposure to a FR light pulse. The conditions B-SD/NB-B (no flowering) and B + R-SD/NB-B (flowering) similarly affected the expression of circadian clock-related genes. However, only the former combination suppressed expression of the chrysanthemum orthologue of FLOWERING LOCUS T (CmFTL3). Our results suggest the involvement of at least 2 distinct phytochrome responses in the flowering response of chrysanthemum. Furthermore, it appears that the light quality supplied during the daily photoperiod affects the light quality required for effective NB.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
اقدام و عملکرد استراتژیک شرکت های فرآوری لبنیات کوچک و متوسط در کنیا
خـریـد محـصـول
انگیزه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ، نیجریه
خـریـد محـصـول
تأثیر قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر عملکرد بازاریابی
خـریـد محـصـول
مفهوم CSR و اهمیت آن برای بانک های تجاری در زمینه بنگلادش
خـریـد محـصـول
فرایندهای مدیریت شکایت و رضایت مشتری در بین مشتریان بانک های تجاری در کنیا
خـریـد محـصـول
رهبری اخلاقی در عصر دیجیتال: الزامات توسعه رهبری اخلاقی در ویتنام
خـریـد محـصـول
بررسی تأثیر پذیری یاخته‌های بنیادی هماتوپویتی، مزانشیمی و نورونی از لیتیم
خـریـد محـصـول
اثرات کافئین و قهوه بر عملکرد انسان
خـریـد محـصـول
تاثیر کافئین و قهوه بر سلامت انسان
خـریـد محـصـول
مروری بر فواید سلامتی و خطر مصرف قهوه
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا