light box
امتیاز 2.58 آگاهی از بیماری کروناویروس جدید COVID-19 در میان انترن های دندانپزشکی">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 20
تعداد کلمات : 5500
مجله : Journal of Infection and Public Health
انتشار : 2020
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:آگاهی از بیماری کروناویروس جدید COVID-19 در میان انترن های دندانپزشکی و متخصصان دندانی در عربستان سعودی: یک مطالعه ی ملی

چکیده

سابقه و هدف: کادر دندانپزشکی (DHCW) به طور قابل توجهی در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به COVID-19 هستند. اهداف این بود: بررسی دانش فعلی در مورد COVID-19 در میان DHCW و برای انجام شبه آزمایش در میان DHCW که از اطلاعات منتشر شده COVID-19 بی اطلاع بودند.

روش ها: یک مطالعه مقطعی در سراسر کشور با هدف کارآموزان دندانپزشکی، انترن ها و متخصصان با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انجام شد. یک پرسشنامه ۱۷ ماده ای قبل از استفاده تحت آزمون قابلیت اطمینان و روایی قرار گرفت. شرکت کنندگان در نیمه آزمایش پس از پاسخ اولیه از نمونه اصلی جدا شدند. آزمون مجذور كای پاسخ ها به اظهارات دانش بین شركت كنندگان را ارزیابی كرد. تفاوت در میانگین نمرات دانش بین گروه DHCW و منابع اطلاعات COVID-19 با استفاده از ANOVA ارزیابی شد. داده های حاصل از شبه تجربه (قبل از مداخله پس از مداخله دانش) تحت آزمون t زوجی قرار گرفتند. درصد DHCW های ارائه دهنده پاسخ صحیح یا غلط به هر بیان دانش در ابتدا و پس از ۷ روز با استفاده از آزمون McNemar مقایسه شد.

یافته ها: نمونه کلی شامل ۷۰۶ نفر (N) شرکت کننده بود و DHCW بدون دانش قبلی در مورد COVID-19 (206 = N) بخشی از شبه آزمایش بود. یافته های مطالعه مقطعی نشان داد که دانش به طور معنی داری (۰۵/۰> p) با سطح صلاحیت (کارآموزان در مقابل کمکی ها در مقابل متخصصان) مرتبط بود. با این حال، تفاوت در منبع اطلاعات (WHO / CDC در مقابل مقالات ژورنال در مقابل وزارت بهداشت) اثری را نشان نداد. تعداد شرکت کنندگان با پاسخ صحیح به سوالات دانش پس از مداخله به طور معنی داری (۰۵/۰> p) افزایش یافت. همچنین، میانگین نمره کلی دانش (۳۲/۲ ۷۴ ۷۴/۱۰ در مقابل ۶۸/۱ ± ۴۷/۱۲؛ ۰۰۱/۰> p) به طور معنی داری پس از مداخله افزایش یافته بود(COVID-19 در میان انترن های دندانپزشکی).

نتیجه گیری: در نتیجه، دانش پایه در مورد COVID-19 در میان DHCW در عربستان سعودی قابل قبول است. انتشار به موقع اطلاعات توسط وزارت بهداشت، عربستان سعودی تأثیر مثبتی بر نمره دانش COVID-19 DHCW داشت.

Title: Novel corona virus disease (COVID-19) awareness among the dental interns, dental auxiliaries and dental specialists in Saudi Arabia: A nationwide study

Abstract

 Background: Dental health care workers (DHCW’s) are invariably at a higher risk of contracting COVID- 19. The objectives were; to investigate the current knowledge on COVID-19 among the DHCW’s; and to conduct quasi-experiment among the DHCW’s who were unaware of the disseminated COVID-19 information.
Methods: A nationwide cross-sectional study targeting dental interns, auxiliaries, and specialists with a two-staged cluster sampling technique was performed. A 17-item questionnaire was subjected to reliability and validity tests before being administered. The participants for quasi-experiment were separated from the original sample after their initial response. Chi-square test assessed responses to knowledge statements between the participants. Difference in mean knowledge scores between the categories of DHCW’s and sources of COVID-19 information was assessed using ANOVA. Data from the quasi experiment(prevspostknowledgeintervention)wassubjectedtopaired t-test.PercentageofDHCWsproviding correct or wrong responses to each knowledge statement at baseline and after 7 days were compared using McNemar test.
Results: The overall sample consisted of 706 (N) participants, and the DHCW’s with no prior knowledge on COVID-19 (N = 206) were part of the quasi experiment. Findings from cross-sectional study revealed that knowledge was significantly (p < 0.05) related to the qualification level (interns vs auxiliaries vs specialists). However, the difference in the source of information (WHO/CDC vs Journal articles vs MoH) did not demonstrate any effect. Number of participants with correct responses to knowledge questions had significantly (p < 0.05) increased after intervention. Also, the overall mean knowledge score (10.74 ± 2.32 vs 12.47 ± 1.68; p < 0.001) had increased significantly after the intervention.
Conclusion: In conclusion, the basic knowledge on COVID-19 among the DHCW’s in Saudi Arabia is acceptable. Timely dissemination of information by the Ministry of Health, Saudi Arabia had a positive impact on the COVID-19 knowledge score of the DHCW’s.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
تاثیر سیستم ردیابی مواد غذایی بر ارزش درک شده مصرف کننده و قصد خرید در چین
خـریـد محـصـول
سرمایه اجتماعی از طریق رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی تأثیر می گذارد
خـریـد محـصـول
تأثیر آموزش ایمنی بر روی شیوه های بهداشت و ایمنی شغلی در شرکتهای استخراج کوچک
خـریـد محـصـول
مطالعه موردی یک شرکت بین المللی خودرو مستقر در تایوان
خـریـد محـصـول
قدرت توانمندسازی کارکنان در تأثیرگذاری بر موفقیت سازمان: مرور منابع
خـریـد محـصـول
تأثیر میانجیگری سیاست دولتی زنجیره ارزش بیکسا
خـریـد محـصـول
اثربخشی برنامه های آموزشی کارآفرینی کنیا
خـریـد محـصـول
اندازه گیری ایندومتاسین با استفاده از یک حسگر مدرن
خـریـد محـصـول
بررسی ویژگی‌های متعدد اینترلوکین-۶ و اهمیت IL-6 در درمان بیماری‌های التهابی
خـریـد محـصـول
بررسی درمان بیماران التهاب روده کرون با استفاده از داروی آدالیموماب
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا